gebedenkrans

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuegebedenkrans
Labelgebedenkrans
IdLEXI000000006942
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e004a7df-c16d-4bf4-817f-1adbbe63914c
Deletedno
Relation Count 40
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014230
Display Name... Jhesus krensken
Relation IdRELA000000281614
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021447
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021447
Display Name... een suverlic crensken van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000306239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013310
Display Name... een suverlick crensken tot onser liever vrouwen Bernardus
Relation IdRELA000000278304
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030448
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030448
Display Name... een suverlick kranskin van Maria
Relation IdRELA000000345506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013309
Display Name... een suverlijc crensken dat die suete leeraer ende honichvloyende doctoer sinte Bernaerdus gemaect heeft ter eren van Maria
Relation IdRELA000000278299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024426
Display Name... onser liever vrouwen krensken
Relation IdRELA000000318672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032573
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032573
Display Name... onser vrouwen crans
Relation IdRELA000000354318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037425
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037425
Display NameBloemkransken van Maria
Relation IdRELA000000372204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032314
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032314
Display NameDeze ... gruete suldij seggen op elck daert ghetekent staet Oratie
Relation IdRELA000000353310
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038227
Display NameDit is een rose cransken van ons heilige patronersse santa Elizabeth
Relation IdRELA000000374448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038225
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038225
Display NameDit is een rose cranskens van den suveren bruydegom s. Joseph
Relation IdRELA000000374442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013308
Display NameDyt krensken hevet gemact sanctus Bernardus
Relation IdRELA000000278294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038321
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038321
Display NameEen devoet kransken vanden leven ende passien ons heeren
Relation IdRELA000000374677
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038226
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038226
Display NameEen rosen cransken van die vierge minnarse maria magdalena
Relation IdRELA000000374445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031538
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031538
Display NameEen seer schoen zuverlicke oeffenijnghe vander baetscap der Joncfrouwen Maria der moeder ons heeren
Relation IdRELA000000350087
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013307
Display NameEen suverlic bloemich cransken Bernaerdus
Relation IdRELA000000278288
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038320
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038320
Display NameEen suverlijck cransken onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000374673
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034171
Display NameEyn ander forme des rosenkrantz
Relation IdRELA000000360057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037357
Display NameHier beghinnen die drie vrouwen hoeden geset op dat alreheilichste leven ons heren jhesu christi ende sijn gebenedide moeder Maria om een soeticheit te vijden in onser vrouwen hoeden nade manieren als Alan die doctor gheleert hevet tot lof d'heiligher drievoudicheit.
Relation IdRELA000000371983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032311
Display NameO edel mensche wilt altijt met grooter weerden Dienen der heijligher moeder Anna met haer derden ... den cranc vander weerdiger glorioser vrouwen ende moeder sinte Anna
Relation IdRELA000000353299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040080
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040080
Display NameO.L.V. psalter, verdeeld in drie rozenkransen
Relation IdRELA000000380420
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037426
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037426
Display NameRoesencrans van d'heiligher moeder sancta Anna
Relation IdRELA000000372208
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039270
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039270
Display NameRozenkransen en gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000377728
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011855
Display NameTwee of drie vrouwen hoeden ofte rosen crantzen nae die manier als Alanus die doctoor geleert heeft
Relation IdRELA000000273120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035689
Display NameVertien groeten van onser vrouwen
Relation IdRELA000000365832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016196
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016196
Display NameBRUSSEL, KB : IV 474
Relation IdRELA000000216525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015506
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015506
Display NameOlim MULLER (Amsterdam) : Cat. 1906-04-3/6, nr. 37
Relation IdRELA000000210507
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001496
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001496
Display Namegebedenkrans
Relation IdRELA000000006942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006053
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006053
Display NameAve Maria
Relation IdRELA000000400784
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004148
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004148
Display NameOnze Vader
Relation IdRELA000000400783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005990
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005990
Display Nametwaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000400785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 2
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000400786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003356
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003356
Display Namegebeden
Relation IdRELA000000400787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040112
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040112
Display NameRozenkransgebed
Relation IdRELA000000380517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons