Jacob van Malen

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueJacob van Malen
LabelJacob van Malen
IdLEXI000000016542
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7a3eb782-9a1f-42fc-a1e3-e3ff4c6b7bab
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000010964
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000010964
Display NameJacob van Malen
Relation IdRELA000000142484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is kopiist of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009366
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009366
Display NameDOWAAI, BM : 1110
Relation IdRELA000000142485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.415v - ca. 1800: "Dese Cronijcke van Vlaenderen is ghemaect by Antheunis de Rovere ende is geschreven metter handt van Jacob van Malen ende is de selve die in drucke wtghegaen is Ick hebbe die in mijn bibliotheque")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000011
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons