S. Metranius

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Metranius
LabelS. Metranius
IdLEXI000000022920
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/18ca532c-afd3-4df8-8f02-67bbdd945769
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004973
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004973
Display NameS. Metranius
Relation IdRELA000000369127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036507
Display NameLegende van S. Metranius
Relation IdRELA000000369128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons