Van ons heren kijnscheide

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueVan ons heren kijnscheide
LabelVan ons heren kijnscheide
IdLEXI000000022027
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e8b0ae74-9b11-4110-8bf3-54e922e25195
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004477
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004477
Display NameVan ons heren kijnscheide
Relation IdRELA000000326951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026149
Display NameVan ons heren kijnscheide
Relation IdRELA000000326952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons