septuagesima

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueseptuagesima
Labelseptuagesima
IdLEXI000000022970
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f25e4376-0cc6-4e29-b747-1c7c8cb8645d
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000005015
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000005015
Display Nameseptuagesima
Relation IdRELA000000371555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037209
Display Namevander septuagesima
Relation IdRELA000000371556
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons