Mertijnken van Corstelles

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueMertijnken van Corstelles
LabelMertijnken van Corstelles
IdLEXI000000005532
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/097f2c36-dc36-4ea8-8884-7ee0bce6837c
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002961
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002961
Display NameMertijnken van Corstelles
Relation IdRELA000000005532
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004772
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004772
Display NameAntwerpen, Begijnhof / Sion
Relation IdRELA000000402918
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004389
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004389
Display Namemiddeleeuwse particuliere bezitters
Relation IdRELA000000402919
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003479
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003479
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 H 42
Relation IdRELA000000072599
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.1r: "Suster mertynken van corselles [?] geft dit bock [uitgewist: magdalena die ... de?] bidt vor my in god ist al datmen begeren sal den coor van bagynhof tantwerpen")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003843
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003843
Display NameBRUSSEL, KB : 11856-57
Relation IdRELA000000078016
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (vierde schutblad verso - 16e eeuw: "Desen boeck behoert toe Mertynken van corsteller baghynken van Antwerpen, brent hem weder om Gods wiel")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 2
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003773
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003773
Display NameBRUSSEL, KB : 5144
Relation IdRELA000000077040
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.1r: "desen boeck behoert toe suster mertijnken van corstelles ende geft hem den closter daer hij van comen is voer een testement")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons