getijden van de passie

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuegetijden van de passie
Labelgetijden van de passie
IdLEXI000000006445
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b3b5a0f9-867b-4f2e-9ae5-6e1a6c338cba
Deletedno
Relation Count 78
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040635
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040635
Display Name"Getijden" van (het lijden van?) Christus (?)
Relation IdRELA000000382140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016773
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016773
Display Name... bouxken van die passy Jhesus
Relation IdRELA000000289861
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022188
Display Name... de VII ghetiden van der passie ons heeren elc ghetide in V poentkens ghedeelt
Relation IdRELA000000308938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021574
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021574
Display Name... de seven tiden myt der passien
Relation IdRELA000000306726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016538
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016538
Display Name... de ynnige getijden vanden alre hilligesten lijden unses heren
Relation IdRELA000000289111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016950
Display Name... devote gebedekens ende oeffeninge vander passien op die pater noster getijden
Relation IdRELA000000290380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014950
Display Name... die VII gulden ghetijden vander passien ons heren int cortste vertrocken
Relation IdRELA000000283735
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027483
Display Name... die ghetyden van ons heren liden int yerste ter metten tijt
Relation IdRELA000000332765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041921
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041921
Display Name... die metten der passien ons heren Jesu cristi ende der seven ween sijns alder bedroefster moeders marie ...
Relation IdRELA000000386593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014226
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014226
Display Name... die passie Christi ...
Relation IdRELA000000281601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022716
Display Name... die passie ende dat liden ons liefs heeren Jhesu Cristi ende die in seven punten gheseyt ende ghedeylt ende op elc punt salmen lesen eenen Pater Noster ende eenen Ave Maria inder eeren der VII ghetiden ...
Relation IdRELA000000310865
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016757
Display Name... die passie ons heren
Relation IdRELA000000289803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016725
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016725
Display Name... die passie ons liefs heren Jhesu Cristi gheset tot die soven ghetijden ende ierst des sondaechs naeder vesperen vanden berch van Olyveten ...
Relation IdRELA000000289710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016760
Display Name... die passie ons liefs heren Jhesu Cristi na den vier evangelisten ...
Relation IdRELA000000289809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016640
Display Name... die passie ons lieven heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000289446
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016674
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016674
Display Name... die weerdighe passie ons lieven heren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000289555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042303
Display Name... die zeven ghetiden van den liden ons heren jhesu cristi ende sijnre moeder marien
Relation IdRELA000000387710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016750
Display Name... een bouxkijn van meditacien up die passie ons liefs heeren Jhesu Christi ...
Relation IdRELA000000289787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022982
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022982
Display Name... een corte devote oefninghe vanden alre hilgheste liden unses heren na der ghewoente vanden seven ghetiden
Relation IdRELA000000311955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021135
Display Name... een devoete oeffeningen van der passien ons heeren Jhesu Criste op die soeven getijten
Relation IdRELA000000305106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016755
Display Name... een devote passie ons heren
Relation IdRELA000000289798
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016915
Display Name... een scoen oefeninghe vanden liden ons liefs heren op die seven ghetiden te overdincken
Relation IdRELA000000290281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016642
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016642
Display Name... eyn manier wie men dat lijden ons lieven heeren overdencken sal alsmen die inwendige oefeninge niet en heeft ...
Relation IdRELA000000289453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016905
Display Name... oefeninghe van der passien onses heren up die seven ghetide uit de wysheit
Relation IdRELA000000290256
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022819
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000311326
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023137
Display NameBerijmd gebed tot Jezus, getijden van de passie
Relation IdRELA000000312688
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023135
Display NameBerijmd gebed tot Jezus, passiegetijden
Relation IdRELA000000312679
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022491
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022491
Display NameDe VII ghetiden noch
Relation IdRELA000000309993
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022490
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022490
Display NameDe VII ghetiden van onsen here
Relation IdRELA000000309988
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014483
Display NameDe zeven getijden van de passie
Relation IdRELA000000282295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016867
Display NameDie passie ons liefs heren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000290127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014555
Display NameDie passie ons lieven heeren Jhesu Cristi op die VII getijden
Relation IdRELA000000282519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016759
Display NameDie reghel ghetiden
Relation IdRELA000000289807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023805
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023805
Display NameDit is tierci. deus in adiutorium
Relation IdRELA000000315765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016756
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016756
Display NameEen devoet ghedenckenisse der passien ons heren na die seven ghetiden vanden daghe
Relation IdRELA000000289800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016894
Display NameEen devote gedenckenisse vander passien onses heren nae die seven ghetiden vanden daghe
Relation IdRELA000000290217
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021102
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021102
Display NameEen devote meditatie up den pater noster up onzen zalich maker ghecruust welc men ooc oufenen mach up de VII ghetijden
Relation IdRELA000000305016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016639
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016639
Display NameEen ghedenckenisse vanden liden ons liefs heren ende is ghemaect op die seven ghetiden vander oerde
Relation IdRELA000000289443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016445
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016445
Display NameEen schoen oefeninge vander passien ons heeren Jhesu Cristi in VII getyden vanden dage
Relation IdRELA000000288785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016726
Display NameEen seer devoete oefeninge cort ende guet in die passie ons heren Te metten tijt
Relation IdRELA000000289713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008131
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008131
Display NameEen sonderlinge devote oefeninghe op dat lijden ons heeren
Relation IdRELA000000259157
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016506
Display NameEen suverlike devote contemplacie vanden heiligen leven, liden ende verrisenis ons heren Jhesu Cristi op die regels getyden vergadert doert inspreken des heiligen geests van een arme sundersche wies naem gescreven moet wesen inden boec des ewigen levens
Relation IdRELA000000289008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016670
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016670
Display NameEen suverlike leere vander passien Cristi
Relation IdRELA000000289540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022981
Display NameEene devote bedinghe toot onse heere
Relation IdRELA000000311953
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020793
Display NameGetijden op het lijden van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000303940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041916
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041916
Display NameGetijden van de Passie, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000386573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033172
Display NameGetijden van de Passie, berijmd; fragm.
Relation IdRELA000000356573
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037362
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037362
Display NameGetijden van de passie
Relation IdRELA000000371998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041850
Display NameGetijden van de passie (een deel ontbreekt)
Relation IdRELA000000386328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039103
Display NameGetijden van het heilige kruis of van de passie van Christus
Relation IdRELA000000377207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037579
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037579
Display NameHier nae volghen seven ghebedekens vanden lijden ons liefs heeren jhesu christi ghedeelt op die seven ghetijden
Relation IdRELA000000372676
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021639
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021639
Display NameLeven en lijden van Jezus volgens de getijden
Relation IdRELA000000306948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023449
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023449
Display NameO Leydsterre vander meer (Berijmd gebed tot Maria volgens de getijden van de passie)
Relation IdRELA000000314161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016826
Display NameOefening op de artikelen van de passie, te verdelen over de getijden of over de dagen van de week; Mnl.
Relation IdRELA000000290016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016758
Display NameOefening over het lijden van Jezus verdeeld over de getijden
Relation IdRELA000000289805
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022494
Display NameOns heere int hovekin
Relation IdRELA000000310009
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016622
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016622
Display NameOns liefs heren passie
Relation IdRELA000000289385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021072
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021072
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: tien geboden (op rijm?), negen vreemde zonden, acht zaligheden, zeven gaven van de Heilige Geest, schema van de getijden en de passie, zeven geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid, zeven sacramenten, zeven hoofdzonden, zonden in de Heilige Geest, vijf zonden tegen de natuur, etc.
Relation IdRELA000000304926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022192
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022192
Display NameSeven ghetijden vander passien ons liefs heeren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000308950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016780
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016780
Display NameTe mettentijt vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000289877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016885
Display NameTot die metten XII punten
Relation IdRELA000000290183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016820
Display NameVan den lyden uns heren ...
Relation IdRELA000000289989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022493
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022493
Display NameVan den zeven ghetiden
Relation IdRELA000000310003
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023450
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023450
Display NameVan ons vrouwe
Relation IdRELA000000314167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008387
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008387
Display NamePRINCETON, UL : Garrett 135
Relation IdRELA000000133319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001409
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001409
Display Namegetijden van de passie
Relation IdRELA000000006445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005102
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005102
Display Namelijden van Jezus
Relation IdRELA000000405696
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000405697
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004878
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004878
Display Namegetijden
Relation IdRELA000000405698
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005809
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005809
Display NameChristi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000401713
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006351
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006351
Display NameDie VII ghetiden van onsen heere
Relation IdRELA000000397662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005884
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005884
Display NameEen ynnich ghetidekyn vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000398075
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005891
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005891
Display NameMerkelike passie
Relation IdRELA000000398574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006304
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006304
Display NameMnl. vertaling van Horae de doloribus Beatae Mariae in passione Domini, berijmd
Relation IdRELA000000409044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006916
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006916
Display NameMnl. vertaling van Horae de doloribus Beatae Mariae in passione Domini, proza
Relation IdRELA000000400817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006657
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006657
Display NameMnl. vertalingen van het gebed Patris sapientiae, berijmd
Relation IdRELA000000393211
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041851
Display NameGebed tot de hieraan voorafgaande getijden van de passie
Relation IdRELA000000386331
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons