Nicopolis

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueNicopolis
LabelNicopolis
IdLEXI000000018429
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/443aa1e3-82c7-4ec0-b383-e0baede794fa
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000003135
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000003135
Display NameNicopolis
Relation IdRELA000000182827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012931
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012931
Display NamePARIJS, BN : Nouv. acq. Fr. 7508
Relation IdRELA000000182828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030816
Display NameHistoire du voyage de Jehan de Bourgogne en Turquie, 1396; Frans
Relation IdRELA000000347156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons