pest

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuepest
Labelpest
IdLEXI000000006073
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/43b9f5fc-57db-4b91-82cd-17a1840eca97
Deletedno
Relation Count 93
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001277
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001277
Display Namepest
Relation IdRELA000000006073
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is trefwoord of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003143
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003143
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 27
Relation IdRELA000000066599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008600
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008600
Display NameANTWERPEN, SB : B 78680
Relation IdRELA000000135167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008609
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008609
Display NameOlim SLUIS, GA : s.o.
Relation IdRELA000000135255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008608
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008608
Display NameOlim VAN LEEUWEN (Leiden) : z.s.
Relation IdRELA000000135249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000014
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000400832
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.136.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005428
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005428
Display Namemedische teksten
Relation IdRELA000000400831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000400833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006076
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006076
Display NameMnl. vertaling van Haec est praeclarum vas
Relation IdRELA000000400243
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019873
Display Name... de rechte boete ende remedye als om tjeghen de bootse die der roomscher tskeysers meester zand te Parijs der kueneghinne van Vranckeryke
Relation IdRELA000000300318
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019875
Display Name... die lettere des overste keisers medicijn oversendeden joncfrou van Pleu voir die pestilencie
Relation IdRELA000000300328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019846
Display Name... een boocxken tsegen veelderhande siecten
Relation IdRELA000000300189
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019837
Display Name... eyn goyt gebetgen vor de bestelenz ...
Relation IdRELA000000300149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019840
Display Name... eyn suverlick tractaet hoe hem elck mensch regieren sall in wilchen tydenn als die pestelentz regniert
Relation IdRELA000000300165
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032491
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032491
Display Name... van onser liever vrouwen ... voer die pestilencie ...
Relation IdRELA000000353991
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020392
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020392
Display Name... warachtyckge medecyne gebroabyrt vor mengrley gebreken
Relation IdRELA000000302433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019877
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019877
Display Name2 pesttraktaten
Relation IdRELA000000300336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019880
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019880
Display NameAengaende der bootse, bladeren ende epydimie
Relation IdRELA000000300348
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019851
Display NameBerijmd pestregimen
Relation IdRELA000000300214
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032596
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032596
Display NameBernardynus gebet van den zuete naem Jhesus tegen die pestelencien
Relation IdRELA000000354427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020640
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020640
Display NameClarete te maken ...
Relation IdRELA000000303340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032507
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032507
Display NameClemens die paus heeft dit gebet gemaect ende gegeven ...
Relation IdRELA000000354049
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019859
Display NameConservativa contra pestam
Relation IdRELA000000300253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019857
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019857
Display NameContra pestam
Relation IdRELA000000300245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019871
Display NameContra pestilenciam
Relation IdRELA000000300307
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013614
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013614
Display NameDese ... ghebeden vanden vijf wonden ons liefs heren Jhesu Cristi heeft ghemaect sinte Gregorius die paves in die tijt dat die pestelencie seer regneerde ...
Relation IdRELA000000279240
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019886
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019886
Display NameDesen raet hebben die meisters ghevonden teghens die nye zuycten Ende die paeus seynde desen brief den coninc van Vrankryc
Relation IdRELA000000300376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019833
Display NameDie heilighe paeus Clemens heeft dit ghebeth gemaect ende ghegheven ... Ende soe wie dattet bij hem heeft die en sal die plaghe der pestelencien niet vresen ...
Relation IdRELA000000300134
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032506
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032506
Display NameDie heilighe paeus Clements heeft dit ghebeth ghemaect ende ghegheven ...
Relation IdRELA000000354043
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019864
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019864
Display NameDum quis inficitur peste
Relation IdRELA000000300273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019803
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019803
Display NameDye alre beste boet tegen die pestelencie
Relation IdRELA000000300018
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019855
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019855
Display NameEen ander cort tractaet jeghen de pestilencie van meester Jaspar Reguleer van lijbs doctuer in medicyn te Constans
Relation IdRELA000000300237
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020635
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020635
Display NameEen dranck tvan groter crachte dat niet veel dysgelyx gesien en es teghens die pestilentie
Relation IdRELA000000303321
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019820
Display NameEen ghebet tot onser vrouwen teghen die pestilencie dwelcke die inghel gods eenen convente van joncfrouwen gheoppenbaert heeft ...
Relation IdRELA000000300079
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019824
Display NameEen guet gebet voer die nye suucte ende ander plaghen ...
Relation IdRELA000000300098
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019740
Display NameEen minlike bedinge totten groten here ende maerscalck sancte Anthonis
Relation IdRELA000000299811
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019830
Display NameEen seer devoet ghebet van onser liever vrouwen teghens die pestilenci
Relation IdRELA000000300125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019823
Display NameEyn gebet vur de pestilence
Relation IdRELA000000300095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019827
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019827
Display NameEyn suverlick gebet vor de pestilencie myt eyn pater noster
Relation IdRELA000000300111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019868
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019868
Display NameFragm. van een pesttraktaat
Relation IdRELA000000300295
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019805
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019805
Display NameGebed tegen de pest, met inleiding
Relation IdRELA000000300027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019822
Display NameGebed tot S. Antonius Abt tegen de pest
Relation IdRELA000000300090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013566
Display NameGebed tot S. Bernardinus van Siena tegen de pest
Relation IdRELA000000279093
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032364
Display NameGebed tot S. Rochus tegen de pest
Relation IdRELA000000353522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002081
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002081
Display NameHet gulden recept bouck van diverschen medecijnen om te genesen alderhande gebreken ...
Relation IdRELA000000230141
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019882
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019882
Display NameHs. met pesttraktaatje (f.222v-223r)
Relation IdRELA000000300358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019867
Display NameIn die pestulencie tijt
Relation IdRELA000000300290
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019821
Display NameInt jaer ons heren doemen screef MV C heeft gegeven die paus Alexander M jaer oflaets Ende is goet gelesen voer pestilencie
Relation IdRELA000000300085
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016298
Display NameJeghen de haestichghe doet dats jeghen de ziecheit die men heet epedemia of pestylencie
Relation IdRELA000000288280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019879
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019879
Display NameLiber de invasione pestilentie
Relation IdRELA000000300344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019850
Display NameMedische recepten, gedeeltelijk Lat. en pesttraktaat (f.068v-070v)
Relation IdRELA000000300209
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019858
Display NameMedische recepten, o.a. tegen de pest
Relation IdRELA000000300249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020454
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020454
Display NameMedische recepten, waarvan een tegen de pest (f.070v)
Relation IdRELA000000302637
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013624
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013624
Display NameMnl. vertaling van Gregorius XI: Gebed tot de vijf wonden van Christus, hier als gebed tegen de pest
Relation IdRELA000000279269
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019874
Display NameOm te ghenezene de boodse die men heet de pestilencie
Relation IdRELA000000300322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019872
Display NameOrdinancie ghemaect vander haestigher siecten
Relation IdRELA000000300312
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019860
Display NamePest-prophylaxie
Relation IdRELA000000300257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019844
Display NamePest-recepten
Relation IdRELA000000300181
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019842
Display NamePest-regimen
Relation IdRELA000000300173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019881
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019881
Display NamePest-regimina en -recepten
Relation IdRELA000000300353
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019841
Display NamePest-traktaat
Relation IdRELA000000300169
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019885
Display NamePestilencia, Lat.; daarin Nederd. gedeelte (f.037r)
Relation IdRELA000000300370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019865
Display NamePestrecepten
Relation IdRELA000000300277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019887
Display NamePestregimen (=Praagse brief); Nederd.
Relation IdRELA000000300382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019883
Display NamePesttraktaat
Relation IdRELA000000300362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019866
Display NamePesttraktaat (=Praagse brief)
Relation IdRELA000000300285
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019853
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019853
Display NamePesttraktaat van Jan Davidt
Relation IdRELA000000300224
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019884
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019884
Display NamePublicaties; verschillende stukken, waaronder een pest-prophylaxie (13 juli 1570)
Relation IdRELA000000300366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019870
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019870
Display NameRegimen tempore pestilencia
Relation IdRELA000000300303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019847
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019847
Display NameRemedieboekje tegen de pest, begin defect; Mnl.
Relation IdRELA000000300195
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019848
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019848
Display NameRemedyen tegens alle syeckeheyt end cranckheyt des lychaems der menschen
Relation IdRELA000000300200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032505
Display NameS. Clemens die heilige paus heeft dit gebet gemaect
Relation IdRELA000000354037
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019856
Display NameSigna pesta
Relation IdRELA000000300241
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012646
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012646
Display NameSinte Bernardinus heeft dit navolghende ghebeeth gemaect totten suete name Jhesus ende es goet ghelesen teghen die siecheyt der pestilencie
Relation IdRELA000000275933
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019736
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019736
Display NameSinte Clement die paus heef dit ghebet ghemaect ...
Relation IdRELA000000299795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027060
Display NameSinte bernaerdijn heeft dit gebet ghemaect totten naem Jhesus ende is goet ghelesen teghen die pestilentie
Relation IdRELA000000331002
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019804
Display NameTegen die pestelencie
Relation IdRELA000000300023
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019869
Display NameTeghen die peste gheheeten epydimia oft pestilencia
Relation IdRELA000000300299
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019878
Display NameTeghen die pestilensie
Relation IdRELA000000300340
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019849
Display NameTeghens de pestillencie
Relation IdRELA000000300204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019852
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019852
Display NameVan den oorspronc der pestilencien
Relation IdRELA000000300218
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027344
Display NameVan sinte Sebastiaen
Relation IdRELA000000332159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027351
Display NameVan sunte Sebastiaen den heiligen martelar voer die pestilencie
Relation IdRELA000000332175
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019716
Display NameVier gebeden tegen de pest
Relation IdRELA000000299718
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019876
Display NameVoer de pestilencie
Relation IdRELA000000300332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019825
Display NameVoer die pestilencie
Relation IdRELA000000300102
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019826
Display NameVoer die pestilencie alle daghe te lesen in die eer des hiligen martelaers sunte Sebastiaen ... En dit hevet gemaket die pauwes Clemens ...
Relation IdRELA000000300107
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019843
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019843
Display NameVoor de pestilencie
Relation IdRELA000000300177
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032492
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032492
Display Nameen segenynge voer die druesen ende bladeren
Relation IdRELA000000353995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons