stella maris

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuestella maris
Labelstella maris
IdLEXI000000021680
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f173eadb-61fb-47c3-81fe-27cc982b0a7e
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004238
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004238
Display Namestella maris
Relation IdRELA000000314169
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023450
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023450
Display NameVan ons vrouwe
Relation IdRELA000000314170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons