Nijmegen

Typeebnmlexicon
Typeinstitute
ValueNijmegen
LabelNijmegen
IdLEXI000000009475
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0fe24060-94e2-47bd-ab23-9fdef4ce6901
Deletedno
Relation Count 26
Properties
Relations
Lexicon about collective
Typeebnminstitute
IdCOLL000000001971
Pathdomain/ebnminstitutes/COLL000000001971
Display NameNijmegen
Relation IdRELA000000010837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnminstitute
Relation Type IdRELT000000000058
Order 0
Is institute of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000546
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000546
Display NameBibliotheekinformatie : mededelingenblad voor de wetenschappelijke bibliotheken / Universiteit van Amsterdam. Bibliotheek ... [et al.]
Relation IdRELA000000010838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 6
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000001302
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000001302
Display NameEx tempore : periodiek voor de studierichting geschiedenis van de KU Nijmegen
Relation IdRELA000000012568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003573
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003573
Display NameNeerlandia Dominicana
Relation IdRELA000000016342
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000638
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000638
Display NameNumaga : tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving / Vereniging "Numaga"
Relation IdRELA000000011098
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000980
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000980
Display NameVekeman & Arts 1977
Relation IdRELA000000011940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003061
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003061
Display NameVekeman 1976
Relation IdRELA000000015381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 2
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003361
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003361
Display NameVerslag der Commissie ter verzekering eener goede bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst te Nijmegen, over het jaar 1906 / Commissie ter verzekering eener goede bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst
Relation IdRELA000000015938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000674
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000674
Display NameVerslagen en mededeelingen / Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht
Relation IdRELA000000011186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000043
Order 1
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016229
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016229
Display NameDÜSSELDORF, HSA : A 248
Relation IdRELA000000216900
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015386
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015386
Display NameNIJMEGEN, RAN : stadsarchief 17
Relation IdRELA000000209419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Is herkomst of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004194
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004194
Display NameDe Werd & Lemmens 1970
Relation IdRELA000000017745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000041
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003198
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003198
Display NameSormani 1915
Relation IdRELA000000015616
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000041
Order 0
Is lokalisering of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013798
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013798
Display NameARNHEM, OB : 21
Relation IdRELA000000192163
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005981
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005981
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 12
Relation IdRELA000000105230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (o.g.v. dialect en kalender: Inventio S. Stephani in rood op 3 augustus)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001887
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001887
Display NameLEIDEN, UB : BPL 34
Relation IdRELA000000049408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011410
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011410
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1511
Relation IdRELA000000166850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005180
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005180
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 MS 4 BI
Relation IdRELA000000094225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001554
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001554
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 27
Relation IdRELA000000045081
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015386
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015386
Display NameNIJMEGEN, RAN : stadsarchief 17
Relation IdRELA000000209418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (o.g.v. inhoud)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000012
Order 0
Is lokalisering of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036891
Display NameDiederik van der Voordt: Kroniek van Nijmegen
Relation IdRELA000000370640
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (o.g.v. inhoud)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001109
Display NameHier begynt die taefel van desen boeck der bibilen also als sy over geset is in duutschen uten latijn na den alden testament gelijck dit boeck daer aff in houdt
Relation IdRELA000000224490
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001290
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001290
Display NamePrivilegien van de Stadt Cleeve; Mnl.
Relation IdRELA000000225656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032205
Display NameTractaat van Gelderse lenen en rechten van de Bommelerwaard en Tielerwaard. Etc.; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000352957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (?)
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000028
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036891
Display NameDiederik van der Voordt: Kroniek van Nijmegen
Relation IdRELA000000370641
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039453
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039453
Display NameStukken over Nijmegen en Overbetuwe
Relation IdRELA000000378337
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons