S. Madelberta

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Madelberta
LabelS. Madelberta
IdLEXI000000022881
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c3e65606-3a35-497e-9122-8ef01efaef14
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004946
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004946
Display NameS. Madelberta
Relation IdRELA000000367386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036075
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036075
Display NameLegende van S. Madelberta
Relation IdRELA000000367387
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons