Mnl. vertalingen van bijbelteksten

Typeebnmlexicon
Typetekst
ValueMnl. vertalingen van bijbelteksten
LabelMnl. vertalingen van bijbelteksten
IdLEXI000000005555
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2b29a6c2-1f50-47f9-a7df-65275b25df13
Deletedno
Relation Count 261
Properties
Relations
Is categorie of text
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004239
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004239
Display Name(1) In de octave van dertiendaghe Ysaie de prophete
Relation IdRELA000000242126
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004241
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004241
Display Name(1)... die bescreyinge ende die tranen Jheremie des propheten...Hoe die propheet bescreyt die destruweerde stat Jherusalem ende die verwoestinge des tempels
Relation IdRELA000000242137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004185
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004185
Display Name... Salomoen die wise mans parabelen mitten texte als men leste in die bibel
Relation IdRELA000000241905
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004310
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004310
Display Name... Sinct Johannes ewangelium in dietschen
Relation IdRELA000000242465
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004341
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004341
Display Name... Sint Jan evangeli naeden sin ...
Relation IdRELA000000242575
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004332
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004332
Display Name... Sinte Jan ewangeli
Relation IdRELA000000242545
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004283
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004283
Display Name... Sinte Jans evangely
Relation IdRELA000000242365
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004312
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004312
Display Name... Sinte Johannes ewangelie
Relation IdRELA000000242472
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004306
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004306
Display Name... Sunte Johannis evangelium ende soe we dattet alle daghe lest of by hem draghet den en mach gheen quaet toe comen
Relation IdRELA000000242453
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004287
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004287
Display Name... Sunte Johans evangelium ende soe we dattet alle daghen lest by hem draecht den en sal gheen quaet toecomen
Relation IdRELA000000242380
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029849
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029849
Display Name... alle die epistelen ende ewangelien mitten sermonen vanden ghehelen jaere die een nae den anderen volghende ende oec mede die prophecien ghenomen uut der bibelen volmaectelick ende gherechtelick over gheset uut den latine in goeden duutsche ...
Relation IdRELA000000342812
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016563
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016563
Display Name... beghinne vanden ewangelie dat sunte Johannes bescrivet
Relation IdRELA000000289185
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016581
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016581
Display Name... dat aventmael des wytten donredages
Relation IdRELA000000289232
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022184
Display Name... dat beghin vanden ewangelio dat sint Jan bescrijft ...
Relation IdRELA000000308926
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004335
Display Name... dat evangelie van Sint Jan evangeliste
Relation IdRELA000000242555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016553
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016553
Display Name... dat weerdighe ende gloriose aventmaele ons liefs heren Jhesu Christi als sinte Johannes bescrijft
Relation IdRELA000000289154
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016818
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016818
Display Name... de IIII passien ... also de IIII evangelisten bescriven
Relation IdRELA000000289981
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016821
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016821
Display Name... de passie uns heren so als de veir ewangelisten zo samen schreven
Relation IdRELA000000289992
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016823
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016823
Display Name... de passie unses leven heren als sunte Matheus beschrijft up palmdach
Relation IdRELA000000290001
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016632
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016632
Display Name... de passie van onsen heere na den IIII evangelisten ...
Relation IdRELA000000289422
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021136
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021136
Display Name... devote uren vander passien ons heren naeden vier ewangelisten Om een yegelic dienaer Cristi hem daer devotelick te oeffenen tot elcker uren des dachs
Relation IdRELA000000305109
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004143
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004143
Display Name... die eerste salm vanden xv graden
Relation IdRELA000000241692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004476
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004476
Display Name... die epistelen ende die evangelyen vanden werkendagen aengaenden opten ascelen woensdag
Relation IdRELA000000243167
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004489
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004489
Display Name... die epistelen ende evangelien van den heiligen op Sinte Andries avont
Relation IdRELA000000243207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004249
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004249
Display Name... die epistelen van sinte Pauwels ende van sinte Peter ende van sinte Giacop ende van sinte Johannes
Relation IdRELA000000242180
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004336
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004336
Display Name... die evangilie die dij weerdighe heijlighe apostel ende evangelist Johannes heeft bescreven ...
Relation IdRELA000000242559
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004279
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004279
Display Name... die ewangelie van sinte lijsbetten ende die bescrijft Sinte Lucas
Relation IdRELA000000242351
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004482
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004482
Display Name... die ewangelien vanden gehelen iaer ende is al aen vrouwen hoeden gheset seer sierlic ...
Relation IdRELA000000243183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003977
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003977
Display Name... die heilighe drievoudicheit seven psalm
Relation IdRELA000000241140
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029322
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029322
Display Name... die heilighe evngelie van sint Jan
Relation IdRELA000000340459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016524
Display Name... die passie ons heeren Christi Jhesu nae bescreven vanden vier evangelisten ende ierst vanden avont mael
Relation IdRELA000000289070
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016673
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016673
Display Name... die passie ons heeren Jhesu Christi bescreven van den vier evangelisten, te weten Matheo ende Luca, Marco ende Johanne, ende ierst vanden avontmale
Relation IdRELA000000289550
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014227
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014227
Display Name... die passie ons heeren als si sancte Johannes bescryft
Relation IdRELA000000281604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016520
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016520
Display Name... die passie ons heren Jhesu Christi bescreven vanden vier evangelisten ... ende ierst vanden avontmale
Relation IdRELA000000289056
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016744
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016744
Display Name... die passie ons heren Jhesu Cristi als die vier ewangelisten Lucas, Marcus, Johannes ende Matheus een yghelic daer wat af hebben ghescreven ende daer een weynich in ghetoghen ...
Relation IdRELA000000289763
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000018607
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000018607
Display Name... die passie ons heren Jhesu Cristi naden vier ewangelisten
Relation IdRELA000000295630
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016760
Display Name... die passie ons liefs heren Jhesu Cristi na den vier evangelisten ...
Relation IdRELA000000289810
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016718
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016718
Display Name... die passie ons lieven heren Jhesu Cristi na der litteren als die IIII heilige ewangelisten bescriven mit luttel verclaeringen
Relation IdRELA000000289690
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016858
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016858
Display Name... die passie ons lieven heren als si sancte Johannes bescrijft
Relation IdRELA000000290100
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004159
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004159
Display Name... die psalmen voer die doeden
Relation IdRELA000000241761
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004157
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004157
Display Name... die seven psalmen voer die zielen
Relation IdRELA000000241748
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004348
Display Name... dye epistel van Paulus die men leyst up desen anderen sondach inden advent ...
Relation IdRELA000000242597
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016302
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016302
Display Name... enen psalter ende is ghenomen uut Davits psalter ter eeren ende werdicheit der glorioser maget Maria
Relation IdRELA000000288293
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009300
Display Name... liber generationis Jhesu Christi datmen leest in kersnacht in die yerste misse
Relation IdRELA000000263375
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004288
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004288
Display Name... sancte Johannes ewangeli
Relation IdRELA000000242384
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004177
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004177
Display Name... seer soete versekens die wij metten propheet david tot god ende onser sielen spreken ...
Relation IdRELA000000241864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004334
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004334
Display Name... sint Jans evangelie die welke seer orberlijc es ghelesen in tempeesten ende onwederen der locht ende oec tot verminderinghen der machten des vyants
Relation IdRELA000000242552
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004291
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004291
Display Name... sinte Jan ewangeli
Relation IdRELA000000242394
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000029221
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000029221
Display Name... sinte Jans ewangeli
Relation IdRELA000000340122
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040335
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040335
Display Name... soe wie sinte Jan ewangeli leset of hoert lesen ende alsmen seit Et verbum caro factum est sijn knyen bughet of ynnichlic mitten hoestie neighet die verdient van paeus Clemens dy Vyfte een jaer aflaets ende XL daghen
Relation IdRELA000000381215
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004337
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004337
Display Name... tbegin vander heilige ewangelien van mijn here sint Jan sprekende van ons heren geboerte
Relation IdRELA000000242562
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003900
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003900
Display Name... vanden heiligen propheet ende gloriosen coninc david
Relation IdRELA000000240868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016967
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016967
Display Name... vander verrisenijs ons lieven heren ende van dier apenbarynge also als he sinen discipulen ende jongeren sich apenbaerden naeder ewangelisten getuge ende woirde
Relation IdRELA000000290429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004271
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004271
Display Name... vier ewangelien die seer goet gelesen sijn ende veel vruchten geven
Relation IdRELA000000242320
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004272
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004272
Display Name... vier ewangelien die seer guet gelesen sijn ende veel vruchten geven den levendighen ende den dooden...
Relation IdRELA000000242325
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004114
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004114
Display Name12 psalmen voor een gestorvene
Relation IdRELA000000241612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004351
Display NameAn de irsten sondach in den advent die epistel tot den Romeinen an den xiii capittel
Relation IdRELA000000242606
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001346
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001346
Display NameApocalyps; fragm.
Relation IdRELA000000225978
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004300
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004300
Display NameApokalypse; fragm. Nederd.
Relation IdRELA000000242429
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004308
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004308
Display NameBegin evangelie Johannes
Relation IdRELA000000242459
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004309
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004309
Display NameBegin evangelie Johannes; Lat. (?)
Relation IdRELA000000242462
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004307
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004307
Display NameBegin evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000242456
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004285
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004285
Display NameBegin van Sint Jans evangelie
Relation IdRELA000000242374
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000040565
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000040565
Display NameBegin van het Johannes-evangelie
Relation IdRELA000000381909
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004175
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004175
Display NameBewerking van psalm 13 (Vulg. 12), in 10 zevenregelige strofen, op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000241858
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004236
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004236
Display NameBijbelboek Jesaja en Jeremia, Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000242105
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000002734
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000002734
Display NameBijbelfragm. (Mattheus); Nederd.
Relation IdRELA000000234579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011910
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011910
Display NameBijbelpassage (Sir. 24,23-31)
Relation IdRELA000000273329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003899
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003899
Display NameBijbelpassage uit Leviticus
Relation IdRELA000000240864
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032472
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032472
Display NameBijbelspreuken; Mnl.
Relation IdRELA000000353917
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004353
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004353
Display NameBrief van Paulus aan Titus
Relation IdRELA000000242612
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001348
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001348
Display NameBrieven van Paulus; fragm.
Relation IdRELA000000225983
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004314
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004314
Display NameDat beghin des heiligen evangelijs nae sinte Jan
Relation IdRELA000000242478
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004321
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004321
Display NameDat beginsel van Sint Jans heilich evangelie
Relation IdRELA000000242503
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000017187
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000017187
Display NameDat boeck Malachias des propheten
Relation IdRELA000000291266
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022588
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022588
Display NameDat buch der heymelicheit Johannis in Apocalipsi
Relation IdRELA000000310327
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004349
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004349
Display NameDat sente Pauwels bescrijft
Relation IdRELA000000242601
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004295
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004295
Display NameDe ewangelie in dietsche In principio erat verbum.
Relation IdRELA000000242412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004173
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004173
Display NameDe seven gulden selteren mitten oracien
Relation IdRELA000000241830
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004250
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004250
Display NameDeel Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000242183
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032499
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032499
Display NameDen derden Psalm
Relation IdRELA000000354016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004161
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004161
Display NameDese naghescreven psalmen toech een biscop uut anderen om te bidden om sonderlingen oerbaer ende nutticheden
Relation IdRELA000000241769
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004180
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004180
Display NameDesen salmen lyss dat godt de werelt beware vor rovere unde kettere der cristenheit
Relation IdRELA000000241876
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016466
Display NameDevotieboek met de levens van Jezus en Maria, gebaseerd op evangelieteksten, afgewisseld door gebeden, hymnen, sequenties, getijden en enkele preken
Relation IdRELA000000288861
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015277
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015277
Display NameDicta op naam van Bernardus van Clairvaux en van Ambrosius en een bijbelcitaat (Joh. 14,6)
Relation IdRELA000000284722
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000015063
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000015063
Display NameDicta op naam van van Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus van Clairvaux, Johannes Chrysostomus, Antonius, Beda en op naam van bijbelse figuren: Paulus, Salomo, David, Job en Isaak
Relation IdRELA000000284095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008278
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008278
Display NameDicta van Augustinus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259672
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008276
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008276
Display NameDicta van Gregorius, Hieronymus, Augustinus, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259664
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008280
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008280
Display NameDicta van Seneca, Origenes, Johannes Chrysostomus, Gregorius, Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000259682
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003911
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003911
Display NameDie Souter in duutsche
Relation IdRELA000000240913
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000013872
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000013872
Display NameDie avent lexse
Relation IdRELA000000280363
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004111
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004111
Display NameDie derde 10 salmen settende leese in die eere des rouwen die onse lieve vrouwe leet teer vesper tijt
Relation IdRELA000000241603
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003901
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003901
Display NameDie derde les uut Job
Relation IdRELA000000240874
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004347
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004347
Display NameDie epistel sunte Pouwel totten romeynen
Relation IdRELA000000242594
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004234
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004234
Display NameDie epistele op sinte Jheronimus dach inden boec der wijsheit
Relation IdRELA000000242095
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000010670
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000010670
Display NameDie epistelen ende ewangelien des sonnendages vanden helen jaer mitter glozen (tekstgroep Zwolle)
Relation IdRELA000000268323
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004282
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004282
Display NameDie lesse des heiligen evangelijs na dat Lucas bescrijft ...
Relation IdRELA000000242362
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016558
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016558
Display NameDie passi ons heren Jhesu Cryste alse die vier ewangelisten bescriven
Relation IdRELA000000289170
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004115
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004115
Display NameDie psalmen staen geteickent van een tot viftien als hier volgt
Relation IdRELA000000241615
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004171
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004171
Display NameDie sattramens psalmen
Relation IdRELA000000241824
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004142
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004142
Display NameDie vijftien grade van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000241687
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003897
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003897
Display NameDit is van boos ende ruth
Relation IdRELA000000240850
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038720
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038720
Display NameDussen psalmen misericordicis domine salmen lesen vor ene zele de vorstorven is
Relation IdRELA000000376006
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016822
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016822
Display NameDyt is de aventz rede de beschrijft sent johannes.
Relation IdRELA000000289997
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019134
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019134
Display NameEen goede vergaderinghe vanden liden ons heren
Relation IdRELA000000297458
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004186
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004186
Display NameEen leeringe des soens Davids Coninck Salomon in Herusalem. Ecclesiastes Dat eerste Capittel
Relation IdRELA000000241908
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003915
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003915
Display NameEnkele psalmen
Relation IdRELA000000240923
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004473
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004473
Display NameEpistel en evangelie op St. Franciscus' feestdag
Relation IdRELA000000243158
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000024419
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000024419
Display NameEpistelen en evangelien met de glosa, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000318645
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004467
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004467
Display NameEpistelen en evangeliën van Pasen tot de zondag na Pinksteren, voor de heiligenfeesten van Sint Andries tot Catharina en die van het Commune sanctorum van de apostelen tot de confessoren en voor de eerste adventzondag tot vierde zondag na octaaf van Driekoningen.
Relation IdRELA000000243125
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000001229
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000001229
Display NameEpistelen ende ewangelien metter exposicien (winterstuk); fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225282
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008664
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008664
Display NameEvangelie naar Johannes 13-19
Relation IdRELA000000260950
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008662
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008662
Display NameEvangelie naar Marcus 14-15,46
Relation IdRELA000000260943
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008661
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008661
Display NameEvangelie naar Mattheus 25-27
Relation IdRELA000000260939
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009528
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009528
Display NameEvangelie naar Mattheus 5,13-16
Relation IdRELA000000264045
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004297
Display NameEvangelie van Johannes
Relation IdRELA000000242418
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004296
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004296
Display NameEvangelie van Johannes 1,1-14
Relation IdRELA000000242415
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000989
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000989
Display NameEvangelie van Johannes; fragm.; Ripuar.
Relation IdRELA000000223794
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004469
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004469
Display NameEvangelie- en epistellessen (Mat. 3,13-17 en 4,1-11; Luc. 7,36-50; Joh. 3,1-11 en 4,6-42; Mat. 27,1-7; Luc. 24,13-30; Mar. 16,1-7; Joh. 14,23-31: Handelingen 2, 1-12)
Relation IdRELA000000243132
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004391
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004391
Display NameEvangelie-synopsis
Relation IdRELA000000242793
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016966
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016966
Display NameEvangelium ons heren verrisenisse
Relation IdRELA000000290424
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000019460
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000019460
Display NameEvangeliën, exposities en sermoenen
Relation IdRELA000000298771
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039688
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039688
Display NameEvangeliën; Mnl.
Relation IdRELA000000379213
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016522
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016522
Display NameExcerpt uit Sir.
Relation IdRELA000000289063
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004339
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004339
Display NameExcerpt uit het Johannes-evangelie (1, 1-14)
Relation IdRELA000000242569
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000005466
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000005466
Display NameExcerpt uit het evangelie van Johannes (13,1-17,26)
Relation IdRELA000000247745
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004273
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004273
Display NameExcerpten epistelen en evangeliën
Relation IdRELA000000242328
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000008343
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000008343
Display NameExcerpten uit de bijbel en uit Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000259875
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004524
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004524
Display NameExcerpten uit op naam van David
Relation IdRELA000000243323
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000628
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000628
Display NameFragm. met bijbelperikopen (Psalm 51, 18-21; Psalm 65, 2-8; Jesaja 38, 10-18); Mnl.
Relation IdRELA000000221433
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004184
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004184
Display NameGedeelte uit Oude Testament
Relation IdRELA000000241901
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032500
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032500
Display NameGeestelijke zang op de vierde psalm; Mnl.
Relation IdRELA000000354020
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004286
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004286
Display NameHier singtmen die passie ons lieves heeren Jesu Christi alsoe Sint Johannes bescrift in dese collect
Relation IdRELA000000242377
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003903
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003903
Display NameHier spreict ons heere tot der bruut van cantiken
Relation IdRELA000000240879
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032344
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032344
Display NameHoe adam ende eva uut paradijs gejacht
Relation IdRELA000000353412
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000038866
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000038866
Display NameHyer beghin S. Jans evangely
Relation IdRELA000000376496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004238
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004238
Display NameIn kerssavende die lesse Ysayas prophete
Relation IdRELA000000242119
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004325
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004325
Display NameInitium evangelii secundum Johannem
Relation IdRELA000000242518
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004107
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004107
Display NameItem dese vijf De profundis salmen lesen een jaer lanck onder der myssen
Relation IdRELA000000241589
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004242
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004242
Display NameJheremias screynghe voor des volcx sonden
Relation IdRELA000000242144
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000014240
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000014240
Display NameJoh. 1,12-14.
Relation IdRELA000000281644
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004304
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004304
Display NameJohannes 1, 1-14
Relation IdRELA000000242444
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004298
Display NameJohannes 1, 1-14.
Relation IdRELA000000242421
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004303
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004303
Display NameJohannes 1,1-14
Relation IdRELA000000242441
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004317
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004317
Display NameJohannes 13-17 met aanwijzingen voor Ave Maria en Pater Noster
Relation IdRELA000000242487
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004319
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004319
Display NameJohannes 13-17, ingedeeld in lessen
Relation IdRELA000000242496
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004301
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004301
Display NameJohannes 19
Relation IdRELA000000242432
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004104
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004104
Display NameKyrie fons bonitatis in duytse psalmen op die letteren van den naem Jhesu
Relation IdRELA000000241579
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033116
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033116
Display NameLat. Bijbelteksten met Mnl. vertaling in zedenlessen voor kinderen
Relation IdRELA000000356317
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025297
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025297
Display NameLectionarium met epistelen en evangeliën
Relation IdRELA000000322207
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016492
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016492
Display NameLeven van Jezus, grotendeels bestaand uit Evangelie- en Epistelperikopen en met stukken uit het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000288954
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009583
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009583
Display NameMattheus 5,13-16
Relation IdRELA000000264212
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032712
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032712
Display NameMnl. excerpt uit het evangelie van Mattheus (onderdeel van Dirc van Herxen: Dietse collatieboeken)
Relation IdRELA000000354893
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009725
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009725
Display NameMnl. excerpten uit de bijbel; etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000264751
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000000351
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000000351
Display NameMnl. vertaling van Luthers vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000219568
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000031428
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000031428
Display NameMnl. vertaling van het begin van van evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000349655
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000020934
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000020934
Display NameNunc dimittis (Luc. 2,29-30)
Relation IdRELA000000304419
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000039760
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000039760
Display NameOp onser vrouwen dach verholen ende des woensdaechs quatertemper inden advent
Relation IdRELA000000379416
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011940
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011940
Display NameOp sante Katharinen der hilliger joncfrouwen dach die lexe in der wijsheit boec
Relation IdRELA000000273445
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004233
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004233
Display NameOp sinte Augustijns dach ons heylichs vaders die epistele uten boeke der wysheit
Relation IdRELA000000242091
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004394
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004394
Display NameOpden kersdach
Relation IdRELA000000242808
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004189
Display NamePassage uit Hooglied
Relation IdRELA000000241919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016825
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016825
Display NamePassie naar evangelie van Luc. en Joh. met diverse andere stukken, voorafgegaan door een kalender
Relation IdRELA000000290008
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016580
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016580
Display NamePassie volgens Mat.
Relation IdRELA000000289227
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004483
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004483
Display NamePassielessen (Mattheus 26-27; Lucas 22-23; Johannes 18-19)
Relation IdRELA000000243186
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000006625
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000006625
Display NamePassies uit de vier evangeliën (Mat. 26,2-27,66, Mar. 14,1-15,46, Luc. 22,1-23,53, Joh. 18,1-19,42)
Relation IdRELA000000253335
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000016630
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000016630
Display NamePassio Jesu Christi secundum Johannem
Relation IdRELA000000289414
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004168
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004168
Display NamePsalm 114 en 115
Relation IdRELA000000241807
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004169
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004169
Display NamePsalm 116
Relation IdRELA000000241813
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004160
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004160
Display NamePsalm 22
Relation IdRELA000000241765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004162
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004162
Display NamePsalm 50
Relation IdRELA000000241772
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004165
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004165
Display NamePsalm 85
Relation IdRELA000000241782
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004167
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004167
Display NamePsalmen (102 en 144)
Relation IdRELA000000241801
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004166
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004166
Display NamePsalmen (85,1-13; 102,8-22; 129; 139; 140 en 142,1-4)
Relation IdRELA000000241786
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003914
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003914
Display NamePsalmen (fragm.); Lat.
Relation IdRELA000000240920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004105
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004105
Display NamePsalmen als gebeden met aflaat, Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000241584
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004178
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004178
Display NamePsalmus Deus meus respice goet gelesen voer die sielen
Relation IdRELA000000241868
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021189
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021189
Display NameSanctus Jheronimus hevet gemaect desen psalter als hem die engel leerden ...
Relation IdRELA000000305263
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004318
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004318
Display NameSant Jans evangelium
Relation IdRELA000000242493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004338
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004338
Display NameSint Jans evangeli
Relation IdRELA000000242565
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004311
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004311
Display NameSint Jans evangelie in duytsche
Relation IdRELA000000242468
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000021695
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000021695
Display NameSinte Jans ewangelie
Relation IdRELA000000307121
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004315
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004315
Display NameSinte Johans ewangely in duutsche
Relation IdRELA000000242481
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000025374
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000025374
Display NameSinte ians ewangelien in vlaemsche
Relation IdRELA000000322439
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 1
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003924
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003924
Display NameSommige psalmen mitter glossen
Relation IdRELA000000240964
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004404
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004404
Display NameStukken uit de Psalmen
Relation IdRELA000000242854
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004289
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004289
Display NameSunte Johanis evangelium in dues
Relation IdRELA000000242388
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000022125
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000022125
Display NameTobias deerste capitel
Relation IdRELA000000308697
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004352
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004352
Display NameUittreksel uit 1 Korinthe
Relation IdRELA000000242609
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000011542
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000011542
Display NameUittreksels uit de evangelien
Relation IdRELA000000271859
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000003682
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000003682
Display NameUt den olden testament. Ut den boke Judith Dat I capittel
Relation IdRELA000000239689
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004357
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004357
Display NameUut Apocalipsis ...
Relation IdRELA000000242628
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000009298
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000009298
Display NameVan behoetheit der spraken
Relation IdRELA000000263371
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004245
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004245
Display NameVan cracht ende werckinghe des godlijken woorts
Relation IdRELA000000242155
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000033368
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000033368
Display NameVan woerde godes
Relation IdRELA000000357258
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000032920
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000032920
Display NameVanden woerden gods
Relation IdRELA000000355617
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004328
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004328
Display NameVander questie die Johannes vraghede
Relation IdRELA000000242530
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000041431
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000041431
Display NameVerschillende teksten m.b.t.de geloofsleer, waaronder het Johannesevangelie en de 10 geboden
Relation IdRELA000000384906
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004103
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004103
Display NameVijf psalmen (99, 19, 11, 12, 128) waarvan de beginletters samen het woord Jezus vormen
Relation IdRELA000000241567
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004316
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004316
Display NameVoer de feest dach van paesschen
Relation IdRELA000000242484
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Typeebnmtekst
IdTEXT000000004526
Pathdomain/ebnmteksten/TEXT000000004526
Display NameWoe dat got Adam ende Eva onse irste alderen gemackt heift na sinen gotliken bilde in Genesis
Relation IdRELA000000243329
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekst
Relation Type IdRELT000000000027
Order 0
Is categorie of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000007673
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000007673
Display NameAMSTERDAM, UB : XI H 17
Relation IdRELA000000125082
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001785
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001785
Display NameBRUSSEL, KB : IV 469
Relation IdRELA000000048137
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000012201
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000012201
Display NameBURGSTEINFURT, FBS : s.o.
Relation IdRELA000000175618
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001966
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001966
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2454: 13
Relation IdRELA000000050535
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001968
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001968
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2454: 15
Relation IdRELA000000050547
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000876
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000876
Display NameLEIDEN, UB : LTK 241
Relation IdRELA000000035398
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000001385
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000001385
Display NameLEIDEN, UB : LTK 249
Relation IdRELA000000042624
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000005955
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000005955
Display NameLEIDEN, UB : LTK 257
Relation IdRELA000000104898
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000016251
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000016251
Display NameLINCOLN, CCL : Honeywood 28
Relation IdRELA000000217067
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000004422
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000004422
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (57)
Relation IdRELA000000085721
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000006133
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000006133
Display NameMÜNSTER, UB : 889
Relation IdRELA000000107233
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000008386
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000008386
Display NameOlim DURRIEU (Parijs) : z.s.
Relation IdRELA000000133303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002818
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002818
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 3
Relation IdRELA000000062232
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000000547
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000000547
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 11
Relation IdRELA000000031188
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000007
Order 0
Lexicon about keyword
Typeebnmkeyword
IdKEYW000000001163
Pathdomain/ebnmkeywords/KEYW000000001163
Display NameMnl. vertalingen van bijbelteksten
Relation IdRELA000000005555
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmkeyword
Relation Type IdRELT000000000057
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005554
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005554
Display NameBijbel
Relation IdRELA000000406253
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009241
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009241
Display Namecategoriale aanduidingen
Relation IdRELA000000406254
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is bredere term of
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003315
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003315
Display NameBijbelvertaling van 1360
Relation IdRELA000000393921
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004677
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004677
Display NameDe passie ons liefs heeren
Relation IdRELA000000393827
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005827
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005827
Display NameEen nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000397434
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003329
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003329
Display NameEerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutken: Noordnederlandse vertaling van Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000402425
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 3
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003318
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003318
Display NameEvangeliënharmonie op basis van Leven van Jezus; L/S-redactie
Relation IdRELA000000404658
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003297
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003297
Display NameLeven van Jezus, L/S-redactie
Relation IdRELA000000408571
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003295
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003295
Display NameLeven van Jezus, S-redactie
Relation IdRELA000000393692
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003294
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003294
Display NameLuikse Diatessaron
Relation IdRELA000000392770
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004569
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004569
Display NameMnl. vertaling van Psalterium maius beatae Mariae virginis
Relation IdRELA000000392464
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003498
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003498
Display NameMnl. vertaling van de Handelingen der Apostelen
Relation IdRELA000000395131
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003312
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003312
Display NameMnl. vertaling van de psalmen en cantica in de Vlaams-Brabantse standaardredactie
Relation IdRELA000000399156
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003324
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003324
Display NameMnl. vertaling van de psalmen en cantica in de standaardredactie van de Moderne Devotie
Relation IdRELA000000392226
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003373
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003373
Display NameMnl. vertaling van de psalmen en cantica in mengredacties
Relation IdRELA000000397238
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003321
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003321
Display NameMnl. vertaling van de psalmen en cantica verwant aan Bijbelvertaling van 1360
Relation IdRELA000000402053
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003311
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003311
Display NameMnl. vertaling van de psalmen en cantica, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000394076
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009165
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009165
Display NameMnl. vertaling van de vigilie voor de overledenen
Relation IdRELA000000396765
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009164
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009164
Display NameMnl. vertaling van de zeven boetpsalmen
Relation IdRELA000000394632
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003432
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003432
Display NameMnl. vertalingen van de zeven boetpsalmen, berijmd
Relation IdRELA000000398537
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003426
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003426
Display NameMnl. vertalingen van de zeven boetpsalmen, in proza
Relation IdRELA000000406974
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003433
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003433
Display NameMnl. vertalingen van de zeven psalmen van O.L. Vrouw
Relation IdRELA000000403662
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 1
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003378
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003378
Display NameNoordnederlandse historiebijbel
Relation IdRELA000000407493
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003327
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003327
Display NameNoordnederlandse vertaling van Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000402303
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000009189
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000009189
Display NameParafrase van de zeven boetpsalmen, in proza
Relation IdRELA000000405112
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003443
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003443
Display NamePsalmen van Christus aan het kruis
Relation IdRELA000000399686
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003679
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003679
Display NameRijmbijbel
Relation IdRELA000000396498
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004498
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004498
Display NameSint Augustinus psalter
Relation IdRELA000000394135
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003330
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003330
Display NameTweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutken: Noordnederlandse vertaling van Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000396373
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003333
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003333
Display NameUtrechtse bijbels (en verwante handschriften)
Relation IdRELA000000399147
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003559
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003559
Display NameVanden levene ons heren
Relation IdRELA000000392945
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003313
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003313
Display NameWestvlaamse vertaling van de Openbaring van Johannes
Relation IdRELA000000400071
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003302
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003302
Display NameWestvlaamse vertaling van epistelen en evangeliën
Relation IdRELA000000401110
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000003322
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000003322
Display NameZuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000397301
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 2
Variation Refslexicons
ebnmlexicons