Le Nouvion-en-Thiérache

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueLe Nouvion-en-Thiérache
LabelLe Nouvion-en-Thiérache
IdLEXI000000018448
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fc366a61-28bc-47f8-a172-731a9c976840
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003137
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003137
Display NameLe Nouvion-en-Thiérache
Relation IdRELA000000183123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is lokalisering of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012960
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012960
Display NameBRUSSEL, KB : 10202-03
Relation IdRELA000000183124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Is lokalisering of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030914
Display NameThomas van Aquino: Miroir des curés; 2 dln.; Frans
Relation IdRELA000000347503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons