stadskronieken

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuestadskronieken
Labelstadskronieken
IdLEXI000000007674
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/27a25a3b-fb3c-4055-b69f-c51765abe180
Deletedno
Relation Count 125
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033441
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033441
Display NameAantekeningen over Leuven, 1586-1587
Relation IdRELA000000357458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033442
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033442
Display NameAantekeningen over de verwoestingen in de Brabantse steden; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000357464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037255
Display NameAantekeningen over de visverkopers van Mechelen.
Relation IdRELA000000371697
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037260
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037260
Display NameBeschrijving van de gebeurtenissen te Ieper; Mnl.
Relation IdRELA000000371706
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030003
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030003
Display NameCarmen elegiacum senatus ac civium opidi Campensis magnanimitati ac bellice artis industria dicatum ...
Relation IdRELA000000343497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029247
Display NameCatalogus van de bisschoppen en heren van Groningen, 1416-1506. Etc.
Relation IdRELA000000340229
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021467
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021467
Display NameChronicon Tielense, - 1449, wereldkroniek aangevuld met Tielse wederwaardigheden over de jaren 1552-1566; Lat. Bewerking van de Descriptio Terrae Sanctae van Burchardys van Monte Sion
Relation IdRELA000000306315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006386
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006386
Display NameChroniques de Pise; Frans
Relation IdRELA000000252058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033450
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033450
Display NameCijnsregister van de heerlijkheid Eys bij Wittem. Gedicht op de belegering van Maastricht en de slag van Othée, 23 september 1408; Mnl.
Relation IdRELA000000357497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034483
Display NameClaes Steilaert: Chronycke van Mechelen; Mnl.
Relation IdRELA000000361274
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032471
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032471
Display NameConterfeitinge van de stat Campen
Relation IdRELA000000353914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029246
Display NameCronica van den eersten Bischoppen ende anderen Heren die de Stadt Groeningen geeedet ende gehuldet hebben ...
Relation IdRELA000000340226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033760
Display NameCronycke van Mechelen, ende hoe het selve tot Christen geloove is gebracht ende door wien ...
Relation IdRELA000000358561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029500
Display NameDe annalibus quaedam nota
Relation IdRELA000000341310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030396
Display NameDe primeva origine comitatus Hollandie et Zelandie ac civitatis Trajectensis
Relation IdRELA000000345273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029338
Display NameDie cronike des landst van Arkel ende der stede van Gorinchem; Mnl.
Relation IdRELA000000340551
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033754
Display NameDie cronike van dat scoone ende heerlyke land ende stadt van Mechelen
Relation IdRELA000000358524
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036891
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036891
Display NameDiederik van der Voordt: Kroniek van Nijmegen
Relation IdRELA000000370639
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029337
Display NameDirk Frankenszn Pauw: Bewerking van de eerste versie van Chronicon comitum Hollandiae van Jan van Leiden, -1387
Relation IdRELA000000340546
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037396
Display NameDit is der smeden ambachtsboeck tot Weert
Relation IdRELA000000372095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033438
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033438
Display NameExtraict uut een hantboecxken oft Manuaelken inhoudende vele diversche oude geschiedenissen ...
Relation IdRELA000000357442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038176
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038176
Display NameF.141-172: Het belech van Ghendt van den coninck van Vranckerijcke, 971; Mnl.
Relation IdRELA000000374316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029420
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029420
Display NameGedicht op de stadsbrand van Dordrecht in 1457; Mnl.
Relation IdRELA000000340939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029495
Display NameHendrik Floriszn: Verhaal over het instorten van de Sint-Pieterskertoren te Leiden in 1512; autogr.; Mnl.
Relation IdRELA000000341283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029250
Display NameHistorialike materie ende gescrifte in corten woirden coronikelic bescreven van den gesten ende daden der inwonachtiger burgers van der stede van Haerlem
Relation IdRELA000000340246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029421
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029421
Display NameHistoriografische aantekeningen in de hand van Cornelis Jansz.; Mnl.
Relation IdRELA000000340946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029419
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029419
Display NameHistoriografische aantekeningen van Jan Allertsz., 1315-1427
Relation IdRELA000000340934
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029317
Display NameJan van Steenwijk (?): Zwolse kroniek, 1520-1526; Mnl.
Relation IdRELA000000340436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000845
Display NameJohannes de Beka: Chronographia, met continuatie V en vervolg tot 1456; Lat. Berijmde tekst over de stichting en de vroege lotgevallen der stad Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000222751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001328
Display NameJohannes de Beka: Chronographia. Nicolaas van Lyra. Chronicon Egmundanum, 647-1205. Kort bericht over de Sint-Marcellusvloed in 1362. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000225916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029307
Display NameKroniek van 's-Hertogenbosch, 1312-1517; Mnl.
Relation IdRELA000000340400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029306
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029306
Display NameKroniek van 's-Hertogenbosch, 1476-1501; Lat.
Relation IdRELA000000340396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034485
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034485
Display NameKroniek van Amersfoort
Relation IdRELA000000361285
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037348
Display NameKroniek van Anderlecht. Etc.; Lat, Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000371946
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031044
Display NameKroniek van Brabant, -1440; excerpt. Historische aantekeningen, 1197-1587. Kroniek van de gebeurtenissen te Parijs, 1589-1590. Gedicht over Den Bosch. Kroniek van de Lage Landen, 1509-1609. Ned.
Relation IdRELA000000348065
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002430
Display NameKroniek van Brugge, 1477-1490; Mnl.
Relation IdRELA000000232852
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001800
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001800
Display NameKroniek van Brussel
Relation IdRELA000000228628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001801
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001801
Display NameKroniek van Brussel. Etc.
Relation IdRELA000000228631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037959
Display NameKroniek van Gent, 1539-1590; Mnl.
Relation IdRELA000000373763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033645
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033645
Display NameKroniek van Gent, 1566-1593; proza met berijmde stukken en juridische documenten
Relation IdRELA000000358122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034463
Display NameKroniek van Hamburg
Relation IdRELA000000361184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035145
Display NameKroniek van Leuven
Relation IdRELA000000363709
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029318
Display NameKroniek van Maastricht en omstreken, 1266-1517
Relation IdRELA000000340442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033758
Display NameKroniek van Mechelen, 754-1477; Mnl. Historiografische aantekeningen. Recepten.
Relation IdRELA000000358547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033759
Display NameKroniek van Mechelen, 759-1572; Mnl.
Relation IdRELA000000358550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037254
Display NameKroniek van Mechelen, aantekeningen uit de archieven der aalmoezeniers van Mechelen; Mnl.
Relation IdRELA000000371694
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028584
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028584
Display NameKroniek van St. Geertrui te 's-Hertogenbosch (begin van Die chronijcke der Stad); Mnl.
Relation IdRELA000000337277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034498
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034498
Display NameKroniek van Xanten; Lat.
Relation IdRELA000000361336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035141
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035141
Display NameKroniek van de Grote Raad van Mechelen
Relation IdRELA000000363696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012478
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012478
Display NameKroniek van de stad Mechelen; 635-1474, met aanvullingen tot 1587
Relation IdRELA000000275396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012479
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012479
Display NameKroniek van de stad Mechelen; 712-1498, met aanvullingen tot 1640; Mnl.
Relation IdRELA000000275400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029429
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029429
Display NameKroniekje van het geslacht van Arkel en de stad Gorinchem; Mnl.
Relation IdRELA000000340981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006418
Display NameLes anciennes chroniques de Pise; Frans
Relation IdRELA000000252242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029676
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029676
Display NameMathieu Herben : Libellus de Traiecto instaurato
Relation IdRELA000000342155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029583
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029583
Display NameMissaal. Kronijk van Bergen; Lat.
Relation IdRELA000000341686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033755
Display NameNic. Steylaert: Chronycke van Mechelen, 563-1595; Mnl.
Relation IdRELA000000358531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029950
Display NamePeter van Os : Kroniek van Brabant en 's-Hertogenbosch, -1523; Mnl.
Relation IdRELA000000343258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029963
Display NameReiner Bogerman van Dockum: Voortzetting van de Kamper kroniek, 1503-1512 en 1542-1547; Mnl.
Relation IdRELA000000343307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000743
Display NameVaria; Lat. Berijmde tekst over de stichting en lotgevallen der stad Utrecht, alleen eerste strofe; Lat.
Relation IdRELA000000222172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035782
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035782
Display NameWillem Boonen: Geschiedenis van Leuven; 2 dln.; autogr.
Relation IdRELA000000366231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009652
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009652
Display NameZegher van Male: Deirlijcke lamentatie ende beclagh vande Stadt van Brugghe, -1598; Kroniek van Brugge, -1546; Mnl.
Relation IdRELA000000264485
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003136
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003136
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 A 32
Relation IdRELA000000066535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002673
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002673
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 C 56
Relation IdRELA000000060327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002674
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002674
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 C 57
Relation IdRELA000000060334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013047
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013047
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 F 9
Relation IdRELA000000183961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008073
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008073
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 G 30
Relation IdRELA000000129695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008074
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008074
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 G 31
Relation IdRELA000000129707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014399
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014399
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 116
Relation IdRELA000000198908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007620
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007620
Display NameBRUGGE, SA : Hs. 15
Relation IdRELA000000124658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003861
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003861
Display NameBRUSSEL, KB : 13167-69
Relation IdRELA000000078310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015499
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015499
Display NameBRUSSEL, KB : 18469-86
Relation IdRELA000000210439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015724
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015724
Display NameBRUSSEL, KB : 19184-85
Relation IdRELA000000212399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007150
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007150
Display NameBRUSSEL, KB : 9029
Relation IdRELA000000119264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012008
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012008
Display NameBRUSSEL, KB : II 2663
Relation IdRELA000000173472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010922
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010922
Display NameDARMSTADT, HLHB : 133
Relation IdRELA000000161320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014348
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014348
Display NameGENT, UB : 159
Relation IdRELA000000198319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011820
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011820
Display NameGRONINGEN, UB : PEIP 58A
Relation IdRELA000000171122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011458
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011458
Display NameHEESWIJK, AB Archief afd.: II B 8
Relation IdRELA000000167316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011951
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011951
Display NameKAMPEN, GA : Oud-Archief 12
Relation IdRELA000000172721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015479
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015479
Display NameKORTRIJK, SOB : X 1
Relation IdRELA000000210271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011946
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011946
Display NameLEIDEN, RAL : Archief der secretarie nr. 22
Relation IdRELA000000172669
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001944
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001944
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2429
Relation IdRELA000000050334
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015109
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015109
Display NameLEUVEN, SMKM : 6
Relation IdRELA000000206504
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015718
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015718
Display NameLONDEN, BL : Add. 25065
Relation IdRELA000000212345
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013622
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013622
Display NameLONDEN, BL : Royal 16 G I
Relation IdRELA000000190315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012095
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012095
Display NameMAASTRICHT, RHCL : 14.B002A Kapittel Sint-Servaas 1771
Relation IdRELA000000174611
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014291
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014291
Display NameMAASTRICHT, RHCL : olim RA Archief Heerlijkheid Eys 34
Relation IdRELA000000197661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014396
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014396
Display NameMECHELEN, SAB : Cat. 1881 nr. 1858
Relation IdRELA000000198885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015475
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015475
Display NameMECHELEN, SAB : Inv. VIII CC I L 8
Relation IdRELA000000210244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014400
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014400
Display NameMECHELEN, SAB : Inv. VIII CC I M 2
Relation IdRELA000000198913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015476
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015476
Display NameMECHELEN, SAB : Inv. VIII CC I P 2
Relation IdRELA000000210249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014401
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014401
Display NameMECHELEN, SAB : Inv. VIII EE I nr. IV
Relation IdRELA000000198920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014395
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014395
Display NameMECHELEN, SAB : Inv. VIII EE I nr. VI
Relation IdRELA000000198877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015386
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015386
Display NameNIJMEGEN, RAN : stadsarchief 17
Relation IdRELA000000209417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015804
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015804
Display NameOXFORD, BL : Marshall 56
Relation IdRELA000000213082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011830
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011830
Display NameOlim 'S-HERTOGENBOSCH, PGNB : A 7
Relation IdRELA000000171221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014757
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014757
Display NameOlim BUYCK (Amsterdam) : z.s.
Relation IdRELA000000202828
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015546
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015546
Display NameOlim D'Yve : Cat. 1820, nr. 5212-5217
Relation IdRELA000000210854
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014962
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014962
Display NameOlim D'Yve : Cat. 1820, nr. 5249
Relation IdRELA000000204851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015524
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015524
Display NameOlim GUILLON (Roermond) : Cat. 1874, nr. 1
Relation IdRELA000000210663
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014727
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014727
Display NameOlim MARCUS (Amsterdam) : Cat. 1750, 2° nr. 131
Relation IdRELA000000202528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014747
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014747
Display NameOlim MARCUS (Amsterdam) : Cat. 1750, 2° nr. 157
Relation IdRELA000000202742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014960
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014960
Display NameOlim MECHELEN, SAB : Inv. VIII DD III nr. 32
Relation IdRELA000000204836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014745
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014745
Display NameOlim NUEWENS (Brussel) : Cat. 1811, nr. 377
Relation IdRELA000000202724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011839
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011839
Display NameOlim QUAEDVLIEG (Valkenburg) : z.s.
Relation IdRELA000000171297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011831
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011831
Display NameOlim ROOSENDAAL, Museum De Ghulden Roos : s.o.
Relation IdRELA000000171228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007130
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007130
Display NamePARIJS, BN : Franc. 9041
Relation IdRELA000000119035
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008977
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008977
Display NameTIEL, GA : OAT Inv. nr. 1870
Relation IdRELA000000138428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012266
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012266
Display NameTILBURG, UB : Brabantica 339a H3
Relation IdRELA000000176344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011849
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011849
Display NameTRIER, SB : 1288/79
Relation IdRELA000000171399
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001009
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001009
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 386
Relation IdRELA000000037142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001119
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001119
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 785
Relation IdRELA000000038289
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011838
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011838
Display NameZWOLLE, HCO : Losse stukken z.s.
Relation IdRELA000000171287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001597
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001597
Display Namestadskronieken
Relation IdRELA000000007674
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015170
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015170
Display NameUTRECHT, HUA : OKN, Verzamelde stukken, inv. no. 426
Relation IdRELA000000207123
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000396139
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003645
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003645
Display Namekronieken
Relation IdRELA000000396140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008477
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008477
Display NameKroniek van Ocko van Scharl
Relation IdRELA000000394945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008138
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008138
Display NameKroniek van Sicke Benninge
Relation IdRELA000000398522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008137
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008137
Display NameKroniek van het Groningerland
Relation IdRELA000000397141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036174
Display NameAnonieme kroniek inzake de troebelen te Utrecht, 1566-1576; Mnl.
Relation IdRELA000000367816
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons