zegeningen

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valuezegeningen
Labelzegeningen
IdLEXI000000006072
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9139a167-5ff0-44fa-be0c-ce017f3e9b77
Deletedno
Relation Count 53
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020637
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020637
Display NameArtsenijboek in drie delen, met zegening (f.080r: Wo men skot effte pyle schal uthe den wunden segene)
Relation IdRELA000000303327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022980
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022980
Display NameBerijmd gebed tot God
Relation IdRELA000000311948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 2
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038028
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038028
Display NameBerijmde zegen
Relation IdRELA000000373924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038030
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038030
Display NameBezwering; Nederd.
Relation IdRELA000000373928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038022
Display NameDese Segeninge ende bevelinge is alte goet des smorgens ende savens gelesen
Relation IdRELA000000373909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038025
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038025
Display NameDese segheninghe leerden onse soete vrouwe enen gheesteliken mensche
Relation IdRELA000000373918
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019741
Display NameDese wordden salmen lesen yeghen die tanzwere ende anden hals draghen
Relation IdRELA000000299813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038069
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038069
Display NameDie benedictien
Relation IdRELA000000374020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027733
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027733
Display NameDie dit gebet leest met devotien, die sal nummermeer quaets doots sterven, ende den heylige Sacrament sall syn leste spyse syn tot syn saelicheit
Relation IdRELA000000333716
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021851
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021851
Display NameDit es seer proffytelyc te lesen alle dachs
Relation IdRELA000000307765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038036
Display NameDit is den Benedicite Diemen leest voerden eten Dit navolghende versken leest men des avonts ende niet des noenens
Relation IdRELA000000373943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038031
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038031
Display NameDit is die benedijst tot dat middach mael als men twewert eten nae der oerden
Relation IdRELA000000373930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032493
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032493
Display NameDit is een sunderlinge guede segeninge die des mergens seer guet gelesen is tegen alre hande plage ende ovel die hem comen mach
Relation IdRELA000000353998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038059
Display NameDit sijn XV suete benediinghen vander glorioser maget maria
Relation IdRELA000000373998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038056
Display NameDit sin die corte benedixien van onser liever vrouwen maria
Relation IdRELA000000373989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038062
Display NameEen goede zegheninghe die men des morghens segghen sal alsmen opstaet
Relation IdRELA000000374006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038024
Display NameEen schoon segeninge smorgens
Relation IdRELA000000373915
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024587
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024587
Display NameEen seininghe over den sieken der pestilencie
Relation IdRELA000000319359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038020
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038020
Display NameEene goede seinynghe nuchtens als ghi huut ghaet ende alst noot es
Relation IdRELA000000373905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038057
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038057
Display NameHier beghinnen XIIII ghebenedijen van onser vrouwen
Relation IdRELA000000373992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038060
Display NameHier beghinnen XX suverlijcke benediinghen vander glorioser maghet maria
Relation IdRELA000000374001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038055
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038055
Display NameHier beghinnen suverlike benedixien van onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000373986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019739
Display NameIncantatieformules en wondermiddelen
Relation IdRELA000000299806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038063
Display NameItem een schoon segeninge voer alle onweder voer donder ende blixem ende voer alle onstervicheit des weders
Relation IdRELA000000374008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038035
Display NameItem eyne genochlike segenynge ser guet
Relation IdRELA000000373941
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019675
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019675
Display NameMedische en chirurgische recepten, zegeningen, aphrodisiaca (f.132r), luizenmiddelen enz.
Relation IdRELA000000299540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 3
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038065
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038065
Display NameNoch een crachtighe benedictie teghen alle perijkelen
Relation IdRELA000000374012
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027338
Display NameO heilige Sebastiaen groot is dijn gelove, Suffragie ter ere van S. Sebastianus
Relation IdRELA000000332142
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038034
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038034
Display NameSo we dyt gebet sprecket dat hir navolget alle dage eer he wat eet de verdeynet VI dusent dage afflates unde syne sele is wal bewaer
Relation IdRELA000000373938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000027755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000027755
Display NameSoe wie dit ghebet alle daghe sprect, ofte sine Christofels beeld aensiet, hi en sal niet sterven onversiender doot
Relation IdRELA000000333795
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019733
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019733
Display NameTegen tantsweer
Relation IdRELA000000299783
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019903
Display NameThomas Scellinck: Boeck van surgien (met zegeningen)
Relation IdRELA000000300468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019735
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019735
Display NameVerstuikings-zegen, berijmd
Relation IdRELA000000299791
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038058
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038058
Display NameXIII benedyinghen van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000373995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038047
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038047
Display NameZegen.
Relation IdRELA000000373969
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019730
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019730
Display NameZegening
Relation IdRELA000000299774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037488
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037488
Display NameZegening over het laatste avondmaal
Relation IdRELA000000372397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019738
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019738
Display NameZegeningen
Relation IdRELA000000299803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019722
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019722
Display NameZegeningen en bezweringsformules
Relation IdRELA000000299742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019734
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019734
Display NameZegenspreuken; Ned. en Lat.
Relation IdRELA000000299787
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001276
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001276
Display Namezegeningen
Relation IdRELA000000006072
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000000079
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000000079
Display NameJansen-Sieben 1989
Relation IdRELA000000392929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.203.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006071
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006071
Display Namebezweringen
Relation IdRELA000000392928
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003827
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003827
Display Nameartesteksten
Relation IdRELA000000392931
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000392930
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006071
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006071
Display Namebezweringen
Relation IdRELA000000396744
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons