Regula sancti Salvatoris

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueRegula sancti Salvatoris
LabelRegula sancti Salvatoris
IdLEXI000000020509
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/adfd2ae8-ea3d-4095-8cf6-b41c61175c75
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003297
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003297
Display NameRegula sancti Salvatoris
Relation IdRELA000000236484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003105
Display NameRevelationes van Birgitta van Zweden met Regula S. Salvatoris. Gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000236485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029351
Display NameRevelationes van Birgitta van Zweden met Regula S. Salvatoris; Mnl.
Relation IdRELA000000340597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029350
Display NameStatuten. Revelationes van Birgitta van Zweden met Regula S. Salvatoris; Mnl.
Relation IdRELA000000340587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons