Mnl. vertalingen van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertalingen van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
LabelMnl. vertalingen van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
IdLEXI000000007741
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9a5bc276-24fc-4333-ba68-99e78cfbd8d5
Deletedno
Relation Count 38
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001610
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001610
Display NameMnl. vertalingen van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
Relation IdRELA000000007741
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007745
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007745
Display NameSalve sancta facies
Relation IdRELA000000403156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000052
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000052
Display NameMeertens 1930-1934
Relation IdRELA000000403157
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextEditie :
Post Text, dl. II, p.75-77; Stracke 1945, p. 238.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000403158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000403160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000403159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028120
Display Name... een ghebet dat ghemaect is in die ere ons heren aenschijn
Relation IdRELA000000335365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040324
Display Name... een ghebet dat ghemaect is in die eren ons heren aenschijn ende Johannes die XXII paeus heeft ghegeven alle kersten menschen alsoe dicke alssijt lesen mit berouwe hore sonden van ghesetter penitencien III C dagen aflaets ende also menich karijn
Relation IdRELA000000381177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029228
Display Name... een ghebet dat ghemaket is in die eren ons heren aenschijn
Relation IdRELA000000340149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028189
Display Name... een goet ghebet dat ghemaect is in die ere ons heren aenschijn ende Johannes die paeus die XXII heeft ghegheven ... CCC daghen aflaets ...
Relation IdRELA000000335663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028169
Display NameAldus groten dat angesichte Christi
Relation IdRELA000000335604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028190
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028190
Display NameBonifacius die paeus heeft ghegheven twe hondert jaer ende XL daghen ende Innocencius drie honder jaer ende XL daghen ende veel ander paussen ende prelaten ... Ende dit mach een mensche verdienen voer een vronica van Romen. Ghebet
Relation IdRELA000000335666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028201
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028201
Display NameDe paus Johannes de tweentweyntichste geeft allen die genen die deze voerscreven gebede lesen met devocien voor dat beeld des aenschins Christi oft V pater noster die niet en can lesen ...
Relation IdRELA000000335691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028155
Display NameDese bedinghe gaf ende maecte die twalefste paeus Jan. Ende die paeus die na hem quam confermeerdese Ende soe wie ... dat vronica aensiet die ... XL dahge van dootliken sonden ende dusent daghe van daghelicschen sonden vry
Relation IdRELA000000335561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028186
Display NameDie paus Jan die twientwintichste gheeft vander gracien gods alden ghenen die dit ghebet leest of die niet lesen en can spreken V pater noster ...
Relation IdRELA000000335653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028185
Display NameDie paus Johannes die XXII geeft alle den ghenen die dese naegescreven gebede leest met devocien voer dat beelt ende aensycht Christi of vyf pater noster die neit lesen en kunnen X dusent iaer aflaet
Relation IdRELA000000335649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028197
Display NameEen gebet vanden aenschijn ons heren Jhesu Christi ghebet
Relation IdRELA000000335681
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028188
Display NameEen mynlike bedinghe totten mynliken aenschijn ons liefs heren Jhesu Christi Oracio
Relation IdRELA000000335660
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028164
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028164
Display NameEen schoon gebed totten aanzicht ons lieven heeren Oratio ad faciem Christi
Relation IdRELA000000335592
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028165
Display NameEen suverlijck ghebet van onsen lieven heere ghebenedide aenschijn
Relation IdRELA000000335594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028168
Display NameGhebeet totten aenschyn ons liefsten Jhesu Christe
Relation IdRELA000000335602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028180
Display NameJohannes die XXIIe paeus hevet ghegeven die dit gebet sprect in yeghenwoerdigheyt veronica X dusent daghen aflaets
Relation IdRELA000000335637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028191
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028191
Display NameLes dit voer dat aensichte Christi
Relation IdRELA000000335669
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024743
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
Relation IdRELA000000319948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028187
Display NamePaus Jan die XXIIste heeft ghegheven M daghe aflaets al den genen die buten dootsonden sien ... die dit gebet leset ...
Relation IdRELA000000335657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028192
Display NameSalve sancta facies in vlaemsche
Relation IdRELA000000335671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028170
Display NameSoe wie dit gebet alle dagen met aendacht ende met berouwen synre sunden leest tot dat aensicht christi ... verdient telcken mael X(M) jaer aflaets
Relation IdRELA000000335606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028154
Display NameSoe wie dit navolghende ghebet leest voer een veronica die verdient X (M) daghen aflaets ghegheven vanden paeus Johannes die XXIIste ghebet
Relation IdRELA000000335557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028199
Display NameTotten aenschijn ons liefs heren Jhesu ghebet
Relation IdRELA000000335685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028195
Display NameTotten aensichte Christus
Relation IdRELA000000335677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028179
Display NameTotten aensichte ons lieven heren
Relation IdRELA000000335635
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028157
Display NameTotten heiligen aenschijn ons liefs heren
Relation IdRELA000000335569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028196
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028196
Display NameTotten werdighen aenschijn ons heeren
Relation IdRELA000000335679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028194
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028194
Display NameVan ons heren aenschijn
Relation IdRELA000000335675
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029127
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029127
Display NameVan ons lieven heeren aensichte
Relation IdRELA000000339754
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028174
Display NameVander heiligen veroniken
Relation IdRELA000000335618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028156
Display Nameeen ghebet dat ghemaect is in die eren ons heren aenschijn ende Johannes die paeus Jan die XXII heeft ghegheven alle kersten menschen alsoe dicke als sijt lesen mit berouwe van horen sonden van ghesetter CCC daghen aflaets ende alsoe menich karijn
Relation IdRELA000000335565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons