grensgebied van het Sticht, Limburg en Gelre

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuegrensgebied van het Sticht, Limburg en Gelre
Labelgrensgebied van het Sticht, Limburg en Gelre
IdLEXI000000011457
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9369cfd2-f26c-456b-bcd7-7959ff965de7
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000002153
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000002153
Display Namegrensgebied van het Sticht, Limburg en Gelre
Relation IdRELA000000023955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is lokalisering of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000021
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000021
Display NameGENT, UB : 16
Relation IdRELA000000023956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Biemans 1984)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Is lokalisering of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000026
Display NameBijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen); Mnl.
Relation IdRELA000000217830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (Biemans 1984)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons