diagnose

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuediagnose
Labeldiagnose
IdLEXI000000006103
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/423a1257-130c-4163-af0a-8a0173129d43
Deletedno
Relation Count 17
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001291
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001291
Display Namediagnose
Relation IdRELA000000006103
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000393731
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextZie
Post Text, p.46.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005428
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005428
Display Namemedische teksten
Relation IdRELA000000393730
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000393732
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006036
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006036
Display Namedoodstekens
Relation IdRELA000000395724
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006035
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006035
Display Namehematoskopie
Relation IdRELA000000403646
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006033
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006033
Display Nameiatromathematika
Relation IdRELA000000407434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006104
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006104
Display Namekoproskopie
Relation IdRELA000000403295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006040
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006040
Display Nameuroskopie
Relation IdRELA000000395889
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006007
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006007
Display Nameziekteprognoses
Relation IdRELA000000392443
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020036
Display Name... de siencie van den pulzen tcapitel
Relation IdRELA000000301034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019264
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019264
Display NameMedisch handboek, met daarin uroskopie (=Isaac Judaeus) (p.201-208), polstraktaat (=Philaretos) (p.208-213), zweet-diagnose (=Boec van medicinen in dietsche) (p.213-214), 4 complexien (p.215-216) en anatomie (p.216-217)
Relation IdRELA000000298028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020038
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020038
Display NamePolstraktaat (=Philateros); onvol.
Relation IdRELA000000301042
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020033
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020033
Display NameTe erkennen die VII starck evelen
Relation IdRELA000000301023
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019220
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019220
Display NameVan dat oordeel der kranckheijden ... tsamen vergadert uit verscheijden latinsche authooren ende verduijtschet door Nicolaum halterium dienaer des ... tot Asperen
Relation IdRELA000000297850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020037
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020037
Display NameVanden pols daer men tleven off die doot by merken zal
Relation IdRELA000000301038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020032
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020032
Display NameZiekte-kleurdiagnose
Relation IdRELA000000301020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons