Haarlem, Groot begijnhof / Sint-Gertrudisconvent

Typeebnmlexicon
Typeinstitute
ValueHaarlem, Groot begijnhof / Sint-Gertrudisconvent
LabelHaarlem, Groot begijnhof / Sint-Gertrudisconvent
IdLEXI000000005593
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/83326cbd-ffe1-49b4-92be-df37aa671b71
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Lexicon about collective
Typeebnminstitute
IdCOLL000000001418
Pathdomain/ebnminstitutes/COLL000000001418
Display NameHaarlem, Groot begijnhof / Sint-Gertrudisconvent
Relation IdRELA000000005593
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnminstitute
Relation Type IdRELT000000000058
Order 0
Is relaties overig of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005695
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005695
Display NameBaef Jansdr
Relation IdRELA000000392273
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005665
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005665
Display NameMagdaleen Claesdr
Relation IdRELA000000398180
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_person
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005128
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005128
Display NameHaarlem, Groot begijnhof
Relation IdRELA000000406133
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000004056
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000004056
Display NameKoorn 1981
Relation IdRELA000000406134
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text, p.54.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004390
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004390
Display Namemiddeleeuwse institutionele bezitters
Relation IdRELA000000406135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000186
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000186
Display NameGENT, UB : 1269
Relation IdRELA000000025710
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 3
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005572
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005572
Display NameHAMBURG, SUB : Scrin. 95
Relation IdRELA000000098840
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.250v: "Dit boec heeft ghelaten ende gemaect Magdaleen claes dochter desen hof dat haer coste drie nobel ende wil datmen bewaer in sinte gheertruden convent tot oerbaer ende gadinge van alle die beghinen ende wie dattet begheert salt een maent moghen houden ende niet langher sonder te huus brenghen ende een yghelic wilt bewaren scoen ende onbesmit als hij sijn eighen boeken doet ende alsmen boeken sculdich is te bewaren ende ist dat dit niet aldus ghehouden wert soe sullen die miesterissen dit boec nae hem nemen ende uutreiken als voerscreven is op dat die ghemeen beghinen magdaleen bedencken ende alle te samen voer haer bidden die grote minne tot die kerc ende totten hof ghehat heeft ende sceide uut deser Int jaer ons heren Mcccc vier ende tseventich opter heiligher ioncfrou dach prisca")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001361
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001361
Display NameLEIDEN, UB : LTK 334
Relation IdRELA000000042091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.182r - 16e eeuw: "in sinte geertruden covent")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005399
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005399
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5315
Relation IdRELA000000096826
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (f.289v: "Item dit boeck sel hebben synte gertruijt coemvent tertijtoe dat synte aechten coemvent weder op syn paes ghecoemen is toet een euych testement ghecomen van katryn jacop groet dochter")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons