S. Felicitas

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Felicitas
LabelS. Felicitas
IdLEXI000000015670
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ed03077a-7149-4f7e-8be4-3431abc37327
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002792
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002792
Display NameS. Felicitas
Relation IdRELA000000124965
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007656
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007656
Display NameAMSTERDAM, UB : VII A 32 (a1)
Relation IdRELA000000124966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009708
Display NameLeven van S. Felicitas; Mnl. fragm.
Relation IdRELA000000264713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022130
Display NameVan die VII ghebrueders
Relation IdRELA000000308718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons