S. Eulogius

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Eulogius
LabelS. Eulogius
IdLEXI000000021637
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d7db17ec-e729-447d-a298-e10ea0c5a8bc
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004217
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004217
Display NameS. Eulogius
Relation IdRELA000000310475
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035737
Display NameLegende van S. Eulogius
Relation IdRELA000000366042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022631
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022631
Display NameVan Eulogio uut Egipten
Relation IdRELA000000310476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035173
Display NameVan Sente Eulogius
Relation IdRELA000000363823
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons