S. Thomas; ap, 21 dec

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Thomas; ap, 21 dec
LabelS. Thomas; ap, 21 dec
IdLEXI000000022594
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4d9fb659-d54f-4221-bf8c-1cfa7a1fa22a
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004779
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004779
Display NameS. Thomas; ap, 21 dec
Relation IdRELA000000351498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031864
Display NameO thoma
Relation IdRELA000000351499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons