Amsterdamse ordonnantie over waterrecht

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueAmsterdamse ordonnantie over waterrecht
LabelAmsterdamse ordonnantie over waterrecht
IdLEXI000000006160
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/89b1a370-67a3-4ce5-b4a8-ec6737681be8
Deletedno
Relation Count 29
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001338
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001338
Display NameAmsterdamse ordonnantie over waterrecht
Relation IdRELA000000006160
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000403280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.212 (daar worden ook een aantal hss. genoemd die slechts bekend zijn uit oude edities).
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006158
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006158
Display Namewaterrecht
Relation IdRELA000000403279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000403281
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000403282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006137
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006137
Display Nameverordeningen
Relation IdRELA000000403283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020726
Display Name... dat waterrecht
Relation IdRELA000000303674
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020721
Display Name... de ordinantie der schippers mitt den koppludenn
Relation IdRELA000000303656
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020711
Display Name... die ordenancie die de schippers ende de coopluyden met malcanderen van schip recht hebben
Relation IdRELA000000303619
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020707
Display Name... die ordinanci die die scippers ende die coopluden mit malcanderen hebben van schip recht
Relation IdRELA000000303607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020715
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020715
Display Name... die ordinancie die de scipheers ende coepluden met malkander begheren van sciprecht
Relation IdRELA000000303631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020748
Display Name... die ordinancie die de scipheers ende coepluyden met malkander begheren van sciprecht
Relation IdRELA000000303751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020698
Display Name... die ordinancie die de scipheers ende die coeplude mit malcander begheren van sciprecht
Relation IdRELA000000303578
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020750
Display Name... die ordinancie die den scipheers mit malkanderen hanteren ende oeck van waterrechte ende die vonnisse daeraff
Relation IdRELA000000303758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020723
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020723
Display Name... die ordinancie die die scip heers ende die cooplude met malc anderen begheren van sciprecht
Relation IdRELA000000303664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020731
Display Name... die ordinancie die die sciphers ende die coepluden mit malcander begheren van scipprecht
Relation IdRELA000000303691
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020705
Display Name... die ordinancie tusschen den scippers ende den coopluden
Relation IdRELA000000303601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020709
Display Name... die ordinantie die de schippers ende die coopluyden met malckanderen van schiprecht hebben
Relation IdRELA000000303613
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020713
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020713
Display Name... die ordinantie die de scippers ende die coopluyden met malckanderen van scip recht hebben
Relation IdRELA000000303625
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020755
Display Name... die ordinantie die die scipperen ende die coepluden met malcanderen begeren van sceepsrecht
Relation IdRELA000000303775
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020739
Display Name... die ordinnancie die de scippers ende coopluyde mit malkander begheren van sciprecht
Relation IdRELA000000303719
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020745
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020745
Display NameAmsterdamse ordonnantie over waterrecht
Relation IdRELA000000303738
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020701
Display NameAmsterdamse ordonnantie van waterrecht
Relation IdRELA000000303587
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020735
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020735
Display NameDie ordinancie die den scipheren mit malckanderen hantieren ende oeck mitten coepluden van water recht ende vonnisse daer af
Relation IdRELA000000303705
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020736
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020736
Display NameWater recht uuten cleynen boeckskens in hout gebonden dat die meister vanden schepe schip niet en mach vercopen sonder consent vanden proprietarius
Relation IdRELA000000303708
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020759
Display NameWaterrecht van Amsterdam (=Amsterdamse ordonnantie over waterrecht?)
Relation IdRELA000000303790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020746
Display NameWaterrechten der stad Dordregt ... die ordinancie die de scipheers ende coepluden met malkander begheren van sciprecht
Relation IdRELA000000303743
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons