Zuchten en wenen van Maria

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueZuchten en wenen van Maria
LabelZuchten en wenen van Maria
IdLEXI000000023072
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/82fda420-5ccf-419e-94ae-1a0654282523
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000005081
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000005081
Display NameZuchten en wenen van Maria
Relation IdRELA000000381435
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041215
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041215
Display NameDit ghebet is vander onser vrouwen
Relation IdRELA000000384178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041214
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041214
Display NameGebed tot Maria
Relation IdRELA000000384174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040399
Display NameGhebet van ma (rubriek onvolledig)
Relation IdRELA000000381436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons