mirakelen

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuemirakelen
Labelmirakelen
IdLEXI000000006195
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/460efe66-6491-4a58-9a54-cb929c009d77
Deletedno
Relation Count 92
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022236
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022236
Display Name... ... die gheschiedenisse vanden werden heyleghen sacramente van miraculen dat te Bruesel binnen Brabant rustende es in sinte Goedelenkerke ...
Relation IdRELA000000309085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006557
Display Name... die historie vander geboerten ende bekieringe der heilige joncvrouwe Katharina
Relation IdRELA000000253040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025418
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025418
Display Name... die hystorye van onser vrouwen van Lyesse ende hoe dat haer dyen naem ghegheven wordt te weten Marya van Lyesse
Relation IdRELA000000322582
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027280
Display Name... die miraculen van sinte Pantaleon
Relation IdRELA000000331846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029160
Display Name... die wonderlike openbaringe ende oerspronck desen nyewen godshuys, hoe dattet bi sonderlinge grote teikenen ende miraculen van Gode ende Marien hier geopenbairt ...
Relation IdRELA000000339906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000028370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000028370
Display Name... een deel vanden miraculen die onze lieve here Jhesus Cristus ghewracht heeft overmids dat heylich cruys dat tot Breda in die kerke staet ..."
Relation IdRELA000000336389
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025647
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025647
Display Name... een scoen myrakele
Relation IdRELA000000323473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027787
Display Name... exempelen ende miraculen vanden gloriosen mertelaer Sunte Panthalioen
Relation IdRELA000000333929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011929
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011929
Display Name... miraculen van Sinte Katherinen
Relation IdRELA000000273402
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029565
Display Name... sommyghe merakelen vander glorioser conyncliker maghet santa Katherina welke God heeft laten gescyen overmids verdienten sijnre liever bruut
Relation IdRELA000000341595
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006545
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006545
Display Name... sommyghe schoene myrakelen vander glorioser maghet ende martelerssen sinte Katherinen
Relation IdRELA000000252992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034519
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034519
Display NameDe obsidione Leidensi et inundatione maris oceani ac de vento valido et Miraculoso Sanguine ville Bergensis
Relation IdRELA000000361414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002425
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002425
Display NameDe stichting van de kapel te Heer-Isaak-Bos en de verschijningen van Christus. Jan Gielemans: Historia sanguinis miraculosi in Busco Domini Isaac. Mirakelen, geschied te Heer-Isaak-Bos; Mnl.
Relation IdRELA000000232820
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016095
Display NameDie gheschiedenisse vanden werdeghen heyleghen sacramente van miraculen dat te Bruecel in sinte Goedelen kerke rustende es ...
Relation IdRELA000000287562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025302
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025302
Display NameDie legende van sinte Ontcommer van sinte Eutropia die hiet Ontcommer die hoer dach is opten twalefften dach in Julio
Relation IdRELA000000322231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036457
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036457
Display NameDie miraculen van sinte Rombout
Relation IdRELA000000368939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035026
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035026
Display NameDie myraculen ende exempelen des hooghen doctoors ende leerars sinte Augustyn ons heyleghen vaders
Relation IdRELA000000363239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021167
Display NameDie vyndinghe des heylighen waerdighen Sacraments het welcke rustende is binnen der stadt van Amstelredam
Relation IdRELA000000305192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026608
Display NameDit lijd is van den myrakel des heilgen sacraments dat te Bresselouwen is geschijt
Relation IdRELA000000329244
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025547
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025547
Display NameDits es hoet vonden was
Relation IdRELA000000322999
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031494
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031494
Display NameEen Miracle vanden heleghen bloede Christi
Relation IdRELA000000349907
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034892
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034892
Display NameEen ander mirakel van enen monnic
Relation IdRELA000000362864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034887
Display NameEen exempel en mirakelen
Relation IdRELA000000362847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035631
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035631
Display NameEen mierakel van sunte cosmas ende daemiaen
Relation IdRELA000000365607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018431
Display NameEen mierakele van mijn here sente Jan Baptista van Molenbeke te Brusele
Relation IdRELA000000295108
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035066
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035066
Display NameEen schoon mirakel vanden gloriosen devote ende weerdighen bischop van yponensis Sinte Augustinus
Relation IdRELA000000363407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035463
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035463
Display NameEen wonderlick schoen myrakel van sint Joest
Relation IdRELA000000364936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018683
Display NameEne exsempel noch
Relation IdRELA000000295872
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005309
Display NameEne mierakele van onser vrouwen
Relation IdRELA000000246957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034521
Display NameGedicht op het wonder van het H. Bloed te Alkmaar; Mnl.
Relation IdRELA000000361419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023195
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023195
Display NameGesta virorum illustrium
Relation IdRELA000000312955
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 4
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011952
Display NameHier beghint dat prologus der over heiliger bruyt christi sancta birgitta
Relation IdRELA000000273496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000023649
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000023649
Display NameHier bestaen sunte Eusebius den werden marteler syn mirakelen
Relation IdRELA000000315018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022297
Display NameHomiliarium. De sanctis. Mirakel van S. Anna; Lat.Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000309287
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036269
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036269
Display NameKalender. Mirakel van de heilige Maagd en Johannes evangelist. Etc.; Latijn
Relation IdRELA000000368174
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025104
Display NameLegendarium; Lat. Verslag van een bezoek van de Egmondse abt Floris Utenhage aan Engeland; Lat. Vita [prima] S. Adalberti et Miracula [nova] ; Lat. Passio sancti Frederici episcopi; Lat. Vita sancti Gregorii abbatis Traiectensis; Lat. Vita sancti Liudgeri episcopi Mimigardefordensis et miracula; Lat. Miraculum besti Martini; Lat.
Relation IdRELA000000321472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035130
Display NameLeven en mirakelen van Bonaventura
Relation IdRELA000000363657
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034555
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034555
Display NameMaria-mirakel. Etc.(?); Mnl.
Relation IdRELA000000361549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034886
Display NameMirakel van Hieronymus
Relation IdRELA000000362843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039041
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039041
Display NameMirakel van S. Anna (geschied in 1471 en medegedeeld door Meyster Johan Ghebaren in Sassen)
Relation IdRELA000000377006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034478
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034478
Display NameMirakel van S. Barbara
Relation IdRELA000000361252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034476
Display NameMirakel van S. Barbara; Lat.
Relation IdRELA000000361243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029085
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029085
Display NameMirakelen van S. Adrianus te Geraardsbergen; Mnl. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000339565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035125
Display NameMirakelen van S. Bernardinus
Relation IdRELA000000363637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035949
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035949
Display NameMirakelen van S. Birgitta
Relation IdRELA000000366906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035948
Display NameMirakelen van S. Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000366902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026148
Display NameMirakelsproke : Gheloeft ende ghebenedijt
Relation IdRELA000000326943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005115
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005115
Display NameMirakelsproke over bekering van een jodin, Mnl.
Relation IdRELA000000245845
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018432
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018432
Display NameNoch ene mierakele die gheschiede dachs daer na
Relation IdRELA000000295112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036275
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036275
Display NamePetrus de Riga: Aurora. Maria-mirakelen. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000368197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027292
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027292
Display NameRombout
Relation IdRELA000000331888
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001512
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001512
Display NameRosafiere; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025446
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025446
Display NameSint Augustinus ons heylighe vaders legende
Relation IdRELA000000322662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016097
Display NameTwee mirakelen van S. Catharina
Relation IdRELA000000287569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026172
Display NameVan den dorpman ende zinen wive
Relation IdRELA000000327094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026168
Display NameVan den jonghen mooncskine
Relation IdRELA000000327066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031526
Display NameVan der doerne croen Christi ende hoe die tack van der doeren croen Cristi tamersvoer quam
Relation IdRELA000000350040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016527
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016527
Display NameVan der gheboerten ons heren
Relation IdRELA000000289080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026170
Display NameVan eenen verwaenden coninc
Relation IdRELA000000327080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018739
Display NameVan eere vrauwen die niet noode vygilyen seide over doode
Relation IdRELA000000296067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018703
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018703
Display NameVan enen ridder die god sinen sonden vergaf
Relation IdRELA000000295945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005372
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005372
Display NameVan enre nonnen verduldechede
Relation IdRELA000000247279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026149
Display NameVan ons heren kijnscheide
Relation IdRELA000000326956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025975
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025975
Display NameVanden sacrament van Amsterdamme
Relation IdRELA000000325749
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025974
Display NameVanden sacramente van Amsterdam
Relation IdRELA000000325741
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000030128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000030128
Display NameVerslag van een bezoek van de Egmondse abt Floris Utenhage aan Engeland in 1296; Lat. Vita sancti Adalberti (secunda) et Miracula [nova]. Etc.
Relation IdRELA000000344043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034465
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034465
Display NameVita, translationes, miracula S. Barbarae; Lat.
Relation IdRELA000000361194
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032350
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032350
Display NameVitae sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000353449
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012407
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012407
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 15
Relation IdRELA000000177649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009480
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009480
Display NameALKMAAR, RA : 128 A 1
Relation IdRELA000000144035
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009481
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009481
Display NameALKMAAR, RA : 128 A 2
Relation IdRELA000000144051
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 4
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002213
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002213
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (m)
Relation IdRELA000000053972
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010420
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010420
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 730
Relation IdRELA000000155452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000011750
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000011750
Display NameBRUSSEL, KB : 10827-35
Relation IdRELA000000170359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003854
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003854
Display NameBRUSSEL, KB : 13524
Relation IdRELA000000078218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015227
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015227
Display NameBRUSSEL, KB : 19225
Relation IdRELA000000207719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000009227
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000009227
Display NameBRUSSEL, KB : 219-21
Relation IdRELA000000140902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000013826
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000013826
Display NameBRUSSEL, KB : 3391-99
Relation IdRELA000000192459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015223
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015223
Display NameBRUSSEL, KB : 4985
Relation IdRELA000000207685
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000010485
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000010485
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (anoniem) : z.s.
Relation IdRELA000000156101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014729
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014729
Display NamePRAAG, NUK : VIII A 15
Relation IdRELA000000202549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014793
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014793
Display NameUTRECHT, HUA : Archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezij no 384
Relation IdRELA000000203114
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014769
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014769
Display NameUTRECHT, HUA : Verzamelde stukken, inv. no. 281
Relation IdRELA000000202919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001362
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001362
Display Namemirakelen
Relation IdRELA000000006195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is category of documentation
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006122
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006122
Display NameKjellman 1977
Relation IdRELA000000021987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000006124
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000006124
Display NamePez & Crane 1925
Relation IdRELA000000021994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000005991
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000005991
Display NameVan Dijk 1999 (Barbara)
Relation IdRELA000000021659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000040
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003897
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003897
Display Nameexempelen
Relation IdRELA000000394767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000394768
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003569
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003569
Display Namehagiografische teksten
Relation IdRELA000000394769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003972
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003972
Display NameMirakelen van S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000408268
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000007347
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000007347
Display NameVan Sinte Gheertruden min
Relation IdRELA000000396167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons