exempelen over S. Maria

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueexempelen over S. Maria
Labelexempelen over S. Maria
IdLEXI000000005926
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cb6443a3-d51b-4dc2-ba07-616326b0b114
Deletedno
Relation Count 736
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018745
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018745
Display Name... ... exemplen miraculen die ghesciet sijn om der weerdicheyt van der glorioser maghet Marien dat huer hueren souter soe bequame es ...
Relation IdRELA000000296084
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041508
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041508
Display Name... desen seven bliscappen...
Relation IdRELA000000385166
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017343
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017343
Display Name... een deel van myrakulen ende exempelen van der glorioser ende konynclicker moder ende maget Marien van bisscoppen, monicken, ridders ende anderen
Relation IdRELA000000291683
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017332
Display Name... een exempel dat daer steet in enen bueck gheheiten Marionale
Relation IdRELA000000291651
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018701
Display Name... een exempel hoe ontfancliken ons vrouwe die Ave Maria is
Relation IdRELA000000295932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017993
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017993
Display Name... een exempel van eenre nunnen
Relation IdRELA000000293767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017826
Display Name... een exempel van onser liever vrouwen souter
Relation IdRELA000000293234
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017594
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017594
Display Name... een exemple van Maria dat dheer Herman Steenkin ghepredict heift bin sijnen leven een glorieuse man ende dat ten eersten van eenen abt
Relation IdRELA000000292476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018503
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018503
Display Name... een figuere van den eenhoren gheestelec bediet
Relation IdRELA000000295317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018189
Display Name... een openbaringhe vanden enghel Gabriel ende van eenre joncfrouwen
Relation IdRELA000000294407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018535
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018535
Display Name... een schoen exempel van Marie
Relation IdRELA000000295419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018473
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018473
Display Name... een scoen exempel
Relation IdRELA000000295221
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017595
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017595
Display Name... een sonderlanc exemple van eenen vrauwe
Relation IdRELA000000292478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008024
Display Name... ein scoen exempel van sinte Mechteldis wie haer onse vrouwe leerde
Relation IdRELA000000258764
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018742
Display Name... ein suverlick exempel van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000296077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017489
Display Name... genomen us onser lever vrauwen mirakel boich
Relation IdRELA000000292159
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017585
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017585
Display Name... noch een seer suverlic exempel van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000292442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018384
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018384
Display Name... uut eenen brieve welc meester Alanus selve waerachtelijc ghescreven heeft
Relation IdRELA000000294977
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017155
Display Name... van enen kerstenen jonghelinck ende eenre joedscher maghet die de suete moeder ende maghet Maria uut al haren lidene hielp ende het gheschiede in die poort van Colene
Relation IdRELA000000291154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017428
Display Name... van enen koster enen cloester die ons lieve vrouwe diende
Relation IdRELA000000291947
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018369
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018369
Display Name... veel goeder merkelijker exempelen vanden souter der maghet Marien die weerdich sijn te gheloevene ende beweeghelijc totter liefden van Marien ...
Relation IdRELA000000294929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018704
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018704
Display Name... veel goeder merkeliker exemplen van den psalter der joffern Marie ...
Relation IdRELA000000295949
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018392
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018392
Display NameBartolomeus den greve
Relation IdRELA000000295001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018372
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018372
Display NameDat die souter doet vercrijghen kinderen van onvruchtbareghen ouderen exempel
Relation IdRELA000000294938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011856
Display NameDit is de capie der bullen sixti vanden hilgen salter marie
Relation IdRELA000000273126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017505
Display NameDrie Maria-exempelen
Relation IdRELA000000292204
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017755
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017755
Display NameEen alte sconen mirakel van onser liever sueter vrouwe Maria
Relation IdRELA000000293001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017777
Display NameEen ander exempel van onser vrouwen lichtmisse
Relation IdRELA000000293076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017840
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017840
Display NameEen ander mirakel
Relation IdRELA000000293276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018367
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018367
Display NameEen ander schoen exempel vanden souter der glorioser maghet Marien
Relation IdRELA000000294923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041331
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041331
Display NameEen devoet overdenckinghe van die passie ende pijn ons lieven here jhesu cristum
Relation IdRELA000000384536
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018199
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018199
Display NameEen exempel
Relation IdRELA000000294442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017785
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017785
Display NameEen exempel dat Cesarius bescrift van een jode
Relation IdRELA000000293104
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018376
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018376
Display NameEen exempel hoe dat bekeerde een bisscop die eerstwerf cleyn achte ende bij na voer niet die predicatie van sinte Dominicus
Relation IdRELA000000294951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017559
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017559
Display NameEen exempel hoe dat een jonc kynt sinen abt mede nam tot een noetgast int eweghe leven
Relation IdRELA000000292359
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018389
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018389
Display NameEen exempel hoe die maget Maria doer haren souter vereenicht die in huwelijken state sijn om in vreden te levene
Relation IdRELA000000294992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018387
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018387
Display NameEen exempel hoe orberlijc dat es te nemene tot penitencien ende oec doen in te settene int broederscap van onser liever vrouwen souter
Relation IdRELA000000294986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017557
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017557
Display NameEen exempel van Joseph
Relation IdRELA000000292350
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017395
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017395
Display NameEen exempel van den rouwen onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000291836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018705
Display NameEen exempel van deser roesen crancs
Relation IdRELA000000295951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013785
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013785
Display NameEen exempel van drie clercken
Relation IdRELA000000279892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017561
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017561
Display NameEen exempel van een ridder
Relation IdRELA000000292367
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018539
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018539
Display NameEen exempel van ene kynde
Relation IdRELA000000295434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018523
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018523
Display NameEen exempel van enen monnick
Relation IdRELA000000295379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018115
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018115
Display NameEen exempel van onser liever vrouwen ende van sinte Katharijn ende het staet gescreven in lyber scale cely
Relation IdRELA000000294168
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017735
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017735
Display NameEen exempel van onser liever vrouwen ende van sinte Katrijn
Relation IdRELA000000292938
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017564
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017564
Display NameEen exempel van onser vrouwen hoe si an dat voer offer quam
Relation IdRELA000000292379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018722
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018722
Display NameEen exempel van sinte Thomas van Cantelenberch
Relation IdRELA000000296005
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017562
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017562
Display NameEen exempel van vijf blyscappen
Relation IdRELA000000292371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017560
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017560
Display NameEen exempel vander abdissen
Relation IdRELA000000292363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018375
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018375
Display NameEen merkelijc exempel van eenen woekenere die onrechtveerdich goet besat
Relation IdRELA000000294948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018164
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018164
Display NameEen mirakel dat die gloriose Jheronimus bescrijft van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000294328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017842
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017842
Display NameEen mirakel hoe onser liever vrouwen beelde swetede
Relation IdRELA000000293282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013777
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013777
Display NameEen schoen exempel van drie clercken
Relation IdRELA000000279866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017256
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017256
Display NameEen schoen exempel van een jongelinc (Hoe Maria enen jongelinc vanden duvelen verloste na synre doot)
Relation IdRELA000000291473
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017234
Display NameEen schoen exempel van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000291417
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017607
Display NameEen schoen exempel van onser zoeter vrauwen
Relation IdRELA000000292518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011906
Display NameEen schoen mirakel van onser liever vrouwen dat inder vigilien horer boetscap geviel
Relation IdRELA000000273320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018364
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018364
Display NameEen scoen exempel van enen scolierkene
Relation IdRELA000000294913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016021
Display NameEen scoen sermoen vander glorioser ontfanckenissen Marien
Relation IdRELA000000287265
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018382
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018382
Display NameEen scoon exempel hoe dat drij ghesusteren maecten der maghet Marien cleederen teghen dat hoochtijt van onser vrouwen lichtmesse
Relation IdRELA000000294970
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018388
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018388
Display NameEen scoon exempel van eenen ridder die ongheloevich was ende oec vander biechten
Relation IdRELA000000294989
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018385
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018385
Display NameEen seer schoon exempel van onser liever vrouwen souter
Relation IdRELA000000294980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018386
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018386
Display NameEen seer schoon exempel vander penitencien onser liever vrouwen souters daer een baenroets met bekeerde ...
Relation IdRELA000000294983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018365
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018365
Display NameEen seer suet exempel vanden souter der eerweerdegher ende glorioser maghet Marien bediet op die passie ons liefs heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000294916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018381
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018381
Display NameEen seere scoen merckelijc exempel van eenen ghemeynen wijve die gheheeten was Benedicta ...
Relation IdRELA000000294966
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012901
Display NameEen suwerliken exempel
Relation IdRELA000000276844
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017988
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017988
Display NameEen troestelic exempel teghen drovicheit des herten inden ghebede
Relation IdRELA000000293753
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018383
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018383
Display NameEen troestelijc exempel vanden souter der weerdegher maghet Marien teghen die doerheit des herten inden ghebede
Relation IdRELA000000294973
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018206
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018206
Display NameEen trostelick exempel
Relation IdRELA000000294466
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018576
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018576
Display NameEin scoen mirakel van onser liever vrouwen dat inder vigilien haerre boetscap geviel
Relation IdRELA000000295543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017836
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017836
Display NameEnde noch een ander exempel
Relation IdRELA000000293264
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018683
Display NameEne exsempel noch
Relation IdRELA000000295871
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017622
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017622
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292560
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018743
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018743
Display NameExempel ... vanden heiligen man Joseph die ierst Herman was geheiten
Relation IdRELA000000296080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017356
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017356
Display NameExempel in een traktaat over de namen van S. Maria
Relation IdRELA000000291721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015826
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015826
Display NameExempel over S. Maria
Relation IdRELA000000286563
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018007
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018007
Display NameExempel over S. Maria (Beatrijslegende)
Relation IdRELA000000293808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018024
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018024
Display NameExempel over S. Maria op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293866
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017974
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017974
Display NameExempel over S. Maria uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000293714
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017971
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017971
Display NameExempel over S. Maria van Ceasarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293701
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018046
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018046
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293936
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018027
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018027
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum (XII, 50)
Relation IdRELA000000293876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018023
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018023
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Johannes Gobius: Scala caeli
Relation IdRELA000000293862
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018109
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018109
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000294149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018087
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018087
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Vincentius van Beauvais: Speculum historiale VIII, 83
Relation IdRELA000000294070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018088
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018088
Display NameExempel over S. Maria, ontleend aan Vincentius van Beauvais: Speculum historiale VIII, 85
Relation IdRELA000000294074
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018707
Display NameExempel over de rozenkrans van S. Maria
Relation IdRELA000000295956
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017615
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017615
Display NameExempel over visioen van S. Maria
Relation IdRELA000000292539
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017830
Display NameExempel van een devote vrou
Relation IdRELA000000293246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018690
Display NameExempel van een devoten religieus die devotelic onser vrouwen plach te dienenne met Ave Maria
Relation IdRELA000000295901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018540
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018540
Display NameExempel van een lombaert die hert ende quaet was van levene
Relation IdRELA000000295436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018691
Display NameExempel van eenen edelen riddere die een jonfrouwe seere beminde eerbaerlic om te huwelike te hebben
Relation IdRELA000000295903
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018558
Display NameExempel van eenen eedelen riken man die eenen sone hadde ende hij leerde hem dat hij daghelicx soude devotelic I Ave Maria lesen
Relation IdRELA000000295482
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018584
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018584
Display NameExempel van eenen meester die schole hielt die wilke toverie oft nigromancie conste
Relation IdRELA000000295565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018521
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018521
Display NameExempel van eenen religiose conveers die onser vrouwen plach to dienenne maer anders was hij ruut
Relation IdRELA000000295373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018698
Display NameExempel van eenen riddere die woende daer sinte Dominicus plach te prekene
Relation IdRELA000000295924
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010150
Display NameEyn exempel van eenen sonder die sich bekeerde want hi hadde sonderlinghen minne tot onser vrouwen
Relation IdRELA000000266314
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025091
Display NameGebed tot Maria met aflaat van paus Innocentius en exempel over in zielennood verkerende abdis die dit gebed uitsprak; Mnl.
Relation IdRELA000000321414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018064
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018064
Display NameHoe Maria die broeders dat sweet of droghede
Relation IdRELA000000293994
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017712
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017712
Display NameHoe Maria die brueders dat sweet of droghede
Relation IdRELA000000292867
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018086
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018086
Display NameHoe Maria onse vrouwe claechde over een jode
Relation IdRELA000000294066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017273
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017273
Display NameHoe Marie Janne van Damasco sijn hant weder gaf
Relation IdRELA000000291509
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017265
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017265
Display NameHoe dat Maria pleget te visenteren die in groten arbeide syn
Relation IdRELA000000291493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018373
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018373
Display NameHoe dat desen souter van Marien hulpt den ridders inden strijde ...
Relation IdRELA000000294942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018380
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018380
Display NameHoe dat die mensche niet sterven en mach sonder biechte die lesen devotelijc den souter van onser liever vrouwen ende het mindert dat vaghevier ...
Relation IdRELA000000294963
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012607
Display NameHoe dat die viant een kint dat hem toe gheeghent was begreep ende in die helle voerde
Relation IdRELA000000275830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012604
Display NameHoe dat die viant een kint dat hem toe gheeghent was begreep wnde indie helle voerde ende teghen Marien wille niet houden en mochte
Relation IdRELA000000275818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017239
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017239
Display NameHoe dat die viant een kint dat hem toegheeghent was begreep ende indie helle voerde ende teghen Marien wille niet houden en mochte
Relation IdRELA000000291428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017832
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017832
Display NameHoe dat een schyp twe predicaren ghehoersaem was
Relation IdRELA000000293252
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017277
Display NameHoe dat ons lieve vrouwe inder noot niet af en gaet den ghenen die tot haer minne ende werdicheit hebben (Van eenre keyserinnen)
Relation IdRELA000000291521
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017275
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017275
Display NameHoe dat ons lieve vrouwe inder noot niet af en gaet haren minnaren
Relation IdRELA000000291516
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017262
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017262
Display NameHoe dat onse lieve vrouwe hoer weerdege borsten toende enen jode ende gheloevich waert
Relation IdRELA000000291486
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017292
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017292
Display NameHoe dat onse vrouwe haren minnaren visenteert
Relation IdRELA000000291559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017205
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017205
Display NameHoe dat yerst die hoechtijt vander ontfanckenissen der glorioser werdegher moeder gods met myraculen voert is comen inder heilegher kerken te vieren
Relation IdRELA000000291341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018374
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018374
Display NameHoe datmen oec niet en mach sterven onghebiecht ende te ontfane dat weerde heyleghe sacrament doer den souter van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000294945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017227
Display NameHoe dese selve clerc bi Marien verlost wert van syns vleschs temptacien
Relation IdRELA000000291400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018379
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018379
Display NameHoe die maghet Maria helpt die woekeneers tot sijnder bekeeringhen mids haren souter exempel
Relation IdRELA000000294960
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017768
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017768
Display NameHoe die viant tot enen broeder quam in die ghedaente onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000293044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017750
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017750
Display NameHoe een jonc kint bescermt wort vanden brant overmits dat Ave Maria
Relation IdRELA000000292986
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018378
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018378
Display NameHoe goet dat es te lesene den souter van Marien buyten dootsunden want een vuyl vat maect quade spijse exempel
Relation IdRELA000000294957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018377
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018377
Display NameHoe goet dat es te lesene den souter van onser liever vrouwen met goeder aendacht ende devocien
Relation IdRELA000000294954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017251
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017251
Display NameHoe ons lieve vrouwe enen man een jaer lanc levende voedde ende onthielt bi sijns wijfs offerande
Relation IdRELA000000291459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017250
Display NameHoe ons vrouwe enen die in sijn doot lach oppenbaerde ende seide datsi moeder was der ontfermherticheit
Relation IdRELA000000291457
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017831
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017831
Display NameHoe onse lieve vrouwe bewaert die broeders vander prediker oerden
Relation IdRELA000000293249
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017616
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017616
Display NameHoe onse lieve vrouwe haer openbaerde broder Alanus hoe men haer souter soude lesen
Relation IdRELA000000292543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017253
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017253
Display NameHoe onse vrouwe enen die haer devoet was vanden duvelen verloeste
Relation IdRELA000000291465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018505
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018505
Display NameHoe onse vrouwe inder noet niet af en ghaet van den ghenen die tot hoer mynne ende werdicheit hebben
Relation IdRELA000000295322
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017286
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017286
Display NameHoe ontfanckelijk dat onser liever vrouwen es datmen haer dicwile met devocien gruet metten ave maria
Relation IdRELA000000291545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017280
Display NameHoe ontfanckeliken dat onser vrouwen es den ave
Relation IdRELA000000291527
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035247
Display NameLeven van Johannes Fabricius
Relation IdRELA000000364125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007901
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000258303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017693
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017693
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000292809
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017276
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum II, 12
Relation IdRELA000000291519
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017605
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017605
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach: Libri VIII miraculorum III,65
Relation IdRELA000000292513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017400
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017400
Display NameMaria-exempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000291852
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017409
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017409
Display NameMaria-exempel over Johannes Damascenus
Relation IdRELA000000291883
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017406
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017406
Display NameMaria-exempel over S. Dionysius van Parijs
Relation IdRELA000000291871
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017582
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017582
Display NameMaria-exempel over een herdersdochter, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000292433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017361
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017361
Display NameMaria-exempel over een kloosterling die voor de maaltijd altijd 50 Ave Maria's bad
Relation IdRELA000000291740
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018511
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018511
Display NameMaria-exempel over gebed met navolgend het communiegebed Welcome here Jhesu Cristi woert des..
Relation IdRELA000000295343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017182
Display NameMaria-exempel over het overdenken van het leven van Jezus
Relation IdRELA000000291246
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015513
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015513
Display NameMaria-exempel over visioen van Elisabeth van Schönau
Relation IdRELA000000285518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017474
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017474
Display NameMaria-exempel uit Caesarius van Heisterbach: Libri VIII miraculorum
Relation IdRELA000000292105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006139
Display NameMaria-exempel uit Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250726
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018695
Display NameMaria-exempel uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000295917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017401
Display NameMaria-exempel uit Johannes Gobius: Scala caeli
Relation IdRELA000000291856
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017124
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017124
Display NameMaria-exempel uit Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboek)
Relation IdRELA000000291054
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018094
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018094
Display NameMaria-exempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I, 42)
Relation IdRELA000000294096
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008043
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008043
Display NameMaria-exempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (I,47)
Relation IdRELA000000258851
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017484
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017484
Display NameMaria-exempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000292143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018570
Display NameMaria-exempel uit de grote Der sielen troest
Relation IdRELA000000295522
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017363
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017363
Display NameMaria-exempel van een herdersdochter
Relation IdRELA000000291746
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018470
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018470
Display NameMaria-exempel voorafgaand aan gebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000295215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000035875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000035875
Display NameMaria-exempel.
Relation IdRELA000000366607
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018509
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018509
Display NameMaria-exempel; Nederd.
Relation IdRELA000000295338
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017500
Display NameMaria-exempelen
Relation IdRELA000000292192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015940
Display NameMarialegende waarin een gebed ter ere van de ledematen van Jezus wordt geleerd
Relation IdRELA000000286954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000026571
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000026571
Display NameMariamirakel
Relation IdRELA000000329066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018165
Display NameNoch een ander mirakel dat oec Sinte Jheronimus bescrijft
Relation IdRELA000000294332
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017837
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017837
Display NameNoch een ander van sommige joncvrouwen
Relation IdRELA000000293267
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017583
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017583
Display NameNoch een exempel van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000292436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017584
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017584
Display NameNoch een schoen exempel van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000292439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018368
Display NameNoch een schoon exempel vanden souter van onser liever vrouwen der maghet Marien
Relation IdRELA000000294926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017716
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017716
Display NameNoch van een jonc monickijn
Relation IdRELA000000292879
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017722
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017722
Display NameNoch van een scolier
Relation IdRELA000000292898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017708
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017708
Display NameNoch van ene jonghelinc
Relation IdRELA000000292855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000007958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000007958
Display NameSanctus Gregorius schrijft een exempel van onser vrouwen
Relation IdRELA000000258517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015264
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015264
Display NameTraktaat over S. Maria, met excerpten op naam van Ambrosius, Hieronymus, Bernardus en Anselmus en met twee exempelen
Relation IdRELA000000284669
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020849
Display NameTraktaat over het eren van S. Maria met exempelen
Relation IdRELA000000304128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017130
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017130
Display NameUut Cesarius een exempel van onser vrouwen
Relation IdRELA000000291074
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018103
Display NameVan Codricus
Relation IdRELA000000294129
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017805
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017805
Display NameVan Constantijn
Relation IdRELA000000293170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017821
Display NameVan Fulbert bisscop van Cornoten
Relation IdRELA000000293219
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017726
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017726
Display NameVan III brueders die onser vrouwen elc een mantel maecten
Relation IdRELA000000292910
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018391
Display NameVan Johanna de abdisse
Relation IdRELA000000294998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018135
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018135
Display NameVan Johannes Dammasenus
Relation IdRELA000000294232
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017729
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017729
Display NameVan Johannes Dammassenus
Relation IdRELA000000292919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018096
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018096
Display NameVan Machteldus der nonnen
Relation IdRELA000000294106
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017807
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017807
Display NameVan Marien beelde
Relation IdRELA000000293176
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017904
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017904
Display NameVan Mechteldis der helliger maghet
Relation IdRELA000000293481
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017860
Display NameVan Probus suster
Relation IdRELA000000293343
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017760
Display NameVan Probus suster joncfroukijn Musa in Dialogo Gregorio
Relation IdRELA000000293019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017866
Display NameVan Udo den schoelre exempel
Relation IdRELA000000293361
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017765
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017765
Display NameVan Udo een exempel dat vervaerlic is te horen
Relation IdRELA000000293034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017800
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017800
Display NameVan broder Conraet
Relation IdRELA000000293155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017944
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017944
Display NameVan broder Coynraet
Relation IdRELA000000293610
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018079
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018079
Display NameVan broeder Coenraet
Relation IdRELA000000294044
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017763
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017763
Display NameVan broederen die die vianden saghen
Relation IdRELA000000293028
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018021
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018021
Display NameVan broeders die onnutteliken calden
Relation IdRELA000000293855
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018155
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018155
Display NameVan brueder Kerstent die van Maria ghewrect wort
Relation IdRELA000000294297
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018108
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018108
Display NameVan dat kint Herman die na Joseph ghehieten wert
Relation IdRELA000000294145
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017815
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017815
Display NameVan den heilighen man Joseph
Relation IdRELA000000293200
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031690
Display NameVan der broderschap onser lever vrouwen ende van summighen privilegien daer to ghegeuen
Relation IdRELA000000350742
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017816
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017816
Display NameVan die elf dusent maechden
Relation IdRELA000000293203
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018097
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018097
Display NameVan drie broeders die onser vrouwen Maria elc een mantel maecten
Relation IdRELA000000294109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017702
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017702
Display NameVan drie clercken
Relation IdRELA000000292836
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017601
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017601
Display NameVan een abdisse
Relation IdRELA000000292496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017604
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017604
Display NameVan een abdisse die den duvel sach doe si sterven soude
Relation IdRELA000000292510
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017636
Display NameVan een archydyake
Relation IdRELA000000292620
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017727
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017727
Display NameVan een baghijn
Relation IdRELA000000292913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017700
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017700
Display NameVan een bisscop
Relation IdRELA000000292830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018104
Display NameVan een bisscop die hiete Fulbertus
Relation IdRELA000000294133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018062
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018062
Display NameVan een bisscop die hiete Hiltefontis
Relation IdRELA000000293987
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017697
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017697
Display NameVan een broeder
Relation IdRELA000000292821
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017844
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017844
Display NameVan een broeder die daghelicx las vier Ave Maria om te vercrighen liefte reynicheit barmharticheit ende oetmoedicheit
Relation IdRELA000000293288
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018171
Display NameVan een brueder die vanden duvel alte seer gemoeyt wert
Relation IdRELA000000294350
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017749
Display NameVan een brueder die vanden viant alte sere ghemoeyt wort
Relation IdRELA000000292983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018188
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018188
Display NameVan een cathuser die inden gheest vertoent wert hoe die heilighen inden hemel songhen onser vrouwen crens
Relation IdRELA000000294404
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017711
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017711
Display NameVan een clerc
Relation IdRELA000000292864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018035
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018035
Display NameVan een clerc die begheerde Maria te sien
Relation IdRELA000000293902
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018162
Display NameVan een clerc die dat heilighe sacrament ontfinc in sijnre borsten
Relation IdRELA000000294319
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018148
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018148
Display NameVan een clerc die onse lieve vrouwe trouwede mit enen rinc
Relation IdRELA000000294273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018144
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018144
Display NameVan een coninghinne die een kint wan bi horen eyghen soen
Relation IdRELA000000294260
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018060
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018060
Display NameVan een convaers
Relation IdRELA000000293981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017710
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017710
Display NameVan een convers
Relation IdRELA000000292861
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017787
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017787
Display NameVan een convers die onse lieve vrouwe sach
Relation IdRELA000000293111
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017685
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017685
Display NameVan een coster ende een costerinne
Relation IdRELA000000292785
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017692
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017692
Display NameVan een devote vrouwe
Relation IdRELA000000292806
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018151
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018151
Display NameVan een devote wedue die onse vrouwe sach mit veel maechden
Relation IdRELA000000294283
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017731
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017731
Display NameVan een devote weduwe die onse lieve vrouwe sach mit veel maechden
Relation IdRELA000000292926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017709
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017709
Display NameVan een diaken
Relation IdRELA000000292858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018022
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018022
Display NameVan een dief
Relation IdRELA000000293858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018141
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018141
Display NameVan een dienstmaecht die onse lieve vrouwe minde
Relation IdRELA000000294251
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018061
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018061
Display NameVan een dyaken
Relation IdRELA000000293984
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018042
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018042
Display NameVan een gheestelic monic
Relation IdRELA000000293923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017725
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017725
Display NameVan een goet man
Relation IdRELA000000292907
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017739
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017739
Display NameVan een goet man die niet anders en conde leren dan dat Ave Maria
Relation IdRELA000000292951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018170
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018170
Display NameVan een guet eenvoudich mensche die niet en conde leren dan Ave Maria
Relation IdRELA000000294347
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017824
Display NameVan een harde ende van sijnre dochter
Relation IdRELA000000293228
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017569
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017569
Display NameVan een harders dochte
Relation IdRELA000000292398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017736
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017736
Display NameVan een hartoechinne die hore soen een kint wan dat si selve dode
Relation IdRELA000000292942
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018158
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018158
Display NameVan een hartoechinnen die bi horen soen een kint wan dat si selve versmoerde
Relation IdRELA000000294306
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017856
Display NameVan een heilich bisscop
Relation IdRELA000000293330
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018091
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018091
Display NameVan een heilich monic
Relation IdRELA000000294084
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018036
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018036
Display NameVan een heilich vader
Relation IdRELA000000293905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018011
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018011
Display NameVan een heilich vader die hiet Probus
Relation IdRELA000000293822
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018083
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018083
Display NameVan een heremijt
Relation IdRELA000000294057
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018044
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018044
Display NameVan een jode
Relation IdRELA000000293929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017806
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017806
Display NameVan een jode daer men bi vant dat wassche kijnt
Relation IdRELA000000293173
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018139
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018139
Display NameVan een joghe deerne die haer vader ende moeder vermoerde
Relation IdRELA000000294245
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018136
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018136
Display NameVan een jonc monickijn dat onse vrouwe diende
Relation IdRELA000000294236
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017715
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017715
Display NameVan een jonc onnosel monickijn
Relation IdRELA000000292876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017846
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017846
Display NameVan een joncfrouwe die dat dansen verloefde
Relation IdRELA000000293294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017733
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017733
Display NameVan een jonghe jode daer onse vrouwe toe quam inden scepe
Relation IdRELA000000292932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018146
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018146
Display NameVan een jonghe maget daer onse lieve vrouwe toe quam ende gheboet haer reyn te bliven
Relation IdRELA000000294266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017730
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017730
Display NameVan een jonghe maghet daer onse leve vrouwe toe quam ende gheboet hoer reyn te bliven
Relation IdRELA000000292923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018050
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018050
Display NameVan een jonghelinc
Relation IdRELA000000293948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017734
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017734
Display NameVan een jonghelinc die een jodinne minde ende wort kersten
Relation IdRELA000000292935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017841
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017841
Display NameVan een jonghelinc die hem selven den duvel overgaf ende doer Maria die moder gods weder verlost wort en rijc wert
Relation IdRELA000000293279
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018172
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018172
Display NameVan een jonghelinc die onse vrowe plach te grueten mit Ave Maria
Relation IdRELA000000294354
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017719
Display NameVan een keyser [ende] een keyserinne van Romen
Relation IdRELA000000292889
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018072
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018072
Display NameVan een keyser ende een keyserynne van Roem
Relation IdRELA000000294019
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017681
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017681
Display NameVan een man die Maria niet versaken woude
Relation IdRELA000000292773
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017737
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017737
Display NameVan een man die onsculdich veroerdelt woert
Relation IdRELA000000292945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018159
Display NameVan een man die onse lieve vrouwe daghelics gruete mit VII Ave Marien
Relation IdRELA000000294309
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017689
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017689
Display NameVan een monic
Relation IdRELA000000292797
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017746
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017746
Display NameVan een monic die Wouter hiet
Relation IdRELA000000292974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018059
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018059
Display NameVan een monic die Wouter hietede
Relation IdRELA000000293978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017705
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017705
Display NameVan een monic die hiet Wolbertus
Relation IdRELA000000292846
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017694
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017694
Display NameVan een monic die sijn stemme sparen woude
Relation IdRELA000000292812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018054
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018054
Display NameVan een monic ghenoemt Wolbertus
Relation IdRELA000000293960
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018056
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018056
Display NameVan een nonne
Relation IdRELA000000293967
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017691
Display NameVan een nonne daer die duvel dicke toe quam
Relation IdRELA000000292803
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017686
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017686
Display NameVan een nonne die Beatrijs hiet
Relation IdRELA000000292788
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018150
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018150
Display NameVan een nonne die in onsuverheit viel ende cort daer na starf
Relation IdRELA000000294280
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017690
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017690
Display NameVan een nonne die sonder veghevier ten ewighe leven voer
Relation IdRELA000000292800
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018014
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018014
Display NameVan een nonne die sonder veghevier ten ewighen leven voer
Relation IdRELA000000293831
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018122
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018122
Display NameVan een nonne hiet Agnes
Relation IdRELA000000294192
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018071
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018071
Display NameVan een out monic
Relation IdRELA000000294016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017724
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017724
Display NameVan een paer volcs
Relation IdRELA000000292904
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018160
Display NameVan een pelgrym die die steden versochte daer Maria plach te wonen
Relation IdRELA000000294312
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017833
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017833
Display NameVan een predicaer die onse vrouwe haer soen toende
Relation IdRELA000000293255
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018186
Display NameVan een priester daer Maria ende sinte Benedictus voer baden
Relation IdRELA000000294397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018089
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018089
Display NameVan een prochypape
Relation IdRELA000000294077
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018049
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018049
Display NameVan een ridder
Relation IdRELA000000293945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017684
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017684
Display NameVan een ridder die die duvel hadt tot ene wive
Relation IdRELA000000292782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017759
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017759
Display NameVan een ridder die seer devoet was onser liever vrouwen die gheern te tornoyen voer
Relation IdRELA000000293015
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017741
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017741
Display NameVan een rijc man die in een oerde ginc met hi en woude dat vleysche niet onberen
Relation IdRELA000000292957
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018105
Display NameVan een scaepherde
Relation IdRELA000000294136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017723
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017723
Display NameVan een scolier
Relation IdRELA000000292901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018145
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018145
Display NameVan een sondich vroukijn die Maria ghenade vercreech
Relation IdRELA000000294263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018157
Display NameVan een sympel convaers
Relation IdRELA000000294303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018095
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018095
Display NameVan een visioen dat Machteldus sach
Relation IdRELA000000294101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017775
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017775
Display NameVan een vrou die een wasse kaerse ghebrocht wort uutten hemel
Relation IdRELA000000293069
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017742
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017742
Display NameVan een vrou die hoer soen ghevanghen was ende Maria haren soen weder nam voer horen soen
Relation IdRELA000000292961
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017754
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017754
Display NameVan een vrou persoen die grote devocie hadde tot dat Ave Maria
Relation IdRELA000000292998
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018051
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018051
Display NameVan een vrouwe
Relation IdRELA000000293951
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017776
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017776
Display NameVan een vrouwe die haer sin verloes
Relation IdRELA000000293073
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017834
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017834
Display NameVan een vrouwe die onse lieve vrouwe openbaerde
Relation IdRELA000000293258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018178
Display NameVan een vrouwekijn dat niet eerbaerlijc en leefde ende Maria minde
Relation IdRELA000000294373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017845
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017845
Display NameVan een wijf die vanden duvel verlost wort mitten naem ons heren ende mitten naem Maria sijnre liever moeder
Relation IdRELA000000293291
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018371
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018371
Display NameVan eender heilegher devoter vrouwen die in der eetscap was ende haer oefende van harer yoeghet in onser liever vrouwen Marien souter
Relation IdRELA000000294935
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017707
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017707
Display NameVan eene jongelinc
Relation IdRELA000000292852
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018098
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018098
Display NameVan eenen broeder die een abstoen hadde
Relation IdRELA000000294112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018370
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018370
Display NameVan eenen clooster quader nonnen die vol quader manyeren waren worden bekeert overmids onser liever vrouwen souter exempel
Relation IdRELA000000294932
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013719
Display NameVan eenen joncghelinc die starf ende waert weder levende
Relation IdRELA000000279632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017794
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017794
Display NameVan eenen monic die droncken was
Relation IdRELA000000293133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017784
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017784
Display NameVan eenen ridder die een arme maghet in een cloester bracht
Relation IdRELA000000293101
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017757
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017757
Display NameVan eenre jodinne
Relation IdRELA000000293007
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018149
Display NameVan eenre jodinne die niet baren en mochte sonder Marien hulp
Relation IdRELA000000294277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017156
Display NameVan eenre keyserinnen die Maria verloeste uut al haren lijden
Relation IdRELA000000291157
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017264
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017264
Display NameVan eenre maghet eenre nonnen die Maria mynde
Relation IdRELA000000291491
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017790
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017790
Display NameVan eenre nonne die Eulalia hiet
Relation IdRELA000000293120
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017797
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017797
Display NameVan eenre nonne ende vanden corporalen
Relation IdRELA000000293143
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017267
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017267
Display NameVan eenre vrouwen die Marien hoer kint ontnam
Relation IdRELA000000291497
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017281
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017281
Display NameVan eenre vrouwen die hoer kint seghende mitter ave maria
Relation IdRELA000000291529
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017778
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017778
Display NameVan eenre vrouwen die van den viant ghequelt wort
Relation IdRELA000000293080
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018084
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018084
Display NameVan eens herden dochter
Relation IdRELA000000294060
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017858
Display NameVan einen ridder die seir devoet was
Relation IdRELA000000293336
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017732
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017732
Display NameVan ene clerc die onse lieve vrouwe trouwede mit enen rinc
Relation IdRELA000000292929
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017740
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017740
Display NameVan ene ridder
Relation IdRELA000000292954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017773
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017773
Display NameVan ene vrouwe die hare doch man dede vermoerden
Relation IdRELA000000293062
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017818
Display NameVan enen anderen convaers van Cystercien oerden
Relation IdRELA000000293210
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017810
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017810
Display NameVan enen archidyaken die sinen bisscop ter doot brochte
Relation IdRELA000000293185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017774
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017774
Display NameVan enen bisscop
Relation IdRELA000000293066
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017788
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017788
Display NameVan enen bisscop die ghehieten was Hildefonsus
Relation IdRELA000000293114
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017695
Display NameVan enen broeder
Relation IdRELA000000292815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018402
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018402
Display NameVan enen broeder die Harman hiete die na van den engel Josep ghehieten was ende een vrient onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000295034
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017813
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017813
Display NameVan enen broeder die cleynmoedich was
Relation IdRELA000000293194
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017823
Display NameVan enen broeder die een apostene hadde in sinen hals
Relation IdRELA000000293225
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017767
Display NameVan enen broeder die hem ontsach dicke tot te heilighen sacrament te gaen
Relation IdRELA000000293041
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018016
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018016
Display NameVan enen broeder die niet dan tot XIIII daghen eens biechte
Relation IdRELA000000293838
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017766
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017766
Display NameVan enen broeder die niet dan tot XIIII daghen en biechte
Relation IdRELA000000293038
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017814
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017814
Display NameVan enen broeder die versumel was
Relation IdRELA000000293197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017780
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017780
Display NameVan enen broeder die ziec lach die onse lieve vrouwe visiteerde mit sinte Nicolaus ende sinte Katherinen
Relation IdRELA000000293086
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017747
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017747
Display NameVan enen brueder
Relation IdRELA000000292977
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017224
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017224
Display NameVan enen brueder die begheerde te wetene hoe haer die heileghe maghet Maria hebben mochte met haren kindeken doen dat gheboren was
Relation IdRELA000000291394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017225
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017225
Display NameVan enen brueder die opder hoechtijt vander besnidinghe ons liefs heren sach hoe dat ons suete vrouwe quam in sijnre cellen ende brachte haer lieve kindeken in haren armen
Relation IdRELA000000291396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017758
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017758
Display NameVan enen cappellaen die anders gheen misse en conde dan van Maria
Relation IdRELA000000293011
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017226
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017226
Display NameVan enen cleerc die in die zee verdranc die de gloriose maghet Maria sonder mesquame op doever sette
Relation IdRELA000000291398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017218
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017218
Display NameVan enen cleerck die begheerde Maria te siene
Relation IdRELA000000291380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017688
Display NameVan enen clerc
Relation IdRELA000000292794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017284
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017284
Display NameVan enen clerc die Marien daghelijcs plach te grueten met vele inghelscher grueten
Relation IdRELA000000291535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017247
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017247
Display NameVan enen clerc die Marien devoet was die ons vrouwe verloeste vander vresen der zeen
Relation IdRELA000000291450
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017678
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017678
Display NameVan enen clerc die Theophelus hiet ende was eens bisscops officiael
Relation IdRELA000000292764
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017698
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017698
Display NameVan enen clerc die begheerde Maria te sien
Relation IdRELA000000292824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017258
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017258
Display NameVan enen clerc die daghelijcs onser liever vrouwen enen hoet plach te maken van bloemen ende van crude
Relation IdRELA000000291478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018184
Display NameVan enen clerc die die duvel sach sitten in die kerke mit enen inthorn an sinen hals ende screef der menschen sonden
Relation IdRELA000000294391
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017771
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017771
Display NameVan enen clerc die ghedwonghen wort van sinen vrienden een wijf te nemen
Relation IdRELA000000293055
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017811
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017811
Display NameVan enen clerc die gode versaecte
Relation IdRELA000000293188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017996
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017996
Display NameVan enen clerc die hiete Theophilus ende was eens bisscops officiael
Relation IdRELA000000293774
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018187
Display NameVan enen clerc die onse lieve vrouwe altijt enen sconen hoet maecte
Relation IdRELA000000294401
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018177
Display NameVan enen clerc die onse lieve vrouwe dicke gruete
Relation IdRELA000000294370
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017762
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017762
Display NameVan enen clerc die onse lieve vrouwe ghenas met hare suete borsten
Relation IdRELA000000293025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018147
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018147
Display NameVan enen clerc die onse vrouwe versierde mit enen scone spanne
Relation IdRELA000000294270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017259
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017259
Display NameVan enen clerc die onser liever vrouwen des saterdaghes diende
Relation IdRELA000000291480
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017257
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017257
Display NameVan enen clerc die onser liever vrouwen zere begheerde te siene
Relation IdRELA000000291476
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017244
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017244
Display NameVan enen clerc die zeere ghebonden was in vleescheliker oncuusheit die ons vrouwe daer af bi ontfermnissen verloeste
Relation IdRELA000000291442
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017822
Display NameVan enen clerc dien den kanker hadde
Relation IdRELA000000293222
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018076
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018076
Display NameVan enen clerc hiet Udo dat vervaerlic is te horen
Relation IdRELA000000294031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018183
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018183
Display NameVan enen clusenaer die onse lieve vrouwe verloste van veel duvelen
Relation IdRELA000000294388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017817
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017817
Display NameVan enen convaers die sijn beesten bewaerde op een uuthof
Relation IdRELA000000293207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018176
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018176
Display NameVan enen devoten clerc die Jheronimus hiet ende wort overmits Maria bisscop ghemaect
Relation IdRELA000000294366
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017812
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017812
Display NameVan enen devoten monic die hem oefende in die vijf bliscappen
Relation IdRELA000000293191
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017228
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017228
Display NameVan enen die in die zee verdranc ende Maria onder haren mantel bedect levende te lande bracht
Relation IdRELA000000291403
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017237
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017237
Display NameVan enen die met enen wonderliken visione soe vervaert wert dat hi hem al te Marien dienste ewelyc gaf
Relation IdRELA000000291423
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017245
Display NameVan enen die sijn natuere sijn sien benam ende hi ontfinct bi onser liever vrouwen weder
Relation IdRELA000000291444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017764
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017764
Display NameVan enen dief
Relation IdRELA000000293031
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017838
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017838
Display NameVan enen dief die wort ghehanghen mer want hi onse lieve vrouwe plach te eeren so wort hi quijt ghelaten
Relation IdRELA000000293270
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018137
Display NameVan enen edelen man die tot allen hoechtiden van Maria vaste te water ende te brode
Relation IdRELA000000294239
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012606
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012606
Display NameVan enen edelen wive die binnen Rome van haren sone een kint hadde ende hoe moederlijc haer ons lieve vrouwe van oppenbaerder scanden verloeste
Relation IdRELA000000275826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000012608
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000012608
Display NameVan enen edelen wive die binnen Roomen van haren sone een kint hadde
Relation IdRELA000000275834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017242
Display NameVan enen ermen mensche die de aelmoesenen die hem ghegheven waren voert gaf den anderen armen om Marien wille
Relation IdRELA000000291437
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017799
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017799
Display NameVan enen goeden broeder die onser liever vrouwen borsten soech
Relation IdRELA000000293149
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017753
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017753
Display NameVan enen goeden man
Relation IdRELA000000292995
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017238
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017238
Display NameVan enen goedertierenen monc die Marien name met menegherande verwe screef die ons vrouwe met haer voerde in hemelrike
Relation IdRELA000000291425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017752
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017752
Display NameVan enen guede broeder die Maria seer minde
Relation IdRELA000000292992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018019
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018019
Display NameVan enen gueden broeder
Relation IdRELA000000293847
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017283
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017283
Display NameVan enen gueden broeder die Maria seer minde
Relation IdRELA000000291533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017779
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017779
Display NameVan enen heilighen bisscop
Relation IdRELA000000293083
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017699
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017699
Display NameVan enen heilighen coster
Relation IdRELA000000292827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017246
Display NameVan enen herden riken cloester dat binnen Jherusalem stont dat onse vrouwe Maria versach van haerre nootdorst
Relation IdRELA000000291448
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017804
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017804
Display NameVan enen heremite die onse vrouwe gheerne ghesien hadde doese noch op aertrijke was
Relation IdRELA000000293167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017701
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017701
Display NameVan enen joden
Relation IdRELA000000292833
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006215
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006215
Display NameVan enen jonghelinc
Relation IdRELA000000251061
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017279
Display NameVan enen jonghelinc daer onse lieve vrouwe toe quam ende leerde hem hoe hijse groeten soude mit 22 Ave Marien
Relation IdRELA000000291525
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018168
Display NameVan enen jonghelinc die een joncfrouwe minde dat een jodinne was ende kersten wert tot Marfolgien
Relation IdRELA000000294341
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018156
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018156
Display NameVan enen jonghelinc die mit onrechte ghedoot wert
Relation IdRELA000000294300
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018179
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018179
Display NameVan enen jonghen man die onneerlic sprac op Maria
Relation IdRELA000000294376
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017720
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017720
Display NameVan enen jonghen ridder
Relation IdRELA000000292892
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018161
Display NameVan enen jonghen ridder die een maghet hoor reynicheit liet behouden overmits Maria
Relation IdRELA000000294315
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017704
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017704
Display NameVan enen jonglinc
Relation IdRELA000000292843
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017252
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017252
Display NameVan enen man die ons vrouwe in sijnre ziecheit haer heileghe borst gaf te sughene
Relation IdRELA000000291461
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017802
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017802
Display NameVan enen mensche die sijn goede werken ende quade gheweghen worden voer den oerdel gods
Relation IdRELA000000293161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017249
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017249
Display NameVan enen monc die haestelijc sterf in sinte Peeters cloestere te Colene
Relation IdRELA000000291455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017248
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017248
Display NameVan enen monc die in die riviere verdranc ende weder levende wort bi onser vrouwen
Relation IdRELA000000291452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017254
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017254
Display NameVan enen monc secretarise die ons vrouwe verloeste van twee doden
Relation IdRELA000000291468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017748
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017748
Display NameVan enen monic
Relation IdRELA000000292980
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018153
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018153
Display NameVan enen monic die Maria bat voer sinen jonghen brueder
Relation IdRELA000000294291
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017789
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017789
Display NameVan enen monic die Wouter hiet
Relation IdRELA000000293117
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018106
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018106
Display NameVan enen monic die droncken was
Relation IdRELA000000294139
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018181
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018181
Display NameVan enen monic die een jonc kindekijn vant sitten wenende inden snee
Relation IdRELA000000294382
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017793
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017793
Display NameVan enen monic die ghehieten was Bartrandus de Assumtione
Relation IdRELA000000293130
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017293
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017293
Display NameVan enen monic die onse lieve vrouwe sach
Relation IdRELA000000291562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017791
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017791
Display NameVan enen monic die onse lieve zuete vrouwe sach
Relation IdRELA000000293124
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017282
Display NameVan enen monic die onser liever vrouwen gaerne gruete mitter ave maria
Relation IdRELA000000291531
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017230
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017230
Display NameVan enen monic die sach een visioen dat onse lieve vrouwe knyelde voer haren lieven kinde ende badt voer dat menschelijke gheslechte
Relation IdRELA000000291407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017782
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017782
Display NameVan enen monic die sterf ende wort weder levendich
Relation IdRELA000000293094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018182
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018182
Display NameVan enen monic die twivelde inden ghelove daer onse vrouwe toe quam
Relation IdRELA000000294385
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017772
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017772
Display NameVan enen monic die van onser vrouwen gheleert wort
Relation IdRELA000000293058
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017792
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017792
Display NameVan enen monic tot Clarendale
Relation IdRELA000000293127
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017819
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017819
Display NameVan enen monic van Cystercien
Relation IdRELA000000293213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017530
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017530
Display NameVan enen monick die onse lieve vrouwe troeste doen een monick vander oerden van Cistias op een tijt was voer een altaer eernstelike
Relation IdRELA000000292282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018140
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018140
Display NameVan enen moordenaer die onse lieve vrouwe des saterdaghes diende mit vasten ende vieren
Relation IdRELA000000294248
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017728
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017728
Display NameVan enen mordenaer die onse vrouwe des saterdages diende mit vasten ende mit vieren
Relation IdRELA000000292916
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017769
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017769
Display NameVan enen onsuveren clerc
Relation IdRELA000000293048
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018143
Display NameVan enen ouden vader die van enen woekenaer enen roc ontfinc in aelmisse
Relation IdRELA000000294257
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018185
Display NameVan enen paeus die Maria haer balsem onthielt
Relation IdRELA000000294394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017738
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017738
Display NameVan enen pelgrym
Relation IdRELA000000292948
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017809
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017809
Display NameVan enen prochipaep
Relation IdRELA000000293182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017682
Display NameVan enen ridder
Relation IdRELA000000292776
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017236
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017236
Display NameVan enen ridder die daghelijx onser liever vrouwen gruette
Relation IdRELA000000291421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018138
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018138
Display NameVan enen ridder die die duvel hadde tot enen wijf
Relation IdRELA000000294242
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018009
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018009
Display NameVan enen ridder die gaerne in tornoye voer
Relation IdRELA000000293815
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017795
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017795
Display NameVan enen ridder die ghejaghet wort van sinen vianden
Relation IdRELA000000293136
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017679
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017679
Display NameVan enen ridder die verarmt wort
Relation IdRELA000000292767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017240
Display NameVan enen riddere die van onser vrouwen een covele ontfinc die hi in sinen levene zeere begheerde te hebbene
Relation IdRELA000000291430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018180
Display NameVan enen rider die een ander ridder sinen soen beval
Relation IdRELA000000294379
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017680
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017680
Display NameVan enen riken clerc
Relation IdRELA000000292770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017683
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017683
Display NameVan enen riken man
Relation IdRELA000000292779
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017825
Display NameVan enen scapen harde
Relation IdRELA000000293231
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017721
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017721
Display NameVan enen scolier
Relation IdRELA000000292895
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018169
Display NameVan enen scolier tot Parijs die mit eenre groter sonde belast was die hi niet biechten en dorste
Relation IdRELA000000294344
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018173
Display NameVan enen sieken brueder daer XII duvelen toequamen
Relation IdRELA000000294357
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018174
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018174
Display NameVan enen sieken mensche daer onse vrouwe toe quam
Relation IdRELA000000294360
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018114
Display NameVan enen sondighen mensche
Relation IdRELA000000294164
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017783
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017783
Display NameVan enen vader die onse lieve vrouwe sach die broeders met wywater besprenghen doen si sliepen
Relation IdRELA000000293097
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017229
Display NameVan enen verbannenen man die weder geabsolvert was bider hulpen van onser vrouwen
Relation IdRELA000000291405
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017231
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017231
Display NameVan enen verdoemden monc die ons lieve vrouwe uutter hellen verloeste
Relation IdRELA000000291409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017274
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017274
Display NameVan enen wive die in die kerke niet gaen en mochte
Relation IdRELA000000291513
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017570
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017570
Display NameVan enen yoede
Relation IdRELA000000292402
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017875
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017875
Display NameVan eyne clerck exempel
Relation IdRELA000000293389
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017883
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017883
Display NameVan eynen anderen bysscop
Relation IdRELA000000293413
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017961
Display NameVan eynen anderen siecken broder eyn exempel
Relation IdRELA000000293665
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017887
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017887
Display NameVan eynen bisscop die onse lieve vrou seer mynden
Relation IdRELA000000293425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017867
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017867
Display NameVan eynen broder
Relation IdRELA000000293365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017863
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017863
Display NameVan eynen broder dar onse vrouwe toe quam
Relation IdRELA000000293352
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017909
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017909
Display NameVan eynen broder die Marien grueten
Relation IdRELA000000293496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017888
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017888
Display NameVan eynen broder die sieck was
Relation IdRELA000000293428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017861
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017861
Display NameVan eynen clerck
Relation IdRELA000000293346
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017958
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017958
Display NameVan eynen clerck die to syngen plach
Relation IdRELA000000293655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018401
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018401
Display NameVan eynen convers die Herman hieten
Relation IdRELA000000295032
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017898
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017898
Display NameVan eynen coster ende van eynre costerinnen eyn exempel
Relation IdRELA000000293459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017948
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017948
Display NameVan eynen devoten heremite eyn exempel
Relation IdRELA000000293622
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017874
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017874
Display NameVan eynen dief
Relation IdRELA000000293386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017865
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017865
Display NameVan eynen dieff
Relation IdRELA000000293358
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017894
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017894
Display NameVan eynen jode eyn exempel
Relation IdRELA000000293447
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017906
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017906
Display NameVan eynen joncgelinck daer Maria toe quam eyn exempel
Relation IdRELA000000293487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017970
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017970
Display NameVan eynen jonghen joede
Relation IdRELA000000293697
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010149
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010149
Display NameVan eynen jonghen monnich van sinte Bertijns die den name van onser vrouwen plach sonderlingen te eren
Relation IdRELA000000266311
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017940
Display NameVan eynen jonghen schoelre
Relation IdRELA000000293596
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017889
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017889
Display NameVan eynen klerck
Relation IdRELA000000293432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017872
Display NameVan eynen klerck die onse vrouwe eirden
Relation IdRELA000000293380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017878
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017878
Display NameVan eynen monick den onse vrouwe leerde
Relation IdRELA000000293398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017908
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017908
Display NameVan eynen monnick
Relation IdRELA000000293493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017910
Display NameVan eynen monnick die Josbertus hiete
Relation IdRELA000000293499
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017933
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017933
Display NameVan eynen monnick die droncken was
Relation IdRELA000000293574
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017893
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017893
Display NameVan eynen monnick die eyn onreyne suycte had exempel
Relation IdRELA000000293444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017960
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017960
Display NameVan eynen oitmodighen broder
Relation IdRELA000000293661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017873
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017873
Display NameVan eynen onsuveren klerck
Relation IdRELA000000293383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017956
Display NameVan eynen par volcx in der ee eyn exempel
Relation IdRELA000000293649
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017901
Display NameVan eynen ridder die oncuysch was eyn exempel
Relation IdRELA000000293471
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017899
Display NameVan eynen ridder eyn exempel
Relation IdRELA000000293463
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017966
Display NameVan eynen siecken scheperken eyn exempel
Relation IdRELA000000293682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017902
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017902
Display NameVan eynen vader die onse lieve vrouwe sach
Relation IdRELA000000293474
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017876
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017876
Display NameVan eynen wyve die Marien oir kijnt nam
Relation IdRELA000000293392
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017969
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017969
Display NameVan eyner jonfferen die Beatrix hiet
Relation IdRELA000000293692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017912
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017912
Display NameVan eyner nonnen eyn exempel
Relation IdRELA000000293506
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017934
Display NameVan eynre abdisse eyn exempel
Relation IdRELA000000293577
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017602
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017602
Display NameVan eynre abdissen eyn exempel
Relation IdRELA000000292500
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017952
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017952
Display NameVan eynre kerken in Orliens
Relation IdRELA000000293635
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017951
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017951
Display NameVan eynre stemmen die gehoert wort
Relation IdRELA000000293631
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017566
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017566
Display NameVan mater misericordie
Relation IdRELA000000292386
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017801
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017801
Display NameVan meyster Reynalt
Relation IdRELA000000293158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017241
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017241
Display NameVan ons heren beelde dat enen kinde aensprac
Relation IdRELA000000291434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017885
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017885
Display NameVan onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000293419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017285
Display NameVan onser liever vrouwen name
Relation IdRELA000000291540
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017600
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017600
Display NameVan onser vrouwen beelde dat voor die abdie stont
Relation IdRELA000000292492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017563
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017563
Display NameVan onser vrouwen hoet
Relation IdRELA000000292375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017565
Display NameVan onser vrouwen mantele
Relation IdRELA000000292383
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018749
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018749
Display NameVan onser vrouwen suveringhe
Relation IdRELA000000296094
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017997
Display NameVan ridder die verarmt wort
Relation IdRELA000000293777
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018080
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018080
Display NameVan sinte Dominicus ende van meester Reynaldus
Relation IdRELA000000294047
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018093
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018093
Display NameVan sinte Elizabeth der nonnen
Relation IdRELA000000294090
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017796
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017796
Display NameVan sinte Elizabeth der waerder nonnen
Relation IdRELA000000293139
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018534
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018534
Display NameVan sinte Leo de paus
Relation IdRELA000000295416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017808
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017808
Display NameVan sinte Michiels kerke
Relation IdRELA000000293179
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017718
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017718
Display NameVan sinte Thomas van Cantelenberch
Relation IdRELA000000292885
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018154
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018154
Display NameVan sommighe devote nonnen die dat lof songen van Maria
Relation IdRELA000000294294
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017963
Display NameVan sunte Codricus eyn exempel
Relation IdRELA000000293671
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017938
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017938
Display NameVan sunte Elyzabet der nonnen
Relation IdRELA000000293589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018246
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018246
Display NameVan sunte Thomas van Cantelberch
Relation IdRELA000000294584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017272
Display NameVan trouwen die ons lieve vrouwe heeft tot haren dienaren
Relation IdRELA000000291507
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017859
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017859
Display NameVan twe broders die in oren pruvel jair waren
Relation IdRELA000000293339
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017839
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017839
Display NameVan twe miraculen die ghesciet sijn van die sequencie Ave preclara
Relation IdRELA000000293273
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017920
Display NameVan tween broeders in eynen cloester
Relation IdRELA000000293528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017798
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017798
Display NameVan twen broederen die quaet vermoeden op malcanderen hadden die onse lieve vrouwe weder versoende
Relation IdRELA000000293146
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017761
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017761
Display NameVan twen broeders die in hoer proveljaer waren ende verdroncken
Relation IdRELA000000293022
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018010
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018010
Display NameVan twie broeders die in haer provel jaer waren
Relation IdRELA000000293818
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018077
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018077
Display NameVan twie broeders in sinte Bernaerdus cloester
Relation IdRELA000000294036
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018175
Display NameVan twie ghesellen die malcander hadden geloeft so wie eerst sturve die soude den anderen vertonen
Relation IdRELA000000294363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018015
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018015
Display NameVan twie jonghelinghen
Relation IdRELA000000293834
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018142
Display NameVanden coninc van Egipten ende van sinen drossaten soen die overmits Maria verlost wert
Relation IdRELA000000294254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017820
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017820
Display NameVanden heilighe confessoer Codricus
Relation IdRELA000000293216
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017160
Display NameVanden kinde dat onser vrouwen tetene droech
Relation IdRELA000000291170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017159
Display NameVanden ridder die die maghet die reynicheit ghelooft hadde niet en vyoleerde om der zueter maghet Marien wille ende oec om dat die maghet Marie hiet
Relation IdRELA000000291167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017255
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017255
Display NameVander nonnen die custersse was
Relation IdRELA000000291471
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018706
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018706
Display NameVander nutheit der rosen crans exempel
Relation IdRELA000000295954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017157
Display NameVander vrouwen die van haren sone een kint hadde dat si oec doodde dwelc die duvel uutbrachte
Relation IdRELA000000291161
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017502
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017502
Display NameVijf Maria-exempelen
Relation IdRELA000000292197
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017243
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017243
Display NameWat den moncken gheviel die onser vrouwen dienst achter lieten
Relation IdRELA000000291440
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031691
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031691
Display NameWo nutte dattet is datmen den solter der iuncferen Marien voer penitencie ontfaet
Relation IdRELA000000350748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017950
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017950
Display NameWoe Constantinus eyn kerke dede maken
Relation IdRELA000000293628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017871
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017871
Display NameWoe die viant tot eynen broder quam
Relation IdRELA000000293377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017911
Display NameWoe ontfenckelick dat et onser liever vrouwen is dat men se duck gruet
Relation IdRELA000000293503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017673
Display Namedevoot man reverentie ere name vrouwe
Relation IdRELA000000292748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020850
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020850
Display Namepersone tijt jaer
Relation IdRELA000000304132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003564
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003564
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 42
Relation IdRELA000000073975
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006408
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006408
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, AC : Katwijk 4 (verloren)
Relation IdRELA000000110025
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001213
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001213
Display Nameexempelen over S. Maria
Relation IdRELA000000005926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003897
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003897
Display Nameexempelen
Relation IdRELA000000399293
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextAls afzonderlijke categorie worden onderscheiden
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000403877
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003897
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003897
Display Nameexempelen
Relation IdRELA000000403878
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is verwante term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004678
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004678
Display NameDen bogaert der glorioser maghet Marien
Relation IdRELA000000406182
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004583
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004583
Display NameMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000394373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003959
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003959
Display NameMnl. vertaling van Jacobus de Voragine: Mariale
Relation IdRELA000000402128
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons