S. Liborius

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueS. Liborius
LabelS. Liborius
IdLEXI000000014886
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3d0b4aee-c6b2-45a3-81d3-87bb54d56fae
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002668
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002668
Display NameS. Liborius
Relation IdRELA000000106825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006099
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006099
Display NameMÜNSTER, UB : N.R. 4001
Relation IdRELA000000106826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004270
Display NameSunte Liborius leven; Nederd.
Relation IdRELA000000242317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons