aards paradijs

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueaards paradijs
Labelaards paradijs
IdLEXI000000021394
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c19dd747-c6e0-47de-b667-ddd87cd3de9f
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000004033
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000004033
Display Nameaards paradijs
Relation IdRELA000000298978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019527
Display Name... bescrive vanden eertschen paradijs
Relation IdRELA000000298993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029921
Display Name... dat visioen der heiliger maget Petrissa vanden paradijs ende van Enoch ende Helias
Relation IdRELA000000343131
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019525
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019525
Display Name... dat visioen der maget Petrissa vanden paradise ende van enoch ende helias die int paradijs sijn
Relation IdRELA000000298985
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019531
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019531
Display Name... de beschrivinge des ertschen paradyses die gheopenbaert ys van eynen die id gesien heft
Relation IdRELA000000299006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023736
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023736
Display Name... die bescryvinghe des ertschen paradys
Relation IdRELA000000315424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023737
Display Name... een exempel van eenre heiligher maecht die gevoert was inden paradijs
Relation IdRELA000000315430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019528
Display Name... van die scoenheit ende ghenoechtelijcheit des aertschen paradyses
Relation IdRELA000000298999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019524
Display NameBeschrijving van het aards paradijs
Relation IdRELA000000298979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019526
Display NameDat bescriven vanden paradijs alsoe het vertoent is
Relation IdRELA000000298989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029914
Display NameExcerpten uit Dirc van Delft: Tafel vanden kersten ghelove; Winterstuc, onder meer kapittels over de negen engelenkoren en aards paradijs
Relation IdRELA000000343109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019529
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019529
Display NameVan die ghestaltenisse des paradises
Relation IdRELA000000299001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons