Van begrijpe

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueVan begrijpe
LabelVan begrijpe
IdLEXI000000022029
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fb678936-7dbe-47a5-96f4-1b0bb52bd968
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004479
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004479
Display NameVan begrijpe
Relation IdRELA000000326974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026153
Display NameSproke : Van begrijpe
Relation IdRELA000000326975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026154
Display NameVan begrijpe
Relation IdRELA000000326982
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons