Bijbel-Apocr

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueBijbel-Apocr
LabelBijbel-Apocr
IdLEXI000000020629
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/24d3129b-152f-48d0-bb5b-3a8a250182be
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003369
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003369
Display NameBijbel-Apocr
Relation IdRELA000000243360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004535
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004535
Display NameVander kinnesse der boeke die apocriphi sijn ...
Relation IdRELA000000243361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons