BRUSSEL, KB : II 1263

Typeebnmtekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 1263
Overige hs aanduidingnone
Ppn097386863
SoortHANDSCHRIFT
Annotatie rel gr klnone
Auteurnone
Datering1577
Datering omschrnone
Onderwerpnone
Titel hs inc formnone
Linksnone
Code Idnone
Land Codenone
Lokalisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000081057
Acceptedyes
Rev1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Layout code1/;
IdTDRA000000004040
Rev 1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a8d910a8-6268-4343-951d-48508c2af93e
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Tekstdrager Has Text In Category
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003368
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003368
Display Namepreken
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000020
Order 0
Tekstdrager Has Text With Trefwoord
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003941
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003941
Display Namesacramenten
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003357
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003357
Display Nametien geboden
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005074
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005074
Display Namezeven hoofdzonden
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000021
Order 0
Textdrager has sign code
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000088
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000088
Display NameBand: gegevens ontbreken
Relation IdRELA000000081047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 3
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000008
Display NameMateriaal: papier
Relation IdRELA000000081044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 0
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000547
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000547
Display NameOmvang: 274 folia
Relation IdRELA000000081045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 1
Typeebnmsignalementcode
IdSIGC000000000042
Pathdomain/ebnmsignalementcodes/SIGC000000000042
Display NameSchrift: gegevens ontbreken
Relation IdRELA000000081046
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmsignalementcode
Relation Type IdRELT000000000003
Order 2
Textdrager has lokalisering
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000081057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Textdrager has kopiist
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000013652
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000013652
Display NameKatheline Boisot
Relation IdRELA000000081056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000011
Order 0
Textdrager has owner
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000081054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textsinds 1890:
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000005
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000013651
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000013651
Display NameDe Bruyne, A.
Relation IdRELA000000081053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007005
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007005
Display NameJonghe, Jean-Baptiste Théodore de
Relation IdRELA000000081051
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttot 1860:
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000005
Order 0
Tekstdrager Has Text Of Author
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006282
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006282
Display NamePetrus Lupus
Relation Idnone
Acceptedyes
Rev 0
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000018
Order 0
Is textdrager mentioned in doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005062
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005062
Display NameCat. Heussner (Brussel 1860)
Relation IdRELA000000081050
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnr.115
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000055
Order 2
Textdrager has regiocode
Typeebnmregiocode
IdLOCA000000000014
Pathdomain/ebnmregiocodes/LOCA000000000014
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000081048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmregiocode
Relation Type IdRELT000000000004
Order 0
Textdrager has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005062
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005062
Display NameCat. Heussner (Brussel 1860)
Relation IdRELA000000081049
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textzie verder:
Post Text, nr.115.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000015
Order 1
Contains text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021890
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021890
Display NameDe aenspraecke Jhesu Cristi tot allen sondigen zielen die tot hun liefhebber begeeren weder te keeren
Relation IdRELA000000307916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.263r-263v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021888
Display NameDe principael puncten leerende wat god den minsch in elck van sijn thien geboden beveelt en verbiedt int cort gescreven ...
Relation IdRELA000000307909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.159r-238v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021891
Display NameDingenen des vyants tegen die ziele die haer bekeeren wilt
Relation IdRELA000000307917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.263v-274v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021887
Display NameSommige puncten int cort van het sacrament der penitencien hoe dat den minsch daer duer mach comen tot genaden en vergiffenisse van alle sijnen sonden
Relation IdRELA000000307905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.064v-158v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021886
Display NameSommige puncten int cortte gepreckt op die XXII dootsonden daer Paulus af spreeckt in welcke sonden eest datten minsch in negenderley manieren een ander daer in consent geeft ...
Relation IdRELA000000307902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.035r-064v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021889
Display NameSommige van de principael puncten waer in dat den minsch dootelijcke sonde doet in eenige van die VII hooftsonden
Relation IdRELA000000307913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.238v-262v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021885
Display NameSommighe puntkens int cort van het sacrament des doopsels hoe nootelijck dat is ende wat inne heeft
Relation IdRELA000000307898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textf.001r-034v
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000022
Order 0
Annotatie colofon"Desen boeck es begost op sinte Augustyns dach Anno 1577 ende volindt op sint lucas dach int selve jaaer Suster katheline boisot priorisse Om gods wille een Ave maria";
Annotatie dateringnone
Annotatie incipitnone
Annotatie inhoudExcerpten uit preken van Petrus Lupus; Mnl.;
Annotatie materiaalPapier; 274 ff.; 305 x 143 mm.; 1 kol.;
Annotatie overignone
Annotatie schriftnone
Bewaarplaats en signatuurBRUSSEL, KB : II 1263
Boodschap algnone
Sleutelw incipitnone
LabelBRUSSEL, KB : II 1263
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers