Lijsbeth Molyn

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueLijsbeth Molyn
LabelLijsbeth Molyn
IdLEXI000000009146
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a8bd1bf8-2ecf-40e0-8119-c3117e8ff9a5
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000005636
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000005636
Display NameLijsbeth Molyn
Relation IdRELA000000009146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Is kopiist of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003164
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003164
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 1
Relation IdRELA000000067078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.3r: "Desen boeck heft ghescreven. Ende met groeten aerbeyt vergadert onse gheminde mede suster suster lijsbeth molyn. Ende dat inden tijt dat sij aen die schive diende. Ende sij heeft begheert dat desen boeck altoes op den choer sal ligghen. omtrint oft voer die priorinne op dat een yeghelijc daer in mach vinden na sijn beliefte. Ende sij bidt ende begheert zeere oetmoedelijc uwer alder devoet ghebeth voer haer arm ziele. die u oec indem last der priorinscap onweerdich ghedien heeft")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000011
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004529
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004529
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Expositio in psalterium Davidis
Relation IdRELA000000395774
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004790
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004790
Display NameBrussel, Regularissen S. Maria /Notre-Dame ter Rosen geplant in Jericho
Relation IdRELA000000393356
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000774
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000774
Display NameWilleumier-Schalij 1978
Relation IdRELA000000393357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text. Vgl. Monasticon Belge, dl.IV, p.1261-1262.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003909
Display NamePsalmen in Lat. en Mnl. telkens met gebed in Lat. en Mnl., met commentaar in Lat. ontleend aan Ludolf van Saksen: Expositio in psalterium Davidis met vooraf proloog Expositio in psalterium Davidis in Mnl.; Mnl. psalmen naar Westvlaamse vertaling psalmen en cantica, samengesteld door Lijsbeth Molyn
Relation IdRELA000000240901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 1
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000393358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003336
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003336
Display Namemiddeleeuwse kopiisten en correctors
Relation IdRELA000000393359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons