jonkvrouw Bockaeerts

Typeebnmlexicon
Typeperson
Valuejonkvrouw Bockaeerts
Labeljonkvrouw Bockaeerts
IdLEXI000000005517
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/97dd615a-8c41-44dd-b01a-2a9cf79cdd64
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Lexicon about person
Typeebnmperson
IdPERS000000002947
Pathdomain/ebnmpersons/PERS000000002947
Display Namejonkvrouw Bockaeerts
Relation IdRELA000000005517
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmperson
Relation Type IdRELT000000000056
Order 0
Has relaties overig
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000005284
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000005284
Display NameVorst bij Brussel, Benedictinessen, S. Maria
Relation IdRELA000000406896
Acceptedyes
Rev 1
Pre TextBehorend tot
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_institute
Relation Type IdRELT000000000061
Order 0
Has bredere term
Typeebnmlexicon
IdLEXI000000004389
Pathdomain/ebnmlexicons/LEXI000000004389
Display Namemiddeleeuwse particuliere bezitters
Relation IdRELA000000406897
Acceptedyes
Rev 1
Pre Textnone
Post Textnone
Ref Typeebnmlexicon_tekst
Relation Type IdRELT000000000059
Order 0
Is owned by
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003686
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003686
Display NameBRUSSEL, KB : 3026-30
Relation IdRELA000000075920
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.111v: "Item dijt boec hoert toe der jonfrouwen Bockaeerts wonende in cloester te Vorst. Item bit voer diet screef, vant sij aerm van duchden bleef, Ave Maria")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Typeebnmtekstdrager
IdTDRA000000003760
Pathdomain/ebnmtekstdragers/TDRA000000003760
Display NameBRUSSEL, KB : 4904-06
Relation IdRELA000000076899
Acceptedyes
Rev 1
Pre Texttoebehorend aan:
Post Text (f.185r: "Dit boec hoert toe den jonfrouwen Bockaeerts wonnen[de] int cloerter te voerst")
Ref Typeebnmtekstdrager
Relation Type IdRELT000000000005
Order 1
Variation Refslexicons
ebnmlexicons