familie Roepers

Typeebnmlexicon
Typeperson
Valuefamilie Roepers
Labelfamilie Roepers
IdLEXI000000012715
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e35b33e9-1ae6-4caa-a512-cba43219ef52
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000007649
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000007649
Display Namefamilie Roepers
Relation IdRELA000000053493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002176
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002176
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 3024
Relation IdRELA000000053494
Acceptedyes
Rev 1
Pre Text16e-18e eeuw:
Post Text (f.4v: "dit boeck is geschreeve van Mr Dirk Roepers naar uytwijse van oude schrifte [..] dit heb ick abuijs bevonde, alsoo het gekomen is uijt het huijs van Maria willems die de moeder was van berwout berwouts regerent scheepe in haarlem 1481 den 20 april, die wederom vader was van maria berwouts die getrout was met hendrick de suelle gesecht Roepers, daar ick uyt gesproote ben tot op den dagh van heede sijnde 1718 den 24 junij over sulcx mijn seer oude over groot moeder")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 9
Variation Refslexicons
ebnmlexicons