S. Concordius

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Concordius
LabelS. Concordius
IdLEXI000000021227
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ff0532e7-d476-48f8-b145-72a378fdb3f0
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003877
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003877
Display NameS. Concordius
Relation IdRELA000000287295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035996
Display NameLegende van S. Concordius van Spoleto
Relation IdRELA000000367074
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016027
Display NameSinte Concordius die marteleers leven
Relation IdRELA000000287296
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034853
Display NameVan sinte concordius
Relation IdRELA000000362707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons