(Zuidelijke?) Duitse landen

Typeebnmlexicon
Typetekst
Value(Zuidelijke?) Duitse landen
Label(Zuidelijke?) Duitse landen
IdLEXI000000011889
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/45db53be-1e0d-47a2-82f5-1e141c6d130d
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002242
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002242
Display Name(Zuidelijke?) Duitse landen
Relation IdRELA000000032940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is lokalisering of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000676
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000676
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 120
Relation IdRELA000000032941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textf.1-66:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Is lokalisering of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000447
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000447
Display NameLactantius. Giovanni Boccaccio; Lat.
Relation IdRELA000000220236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textf.1-66:
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons