verrijzenis van Jezus

Typeebnmlexicon
Typetekst
Valueverrijzenis van Jezus
Labelverrijzenis van Jezus
IdLEXI000000005899
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/94e81ec8-b107-4912-a94a-c8e6c8c76c53
Deletedno
Relation Count 28
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001202
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001202
Display Nameverrijzenis van Jezus
Relation IdRELA000000005899
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005596
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005596
Display Nameleven van Jezus
Relation IdRELA000000408276
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009244
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009244
Display Nametrefwoorden
Relation IdRELA000000408277
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is trefwoord of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016957
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016957
Display Name... van der verrijsenisse ons lieven here ende hoe hy hem sijnre liever gebenedider moeder apenbaerde
Relation IdRELA000000290400
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016961
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016961
Display Name... vander verrijsenisse ons liefs heeren Jesu Cristi
Relation IdRELA000000290411
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016967
Display Name... vander verrisenijs ons lieven heren ende van dier apenbarynge also als he sinen discipulen ende jongeren sich apenbaerden naeder ewangelisten getuge ende woirde
Relation IdRELA000000290430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014180
Display NameApocrief verhaal van de begrafenis en verrijzenis van Christus
Relation IdRELA000000281452
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003858
Display NameAvondmaal en passie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door verrijzenis uit Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003856
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003856
Display NameAvondmaal, passie en gebeden uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door verrijzenis en gebeden uit Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240602
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003860
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003860
Display NameAvondmaal, passie en verrijzenis uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016655
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016655
Display NameEen schoen costelick sermoen welck ons leert hoe dat wi dat liden Christi ende sijn verrisenisse salichliken moghen overdencken
Relation IdRELA000000289492
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016966
Display NameEvangelium ons heren verrisenisse
Relation IdRELA000000290426
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016997
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016997
Display NameLeeringe van den religiosen hoe hy leven sal
Relation IdRELA000000290528
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019137
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019137
Display NamePassie en verrijzenis van Jezus; begin ontbreekt
Relation IdRELA000000297477
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003862
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003862
Display NamePassie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door verrijzenis uit Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016960
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016960
Display NameTraktaat over de verrijzenis van Jezus
Relation IdRELA000000290409
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016963
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016963
Display NameVan der verrisenijssen ons heren ende van sijnre oepenbaringhe
Relation IdRELA000000290416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016959
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016959
Display NameVan der verrisenis ons heren
Relation IdRELA000000290407
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016956
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016956
Display NameVan der verrisenisse ons heren ende van sijnre openbaringhe als he hem openbaerde sijnen discipulen na den getuech ende woerde der evangelisten
Relation IdRELA000000290396
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037931
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037931
Display NameVan ons heren verrisenisse
Relation IdRELA000000373659
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000036942
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000036942
Display NameVander verrisenis ons heren jhesu christi een paesdaghe
Relation IdRELA000000370767
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016965
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016965
Display NameVander verrisenisse ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000290421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025946
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025946
Display NameVander verrisenissen
Relation IdRELA000000325496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016964
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016964
Display NameVerschijning van Jezus na de verrijzenis, gevolgd door enige gebeden
Relation IdRELA000000290419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000037823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000037823
Display NameXV. Omelien des bisscoeps Eusebii van die verisenesse ons heeren
Relation IdRELA000000373351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039191
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039191
Display Namehere verrisenisse comen rike
Relation IdRELA000000377455
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000029
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons