verordeningen

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueverordeningen
Labelverordeningen
IdLEXI000000006137
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b2fef5ce-e04e-407e-a76a-887ef732343c
Deletedno
Relation Count 49
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020703
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020703
Display Name... de vryhede ende de ordinanchie ende de rechten vanden ambachte van den sciplieden binnen der steden van Ghent ...
Relation IdRELA000000303594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038197
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038197
Display NameDit is een ordinancie maechden of vrouwen mede te besluden
Relation IdRELA000000374373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020372
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020372
Display NameEen statuyt gemaect opte vroevrouwen, en te dragen, van den medicijn, cyrurgijn, biddersen, stoefmaerten, van den lichte te lijken
Relation IdRELA000000302366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020508
Display NameHs. met onder meer ordonnantie m.b.t mijnbouw (f.216v-222v)
Relation IdRELA000000302829
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020231
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020231
Display NameHygiënevoorschriften van de magistraat van Antwerpen. Etc.
Relation IdRELA000000301821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019911
Display NameHygiënevoorschriften, baertscheerders- of chirurgijnsreglementeringen. Etc.
Relation IdRELA000000300503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020232
Display NameHygiënische maatregelen
Relation IdRELA000000301825
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038157
Display NameIn den jaer ons Heren MCCCC ende LVI soe syn tesamen ghecomen X doctoren van Colen...
Relation IdRELA000000374251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019682
Display NameKeur voor apothekers
Relation IdRELA000000299575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021272
Display NameLepra-verordening/prophylaxie
Relation IdRELA000000305549
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006381
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006381
Display NameLois, statuts et ordonnance de Charles le Téméraire
Relation IdRELA000000252025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019872
Display NameOrdinancie ghemaect vander haestigher siecten
Relation IdRELA000000300311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019910
Display NameOrdonnantie betreffende de proeven van de chirurgijns
Relation IdRELA000000300499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020839
Display NameOrdonnantie van 13 augustus 1560 voor de speellieden van de gilde van Sint-Job-en-Sint-Maria-Magdalena
Relation IdRELA000000304089
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020371
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020371
Display NameOrdonnantie van Keizer Maximiliaan en aartshertog Karel over de uitoefening van de geneeskunde te Leuven (f.113)
Relation IdRELA000000302361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019912
Display NameOrdonnantie van het chirurgijnsgilde
Relation IdRELA000000300508
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020666
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020666
Display NameOrdonnantie vant dobbelen ende quaecken
Relation IdRELA000000303443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020324
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020324
Display NameOrdonnantie voor der lazaryen goidtshuys
Relation IdRELA000000302189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000034231
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000034231
Display NameOrdonnantien raeckende het Broederschap van de H. Moeder Anna; Mnl.
Relation IdRELA000000360263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020510
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020510
Display NameOrdonnatie ende moderatie des keysers Kaerle die vijfste op tstuck vander munten
Relation IdRELA000000302837
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020229
Display NamePublieke hygiëne: verkeer van wagens en storten van vuilnis
Relation IdRELA000000301813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020230
Display NamePublieke hygiëne: vervoer van vuilnis en ruimen der ruien
Relation IdRELA000000301817
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020228
Display NamePublieke hygiëne: vervoer van vuilnis, en bierhandel
Relation IdRELA000000301809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019396
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019396
Display NameReglementering van het dobbelen en andere spelen
Relation IdRELA000000298519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037954
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037954
Display NameStatuten en ordonnanties van het begijnhof te Tongeren (met moderne kopie); Mnl.
Relation IdRELA000000373748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020668
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020668
Display NameVan dobbelen ende alle spelen om ghelt
Relation IdRELA000000303452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020667
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020667
Display NameVan geoirlofde ende verbooden speelen
Relation IdRELA000000303448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019683
Display NameVanden medicinen ende cruyden
Relation IdRELA000000299579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020684
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020684
Display NameVerordening over triakel
Relation IdRELA000000303520
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019680
Display NameVerordening voor de uitoefening van de geneeskunde en de farmacie
Relation IdRELA000000299561
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020550
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020550
Display NameVerordeningen over de prijs en naam van allerlei artikelen en specerijen
Relation IdRELA000000303002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008698
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008698
Display NameANTWERPEN, SA : PK 90
Relation IdRELA000000136197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008699
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008699
Display NameANTWERPEN, SA : PK 913
Relation IdRELA000000136204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008619
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008619
Display NameANTWERPEN, SA : PK 94
Relation IdRELA000000135371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008756
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008756
Display NameANTWERPEN, SB : B 78698
Relation IdRELA000000136578
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008766
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008766
Display NameBRUGGE, SA : Oud Archief, Reeks 538, z.s.
Relation IdRELA000000136642
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008755
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008755
Display NameBRUSSEL, ARA : Rekenkamer nr. 14
Relation IdRELA000000136570
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008734
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008734
Display NameBRUSSEL, ARA : Rekenkamer nr. 635
Relation IdRELA000000136403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000014608
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000014608
Display NameBRUSSEL, KB : 21137
Relation IdRELA000000201271
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000015722
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000015722
Display NameBRUSSEL, KB : II 1665
Relation IdRELA000000212381
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008807
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008807
Display NameDOORNIK, SB : 167
Relation IdRELA000000136933
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008880
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008880
Display NameDÜSSELDORF, HSA : Kleve Mark Urk. 3036 a
Relation IdRELA000000137458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008625
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008625
Display NameGENT, SA : Reeks 156-1, stuk 2
Relation IdRELA000000135440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008760
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008760
Display NameLEUVEN, SA : 1470
Relation IdRELA000000136602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007125
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007125
Display NameMÜNCHEN, BSB : Gall. 18
Relation IdRELA000000118963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001317
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001317
Display Nameverordeningen
Relation IdRELA000000006137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000398598
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003828
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003828
Display Namejuridische teksten
Relation IdRELA000000398599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006160
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006160
Display NameAmsterdamse ordonnantie over waterrecht
Relation IdRELA000000403283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons