Aechije Wijllemsdr

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueAechije Wijllemsdr
LabelAechije Wijllemsdr
IdLEXI000000005790
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7de89940-c862-4b70-80d4-8b0f68b6c190
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000003183
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000003183
Display NameAechije Wijllemsdr
Relation IdRELA000000005790
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004928
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004928
Display NameLeiden, Tertiarissen S. Margaretha /Roomburg
Relation IdRELA000000397225
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextMogelijk behorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004389
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004389
Display Namemiddeleeuwse particuliere bezitters
Relation IdRELA000000397226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002545
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002545
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 2 (verloren)
Relation IdRELA000000058201
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.296v - 16e eeuw?: "Dijt bock hoert toe Aechije wijllems dr teleide tijs haer ghegheven van haer moeder tot een testement ende een memorij ter ghedenckenijsse bijdt voer mijn dagelijckx ick en vergheet u nemmermeer")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons