mis

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuemis
Labelmis
IdLEXI000000006314
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a5cae385-30c7-4cd4-a55c-f9b504af7fb6
Deletedno
Relation Count 118
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037422
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037422
Display NameMisse van Sinte Katherina
Relation IdRELA000000372194
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001393
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001393
Display Namemis
Relation IdRELA000000006314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003488
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003488
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 H 29
Relation IdRELA000000072757
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003364
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003364
Display Nameliturgie
Relation IdRELA000000405039
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000405040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003342
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003342
Display NameDie bediedenisse van der missen
Relation IdRELA000000393201
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004297
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004297
Display NameDie zeven doechden der heyligher missen
Relation IdRELA000000394572
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003435
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003435
Display Namemissaal
Relation IdRELA000000407176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007018
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007018
Display NameAgnus Dei
Relation IdRELA000000407286
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006644
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006644
Display NameMnl. vertaling van de Mariamis Salve sancta parens, berijmd
Relation IdRELA000000396601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007072
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007072
Display NameMnl. vertaling van de Mariamis Salve sancta parens, in proza
Relation IdRELA000000405880
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007031
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007031
Display NameSalve sancta parens (Mariamis)
Relation IdRELA000000394585
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041442
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041442
Display Name"Mis" van de drievuldigheid (wellicht getijden van de Drievuldigheid?)
Relation IdRELA000000384943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022229
Display Name... VII vruchten der heylegher messen met eenen exempele dat ons lieve heere Jhesus selve heeft vertoent eender devoter nonnen
Relation IdRELA000000309060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022265
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022265
Display Name... VIII pointen vander messen
Relation IdRELA000000309165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022511
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022511
Display Name... bedinghe ende beliinghe der gaven die wi ontfangen hebben
Relation IdRELA000000310064
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023759
Display Name... dese punten syn die vruchten ende orbaer die den mensche comen van die dat hi gerne pleecht misse te horen als ic uut der lere penetencie heb ghenoemen ende Augustinus afscryft
Relation IdRELA000000315532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026944
Display Name... die bedudenisse van der missen
Relation IdRELA000000330626
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022240
Display Name... die bedudenisse van der missen seer merckeliken
Relation IdRELA000000309102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039895
Display Name... die misse vanden heyligen gheeste
Relation IdRELA000000379801
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022228
Display Name... die prologhe op dat ... ambacht der missen
Relation IdRELA000000309056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041503
Display Name... die siel mis requiem
Relation IdRELA000000385150
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039896
Display Name... die siel misse
Relation IdRELA000000379804
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041326
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041326
Display Name... die sielmisse
Relation IdRELA000000384520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040917
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040917
Display Name... die ziel misse in duutschen Introitus
Relation IdRELA000000383121
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002287
Display Name... een devoet nuttelic boexken vander officien ofte dienst der missen gheordineert bi enen gheesteliken ende devoten persoen tot sonderlinghe profijt alre goeder menschen
Relation IdRELA000000231875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022246
Display Name... een devote ende sonderlinghe oufeninghe om mede besich te sine inder helegher messen
Relation IdRELA000000309119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041301
Display Name... een gebet voer die sielen ende is sunderlinge goet
Relation IdRELA000000384444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022209
Display Name... een goede devote oefeninghe van der missen
Relation IdRELA000000308998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028278
Display Name... een oefenisse onder die misse
Relation IdRELA000000336034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022262
Display Name... een proper ende gheestelick boicxken ende leert hoe dat allen kersten menschen met devocien ende ynnicheyden misse horen sullen ... met noch vele schoonder ghebedekens
Relation IdRELA000000309157
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040979
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040979
Display Name... heilighe siel misse Requiem eternam dona
Relation IdRELA000000383358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022213
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022213
Display Name... seven stucken vander misse
Relation IdRELA000000309007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017495
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017495
Display Name... van ses missen
Relation IdRELA000000292178
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015934
Display Name... vander missen
Relation IdRELA000000286936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023033
Display Name... vyf oefenighe die die mensch oeffenen sal inder missen ...
Relation IdRELA000000312149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027881
Display Name... wat een mensche des smerghens lesen sal als hi op staet vanden bedde om misse te hoeren een ghebet
Relation IdRELA000000334362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027894
Display NameAls die priester den Confiteor uut heeft, int beghyn vander missen, dan leest men aldus
Relation IdRELA000000334404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025400
Display NameBerijmde tekst over de zeven deugden van de mis
Relation IdRELA000000322530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024590
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024590
Display NameConfessio
Relation IdRELA000000319365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034404
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034404
Display NameDes morgens als gy op staet of mysse hoert soe leest dit gebet
Relation IdRELA000000360938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025132
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025132
Display NameDese soeven gebede sijn guet gelesen onder myssen pater noster
Relation IdRELA000000321569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026981
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026981
Display NameDese vijf naevolghende gebedekens plach een man te lesen alle dagen onder missen
Relation IdRELA000000330722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028873
Display NameDictum van Augustinus over de mis
Relation IdRELA000000338803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034351
Display NameDit gebet sprect onder myssen soe wortstu der missen soe deylachtich als die priester
Relation IdRELA000000360735
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027209
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027209
Display NameDit ghebet suldi lesen als ghi misse hoort
Relation IdRELA000000331557
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039123
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039123
Display NameDit is dat beduytnisse vander heylger missen
Relation IdRELA000000377264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037912
Display NameDit ist de bedudinge der heiliger messen
Relation IdRELA000000373606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041304
Display NameDyt suldi onder missen lesen als men Sanctus singet
Relation IdRELA000000384454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038868
Display NameEen devoet boexke om een iegelyk hen selve inder missen te oefenen
Relation IdRELA000000376502
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022271
Display NameEen devoet doexken om een iegelyck hem selven inder missen te oefenen
Relation IdRELA000000309179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030540
Display NameEen devoet oeffeninge onder der missen te houden
Relation IdRELA000000345973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039690
Display NameEen devoete oefeninge vander heiliger missen
Relation IdRELA000000379218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022263
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022263
Display NameEen devote offeninge vander missen gedeylt in ses deelen mit ses devote gebeden ...
Relation IdRELA000000309161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022195
Display NameEen devote oufeninghe vander messen
Relation IdRELA000000308958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034346
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034346
Display NameEen gebet onder missen
Relation IdRELA000000360715
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034352
Display NameEen gebet onder myssen
Relation IdRELA000000360739
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034401
Display NameEen gebet onder myssen ...
Relation IdRELA000000360926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034323
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034323
Display NameEen gebet van onsen lieven here ende men salt met drien pater noster onder missen lesen
Relation IdRELA000000360636
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034345
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034345
Display NameEen gebet van onsen lieven here onder missen
Relation IdRELA000000360711
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034344
Display NameEen gebet van onsen lieven here onder myssen
Relation IdRELA000000360707
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025719
Display NameEen goede oefeninge om misse te horen
Relation IdRELA000000323843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038776
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038776
Display NameEen goet ende devoet ghebet onder missen
Relation IdRELA000000376182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000042337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000042337
Display NameEen guede oefninge onder missen
Relation IdRELA000000387795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022243
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022243
Display NameEen oefeninghe om profitelijck misse te hooren
Relation IdRELA000000309112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022273
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022273
Display NameEen ouffeninghe in der missen
Relation IdRELA000000309183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015016
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015016
Display NameEen schoen gebet onder missen
Relation IdRELA000000283945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028922
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028922
Display NameEen schoen gebet vander passien ons herten en onder missen
Relation IdRELA000000338996
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041225
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041225
Display NameEen suverlicke oeffeninghe die men lesen sal onder mysse
Relation IdRELA000000384210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022256
Display NameEen tractaet om devotelick ende verdienstelick misse te horen
Relation IdRELA000000309143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034354
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034354
Display NameEyn gebet onder myssen
Relation IdRELA000000360747
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034402
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034402
Display NameEyn gebet onder myssen ...
Relation IdRELA000000360930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014185
Display NameEyn seer devoete oeffeninge vanden leven ende lijden ons heren te lesen inder missen
Relation IdRELA000000281467
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034355
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034355
Display NameEyn suverlic gebet onder myssen
Relation IdRELA000000360751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027570
Display NameGebed ter ere van de ledematen van Jezus
Relation IdRELA000000333133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027543
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027543
Display NameGebed tot de ledematen van Jezus
Relation IdRELA000000333032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032887
Display NameGebed voor de H. Mis
Relation IdRELA000000355523
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027777
Display NameGebeden voor de mis
Relation IdRELA000000333885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039897
Display NameGetijden van het heilig sacrament met de mis van het Heilig Sacrament
Relation IdRELA000000379809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041166
Display NameHier beghint die sielmisse
Relation IdRELA000000384031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022211
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022211
Display NameHoe goet dattet is die misse ghehoert
Relation IdRELA000000309002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022264
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022264
Display NameHoe goet dattet is misse te horen
Relation IdRELA000000309163
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027204
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027204
Display NameHoe goet ende hoe salich dat es misse te hooren seet sinte augustijn
Relation IdRELA000000331541
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022255
Display NameHoemen devoetelicke ende saelicke mysse zal hoeren
Relation IdRELA000000309141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034329
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034329
Display NameInden begyn vander myssen suldy dese vijf devoete offerhanden onsen lieven here op offeren ...
Relation IdRELA000000360659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039027
Display NameMis van Johannes baptist
Relation IdRELA000000376956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028437
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028437
Display NameMnl. misgebeden en sequentiën voor de tijd van Kerstmis tot Pasen
Relation IdRELA000000336683
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022203
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022203
Display NameNoch van der messen
Relation IdRELA000000308983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041302
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041302
Display NameNoch voer een siel. gebet
Relation IdRELA000000384447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022242
Display NameOm devotelijck myes te hoeren
Relation IdRELA000000309109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034347
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034347
Display NameOnder missen
Relation IdRELA000000360719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034350
Display NameOnder myssen
Relation IdRELA000000360731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012492
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012492
Display NameOnder myssen gebet
Relation IdRELA000000275454
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039025
Display NameOnse patroen sinte Johannes Baptist
Relation IdRELA000000376949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028871
Display NameOver vijf missen
Relation IdRELA000000338796
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022199
Display NameRaadgevingen over de houding tijdens de mis
Relation IdRELA000000308971
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022254
Display NameRaadgevingen voor de mis
Relation IdRELA000000309138
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026980
Display NameReeks van vijf gebeden tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000330717
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022239
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022239
Display NameSimon van Venlo: Bedudenisse der missen
Relation IdRELA000000309100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028218
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028218
Display NameSoe wie dit ghebet alle daghe leest inder missen al waer hi sondich dat hi verloren soude bliven god wil verwandelen die ewige pijn
Relation IdRELA000000335751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041303
Display NameTot onser liever vrouwen voer een siel. gebet
Relation IdRELA000000384450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015550
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015550
Display NameTwee dicta op naam van Gregorius, waarvan een over de mis
Relation IdRELA000000285671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022210
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022210
Display NameVanden missen
Relation IdRELA000000309000
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022234
Display NameVander missen
Relation IdRELA000000309078
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006554
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006554
Display NameVander myssen te horen ynnichlijck
Relation IdRELA000000253031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016731
Display NameVander passien ons heeren ende vander missen
Relation IdRELA000000289729
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022202
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022202
Display NameVerklaring van delen uit de mis
Relation IdRELA000000308979
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022325
Display NameWoe een mynsche sich bereiden sal mysse toe hoeren ende van vrucht die daer toe hoeren
Relation IdRELA000000309384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026257
Display NameXII vruchten der heiliger misse
Relation IdRELA000000327570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025102
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025102
Display NameZeven aanroepingen
Relation IdRELA000000321457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022215
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022215
Display Namede nutticheit der myssen
Relation IdRELA000000309011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons