Reinalda Jansdr

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueReinalda Jansdr
LabelReinalda Jansdr
IdLEXI000000005692
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/dffdce46-f145-4e8f-b0de-1744bbd04c9f
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000003098
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000003098
Display NameReinalda Jansdr
Relation IdRELA000000005692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004906
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004906
Display NameEnkhuizen, Tertiarissen S. Ursula / Zuiderklooster
Relation IdRELA000000404116
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003520
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003520
Display NameVan Heel 1939
Relation IdRELA000000404117
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextMater van het Ursulaklooster (vermoedelijk te identificeren met de in 1551 genoemde Renesse Westphaling;
Post Text, p.135).
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004389
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004389
Display Namemiddeleeuwse particuliere bezitters
Relation IdRELA000000404118
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000881
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000881
Display NameLEIDEN, UB : LTK 245
Relation IdRELA000000035533
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (vierde schutblad voorin: "Nota Dit boeck is affgecomen van Reinalda off renetta ... off ... [beide namen doorgehaald] Adriaen jansz volle suster [toegevoegd: "burgemeijster en raet aldaer"] en dese reijnsie op sijn westfries was devote mater vant seer groote s. ursule clooster tot enchuijsen. besuijden. de rijcke clarissen en oock S. gommaers kerck. Daerom bewaer. 1540. etc.)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons