S. Theodosia

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Theodosia
LabelS. Theodosia
IdLEXI000000022621
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ec4ae29c-baf1-4aa2-aa3f-c7fb6c3a72f7
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004789
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004789
Display NameS. Theodosia
Relation IdRELA000000353937
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032476
Display NameGebed tot S. Lucia, Cecilia, Cunera, Christina, Oncommer, Theodosia, Tecla, Gertrudis, Clara, Maria Aegyptiaca, Helena, Elisabeth en Brigitta
Relation IdRELA000000353938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 5
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036786
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036786
Display NameLegende van S. Theodosia van Caesara in Palestina
Relation IdRELA000000370234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036785
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036785
Display NameLegende van Theodosia van Caesara in Palestina
Relation IdRELA000000370230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036784
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036784
Display NameOver S. Theodosia van Caesara in Palestina
Relation IdRELA000000370226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036521
Display NameZunte Theodosiae legende
Relation IdRELA000000369181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037942
Display Namevan sancta Theodosia een gebet
Relation IdRELA000000373703
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons