Jan Willemaer

Typeebnmlexicon
Typeperson
ValueJan Willemaer
LabelJan Willemaer
IdLEXI000000005526
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/90052c03-f281-498a-a828-1c3fc88faa16
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Is opdrachtgever of textdrager
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003715
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003715
Display NameBRUSSEL, KB : 3775
Relation IdRELA000000076395
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Text (tweede schutblad voorin: "Dit boeck hoort toen den godshuyse van Bethleem voer de leekebroeders van broeder jan wilhemaers weghen)
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000013
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002364
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002364
Display NameWENEN, ONB : 15417
Relation IdRELA000000056171
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000013
Order 0
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000002365
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000002365
Display NameWENEN, ONB : 15418
Relation IdRELA000000056191
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000013
Order 0
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002955
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002955
Display NameJan Willemaer
Relation IdRELA000000005526
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004322
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004322
Display NameHerent bij Leuven, Regulieren S. Maria /Bethlehem
Relation IdRELA000000403602
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Lex has doc
Typeebnmdocumentatie
IdDOCU000000003726
Pathdomain/ebnmdocumentatie/DOCU000000003726
Display NamePersoons 1972
Relation IdRELA000000403603
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextLeefjaren volgens
Post Text, p.76; volgens litt_ref: 104854960, p.183 gestorven in 1468.
Ref Typeebnmdocumentatie
Relation Type IdRELT000000000064
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004389
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004389
Display Namemiddeleeuwse particuliere bezitters
Relation IdRELA000000403604
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Variation Refslexicons
ebnmlexicons