Petrus Lupus

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValuePetrus Lupus
LabelPetrus Lupus
IdLEXI000000006282
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0794e96e-1fc4-4971-bc93-11fa444bbb2d
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000003419
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000003419
Display NamePetrus Lupus
Relation IdRELA000000006282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000145
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000145
Display NameVan Heel 1949
Relation IdRELA000000399939
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVgl. Daniëls: Bespreking
Post Text, p.217; Ampe: kerstvroomheid 1967, p.136.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Is author of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021905
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021905
Display Name... die aencompste de geschiedenisse ende den afloop des ordeels gods
Relation IdRELA000000307958
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025430
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025430
Display Name... een sermoen ghepreckt van bruer Peeter den lieven vrouwen bruer bruer Peeter de Wolf hoe dat hem een beghinnende mensch tot god keeren sal
Relation IdRELA000000322617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021906
Display Name6 preken van Petrus Lupus, gehouden in de periode 1572-1574
Relation IdRELA000000307961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021907
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021907
Display NameAutograaf van Patrus Lupus
Relation IdRELA000000307964
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021888
Display NameDe principael puncten leerende wat god den minsch in elck van sijn thien geboden beveelt en verbiedt int cort gescreven ...
Relation IdRELA000000307910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021444
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021444
Display NameDit heeft gepreckt breur Pieter de Wolf op sinte Nicasius dach voer beginnende menschen
Relation IdRELA000000306225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021896
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021896
Display NameHoe dat een ieghelijck behoort te sijn een goet herder over sijn eijghen siel
Relation IdRELA000000307935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021897
Display NameHoe dat een ieghelijck mensche sal scherpelijck ghehoorsaem sijn sijnen oppersten herder Cristo Jhesu ende hem inwendich trouwelijck volghen tot inder doot toe
Relation IdRELA000000307938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021854
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021854
Display NamePetrus Lupus: Boeck der machdelijcker reynicheit
Relation IdRELA000000307774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021443
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021443
Display NamePetrus Lupus: Preken
Relation IdRELA000000306220
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021895
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021895
Display NamePreek van Petrus Lupus over Luc. 16,2
Relation IdRELA000000307930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021894
Display NamePreek van Petrus Lupus over Mat. 7,18
Relation IdRELA000000307925
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021853
Display NamePreek van broeder Peter de Wolf over Ruth 2
Relation IdRELA000000307770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021887
Display NameSommige puncten int cort van het sacrament der penitencien hoe dat den minsch daer duer mach comen tot genaden en vergiffenisse van alle sijnen sonden
Relation IdRELA000000307906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021886
Display NameSommige puncten int cortte gepreckt op die XXII dootsonden daer Paulus af spreeckt in welcke sonden eest datten minsch in negenderley manieren een ander daer in consent geeft ...
Relation IdRELA000000307903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021889
Display NameSommige van de principael puncten waer in dat den minsch dootelijcke sonde doet in eenige van die VII hooftsonden
Relation IdRELA000000307914
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021885
Display NameSommighe puntkens int cort van het sacrament des doopsels hoe nootelijck dat is ende wat inne heeft
Relation IdRELA000000307899
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000026
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003328
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003328
Display Namemiddeleeuwse auteurs
Relation IdRELA000000399940
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons