samenspraken

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuesamenspraken
Labelsamenspraken
IdLEXI000000006914
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3f81c4fd-f2b8-497e-b789-e6b6720c4975
Deletedno
Relation Count 70
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033050
Display Name... die gheestelike melodie tusschen Jhesum Christum ende de minnende ziele gheset op noetkins van weerlike liedekijns om dat men die werlike worden sal moghen vergheeten
Relation IdRELA000000356045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033505
Display Name... die samenspraeck Jhesus ende die siel
Relation IdRELA000000357705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026653
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026653
Display Name... een schone disputacie als van den bitteren doot en van dat leven dair een yghelyck mensche hem altyt in spieghelen mach ...
Relation IdRELA000000329411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039258
Display Name... enen tractaet ghemaect tuschen redene ende sinlicheit aengaende menegherande ghevoelen dat lidelic ende twifelic valt int nederste deel ....
Relation IdRELA000000377687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013935
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013935
Display Name... enen tractaet tusschen redene ende synlecheit aengaende menigherande ghevoelen dat lijdelijck ende twifelijck valt int nederste deel des menschen
Relation IdRELA000000280574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027035
Display Name... leeringhen van enen gheleerden op woerden van enen simpelen
Relation IdRELA000000330909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018680
Display NameBerijmde samenspraak over de ijdelheid van de wereld: Exempel van redene en de broesche mensche, onvolledig
Relation IdRELA000000295858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030484
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030484
Display NameCornelis Crul : Tweespraak in de vorm van een refrein van tien strofen op de stok Eist dan wonder dat elc na ryckdom gheneghen es en Eist dan niet wondere dat tvolc dus na rycdom staet
Relation IdRELA000000345693
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033764
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033764
Display NameDe eddele zele eynes juwelken cristen mynschen spricket tot dem hilgen cruce
Relation IdRELA000000358580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026503
Display NameDeen
Relation IdRELA000000328754
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026500
Display NameDeen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe
Relation IdRELA000000328739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013936
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013936
Display NameDen anderen tractaet tusschen den brudegoem ende die bruyt. Dat is tusschen Cristum Jhesum ende die mijnnende ziele
Relation IdRELA000000280580
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011638
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011638
Display NameDevote samenspraak over de veelvuldige communie
Relation IdRELA000000272215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028387
Display NameDialogus inter Romanum et Gelrensem milites super iure Gelrie et Julie et comitatus Zutphanie ..."
Relation IdRELA000000336468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029327
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029327
Display NameDialogus inter Romanum et Gelrensem milites super iure ducatus Gelrie ...
Relation IdRELA000000340491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006707
Display NameEen argument tusschen oetmoedicheit ende die ere vander werelt ende tusschen rijcheit ende armoede ende tusschen sollaes ende penitencie
Relation IdRELA000000253644
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002510
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002510
Display NameEen dialogus tusschen eenen simpelen mensche en eenen pelgherim sprekende van hemelrike bi ghelikenesse van tidelicken dynghen.
Relation IdRELA000000233386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032452
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032452
Display NameEen nieuw samen spraeck tusschen eenen oostinje vader ende sijn beminde
Relation IdRELA000000353846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026505
Display NameEne dispitacie tusschen den sone ende den vader
Relation IdRELA000000328767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026504
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026504
Display NameEne dispitacie tusschen enen clerc ende sinen meester
Relation IdRELA000000328761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015945
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015945
Display NameExcerpt van een samenspraak van Jezus en de ziel over het lijden, met aan het eind nog een dictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000286971
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032767
Display NameEyn ander
Relation IdRELA000000355101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028416
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028416
Display NameGedicht van een jongeman en een kluizenaar
Relation IdRELA000000336579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038950
Display NameGeestelijke tweespraak tussen de bruidegom (Christus) en de bruid
Relation IdRELA000000376722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038895
Display NameHier beghint een devoet boexkijn van Gods medespraec mitten discipel...
Relation IdRELA000000376582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037649
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037649
Display NameHier na volcht een mynlijke arguacie tusschen die mynne christi ende die doot dwelc Augustinus ende Bernaerdus ghemaect hebben Ende merct wel
Relation IdRELA000000372851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017002
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017002
Display NameHoe dat men in een geestelic leven sel leven ende is gheset offer twe tegens malcander spraken, die mensche vraghet ende die scriftuer antwert
Relation IdRELA000000290541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028564
Display NameHoe eyn ritter zijn tsertze vrouwen toe sprach, unde wie si hem weder antwerde gaf van zire clagen
Relation IdRELA000000337203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032606
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032606
Display NameJesus sprect totter sielen
Relation IdRELA000000354469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029328
Display NameJuridisch betoog in de vorm van een samenspraak over de rechten op het hertogdom Gelre; Lat.
Relation IdRELA000000340495
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027145
Display NameKorte samenspraak tussen meester en leerling over lijdzaamheid, eindigend met rijmspreuk
Relation IdRELA000000331295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030456
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030456
Display NameSamenspraak in de vorm van een refrein van acht strofen op de stok Hoe vreest myn ziele voer doordeel des heeren en Daer lief over lief sal vonnisse gheven
Relation IdRELA000000345550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041511
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041511
Display NameSamenspraak met de bewaarengel
Relation IdRELA000000385181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021127
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021127
Display NameSamenspraak tussen Actoer en Hostiensis over de eucharistie, in 64 en 4 hoofdstukken; begin ontbreekt
Relation IdRELA000000305085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009742
Display NameSamenspraak tussen Augustinus en Adeodatus
Relation IdRELA000000264817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000151
Display NameSamenspraak tussen Scriftuere en een jongeling; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009690
Display NameSamenspraak tussen bruid (ziel) en bruidegom (Christus) met excerpt uit Vurighe begheerten (f.207v-209r) en uit Hendrik Mande: Een minnentlike claege (209r-213r)
Relation IdRELA000000264653
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018469
Display NameSamenspraak tussen een jonkvrouw en een biechtvader
Relation IdRELA000000295213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027178
Display NameSamenspraak tussen een katholieke en een geusgezinde Vlaming, vermoedelijk daterend uit 1602
Relation IdRELA000000331442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026502
Display NameScalc ende clerc
Relation IdRELA000000328751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037651
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037651
Display NameSomighe argumenten... op die hertneckige opinie... van den staet... der gheestelijcker religien
Relation IdRELA000000372858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026544
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026544
Display NameStrofische tekst: Vrouwe reyne keyserinne
Relation IdRELA000000328947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028542
Display NameStrofische tekst: Wildir horen eyne meere
Relation IdRELA000000337112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027946
Display NameTweegesprek tussen Jezus en zijn moeder over haar vijf droefheden
Relation IdRELA000000334646
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028547
Display NameVan den zomer und van den winter
Relation IdRELA000000337133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011843
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011843
Display NameARNHEM, GA : Hertogelijk Archief Aanwinsten 1948, A III 5
Relation IdRELA000000171336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011842
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011842
Display NameARNHEM, GA : Hertogelijk Archief voorl. inv. nr. 142
Relation IdRELA000000171329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004025
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004025
Display NameBRUSSEL, KB : II 470
Relation IdRELA000000080851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000174
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000174
Display NameGENT, UB : 1029
Relation IdRELA000000025538
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001487
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001487
Display Namesamenspraken
Relation IdRELA000000006914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000399507
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004003
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004003
Display Namecollaties
Relation IdRELA000000405565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003629
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003629
Display NameDe derde Martijn
Relation IdRELA000000402096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003627
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003627
Display NameDe eerste Martijn
Relation IdRELA000000403207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003628
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003628
Display NameDe tweede Martijn
Relation IdRELA000000400930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003896
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003896
Display NameDialoog van meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000408516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004337
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004337
Display NameEen boexken van goeder leeren ende vermaninghen
Relation IdRELA000000398605
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004087
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004087
Display NameEen disputacie tusschen eene joffrouwe van oerdinen ende eenen priester van oerdenen
Relation IdRELA000000398145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004215
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004215
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000401378
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007516
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007516
Display NameJhesus sprect tot die kersten ziel
Relation IdRELA000000405682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003636
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003636
Display NameLatijnse vertaling van Jacob van Maerlant: Martijn-gedichten
Relation IdRELA000000392863
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000008530
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000008530
Display NameMnl. vertaling van Adam Scotus: Soliloquium de instructione animae
Relation IdRELA000000402015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004521
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004521
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Soliloquium seu meditationes
Relation IdRELA000000398113
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004412
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004412
Display NameMnl. vertaling van Speculum virginum
Relation IdRELA000000393870
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004436
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004436
Display NameSamenspraak tussen Augustinus en een jongeling
Relation IdRELA000000400209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004406
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004406
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000396044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004386
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004386
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs
Relation IdRELA000000403656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 4
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005338
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005338
Display NameTwaalf deugden van de ziel
Relation IdRELA000000402575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004443
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004443
Display NameVurighe begheerten
Relation IdRELA000000407705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005758
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005758
Display NameWapene Rogier
Relation IdRELA000000402613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons