abc-teksten

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueabc-teksten
Labelabc-teksten
IdLEXI000000007580
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1814f6b4-52ab-4320-8539-b07dc8901c5e
Deletedno
Relation Count 70
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008135
Display Name... den AB recht ende averecht Op elc littere een vers
Relation IdRELA000000259179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026905
Display Name... den abc up elcke lettere een sonderlinghe duecht ten eerste die A
Relation IdRELA000000330510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021373
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021373
Display Name... den corten ABC
Relation IdRELA000000305952
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026898
Display Name... den gheesteliken abc
Relation IdRELA000000330482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026902
Display Name... den gulden abc
Relation IdRELA000000330495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024509
Display Name... die bedinge ende lamentacie van den pelgrim totter moeder ons heren ... na den letteren vanden a.b.c. ..."
Relation IdRELA000000318980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009967
Display Name... die lere op den a b c
Relation IdRELA000000265737
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026885
Display Name... die prologe van der gheesteliker scoolkinderen ABC
Relation IdRELA000000330440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030553
Display Name... een leeringe opten abc
Relation IdRELA000000346024
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027147
Display Name... het a b c
Relation IdRELA000000331303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030443
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030443
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000345482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030132
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030132
Display NameABC-gedicht van 13 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000344068
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042404
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042404
Display NameABC-gedicht van 29 strofen
Relation IdRELA000000388064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027131
Display NameABC-gedicht van veertien verzen: Ave beminde creature
Relation IdRELA000000331237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042397
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042397
Display NameABC-gedicht: Advocate hemelsche coninginne
Relation IdRELA000000388028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042398
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042398
Display NameABC-gedicht: Alder ierst een hant vol des bitter berouwen
Relation IdRELA000000388032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042395
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042395
Display NameABC-gedicht: Als ic sie hoet nu in alle plaetsen staet
Relation IdRELA000000388020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042399
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042399
Display NameABC-gedicht: Als men de werelt wel beziet
Relation IdRELA000000388037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042394
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042394
Display NameABC-gedicht: Altyt suldy wat goets doen spreken oft dencken
Relation IdRELA000000388016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042400
Display NameABCgedicht: Ave Aduocatelicste Aduerteringhe
Relation IdRELA000000388042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016120
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016120
Display NameAen siet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000287676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030130
Display NameCornelis Crul: ABC-gedicht van 25 strofen; Mnl. Etc.
Relation IdRELA000000344055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026904
Display NameDen A B C in 't corte
Relation IdRELA000000330507
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027124
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027124
Display NameDen ABC
Relation IdRELA000000331211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027138
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027138
Display NameDen ABC voor eenen goeden religieus tsynder leeren Anno 1496
Relation IdRELA000000331264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008134
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008134
Display NameDen ABCDE
Relation IdRELA000000259172
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016119
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016119
Display NameDen ABCDE is dit
Relation IdRELA000000287670
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027137
Display NameDen abc
Relation IdRELA000000331262
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021372
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021372
Display NameDen gheesteliken ABC
Relation IdRELA000000305948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014916
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014916
Display NameDevote excerpten gerangschikt als een ABC
Relation IdRELA000000283623
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022782
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022782
Display NameDit ghebet es ghemaect opten AB in Dietsche
Relation IdRELA000000311184
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027149
Display NameEen maniere hoemen beghinnen zal inder duecht nade ordinantie van den abcd
Relation IdRELA000000331308
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027132
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027132
Display NameEen seer notabel vernufte
Relation IdRELA000000331239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027136
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027136
Display NameEene leere per ABC
Relation IdRELA000000331258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022776
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022776
Display NameEne bedinghe opden AB
Relation IdRELA000000311143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027133
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027133
Display NameEyn a.b.c.
Relation IdRELA000000331244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008130
Display NameEynen a.b.c. van den staet deser bueser werelt
Relation IdRELA000000259153
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026651
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026651
Display NameGedicht: Dat gulden ABC
Relation IdRELA000000329405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027139
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 strofen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027140
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027140
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026897
Display NameGeestelijke ABC-tekst in proza
Relation IdRELA000000330480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026903
Display NameGeestelijke ABC-tekst; berijmd
Relation IdRELA000000330501
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002721
Display NameGeestelijke ABC-teksten, berijmd; Mnl.
Relation IdRELA000000234463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026900
Display NameGheestelicke leerynghen up den abc
Relation IdRELA000000330487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022784
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022784
Display NameHier beghint I bedinghe tot onser vrouwen gedicht op elc lettere vanden ABCD
Relation IdRELA000000311196
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003716
Display NameHier begint des heiligen propheten Jeremias bescreying dat men Frenos hiet op de destructie van Jherusalem Ende het is ghemaect op vier ABC
Relation IdRELA000000239810
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027135
Display NameMedicyne genomen uyt die boecken ter eeren Christus Jesus ... dus wilt des AB wel leeren ...
Relation IdRELA000000331254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027134
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027134
Display NameReferein ghemaect up den gheheelen ABC ... declaerende de abusen ende ketterien die nu ter tijts regneeren ...
Relation IdRELA000000331251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009846
Display NameVanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000265215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012409
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012409
Display NameBRUSSEL, KB : 15663
Relation IdRELA000000177666
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009831
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009831
Display NameLEUVEN, UB : 180
Relation IdRELA000000148173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004397
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004397
Display NameLONDEN, BL : Add. 24898
Relation IdRELA000000085316
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010824
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010824
Display NameMÜNSTER, UB : 1190
Relation IdRELA000000160114
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001571
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001571
Display Nameabc-teksten
Relation IdRELA000000007580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000393510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008345
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008345
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000406468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005400
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005400
Display NameAensiet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000397263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006961
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006961
Display NameAve tempel der Triniteit
Relation IdRELA000000399094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004560
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004560
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: Alphabetum religiosorum
Relation IdRELA000000408222
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004294
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004294
Display NameVanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000392719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042401
Display NameABC-gedicht op een vrouw van 26 verzen: Abel was die vrouwe mijn
Relation IdRELA000000388047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026627
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026627
Display NameABC-gedicht op een vrouw van 30 verzen: Abel was die vrouwe mijn
Relation IdRELA000000329324
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042402
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042402
Display NameABC-gedicht van 30 verzen; Mnl.
Relation IdRELA000000388052
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons