Frankfurt [Main]

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueFrankfurt [Main]
LabelFrankfurt [Main]
IdLEXI000000010778
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b334e866-f6b0-4854-a12f-2f815ec429e2
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001942
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001942
Display NameFrankfurt [Main]
Relation IdRELA000000019503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is keyword in documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005073
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005073
Display NamePowitz 1984
Relation IdRELA000000019504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000036
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons