Een nuttelijc boec den kerstenen menschen

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueEen nuttelijc boec den kerstenen menschen
LabelEen nuttelijc boec den kerstenen menschen
IdLEXI000000005827
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4423db43-02e9-43f1-b945-cab7548b3ee3
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001186
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001186
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000005827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000002353
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000002353
Display NameJacobus de Voragine
Relation IdRELA000000397430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textvan
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004509
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004509
Display NameSermones
Relation IdRELA000000397429
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextVrije bewerking van de
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has verwante term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000006190
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000006190
Display Namegeloofsleer
Relation IdRELA000000397427
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005102
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005102
Display Namelijden van Jezus
Relation IdRELA000000397428
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000060
Order 1
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009242
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009242
Display NameMnl. genormaliseerde titels
Relation IdRELA000000397431
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005555
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005555
Display NameMnl. vertalingen van bijbelteksten
Relation IdRELA000000397434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003368
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003368
Display Namepreken
Relation IdRELA000000397433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003981
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003981
Display Nameprozatekst
Relation IdRELA000000397432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Is norm title of
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016671
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016671
Display Name... een devote oeffeninghe vander goeder weken ende beghint opten palmsondach seer devoet
Relation IdRELA000000289544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003577
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003577
Display Name39 epistel- en eveangeliepreken met passieverhaal en een traktaat over de Antichrist uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, voorafgegaan door een proloog, ontleend aan Tekene eens vernuftechs gronts; traktaat; Latijnse teksten
Relation IdRELA000000239004
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002259
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002259
Display NameDie bedudenisse van deser ewe ende die sermoenen daer of
Relation IdRELA000000231634
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004720
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004720
Display NameDie ewangelien vanden sondaghe van alden jare metter exposicien
Relation IdRELA000000244301
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016634
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016634
Display NameDie ewangelien vanden sonnendage als van alden jaer mitter glosen ende mitten text
Relation IdRELA000000289430
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016719
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016719
Display NameDie ewangelien vanden sonnendagen mit luttel verclaeringen vanden irsten sonnendage vander advent tot palmen toe
Relation IdRELA000000289695
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011466
Display NameDie ewangelium leestmen twewarven in den jaer Iersten op den palmen sonnendach anderwerff op den iersten sonnendach vanden advent
Relation IdRELA000000271544
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003622
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003622
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000239298
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001767
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001767
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; Mnl.
Relation IdRELA000000228408
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002232
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002232
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; eerste katern; Mnl.
Relation IdRELA000000231469
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001869
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001869
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229027
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002356
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002356
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen;genealogische opmerkingen over Nicolaas vander Meren; Mnl.
Relation IdRELA000000232356
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008824
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008824
Display NameEen schoen decleracie inder manieren van enen sermone op die bitter passie ende lijden ons liefs heren ihesu criste
Relation IdRELA000000261731
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039166
Display NameHier beghint een nuttelyc booc den kersten menschen
Relation IdRELA000000377384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016468
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016468
Display NamePassieverhaal uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, voorafgegaan door een proloog; eerste blad ontbreekt
Relation IdRELA000000288873
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016626
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016626
Display NamePassieverhaal uit Nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000289397
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002417
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002417
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000232758
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002261
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002261
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, gevolgd door Goswinus Hex: Eene oufeninghe vander gracien gods; Mnl.
Relation IdRELA000000231661
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001446
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001446
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, met toegevoegde tekst over de geboorte van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000226543
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002830
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002830
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, winterstuk en anonieme preken; Mnl.
Relation IdRELA000000235206
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000128
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000128
Display NamePreken uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen; Mnl.
Relation IdRELA000000218230
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016636
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016636
Display NamePreken, met glossen, waarvan een aantal uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000289436
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016587
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016587
Display NameTraktaat over het lijden van Jezus; incipit komt overeen met passieverhaal uit Een nuttelijc boec den kerstenen mensche. Vooraf gaat een proloog
Relation IdRELA000000289253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000025
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons